YanMenu

06
Haz

Rifis Makina işçileri direnişte...

İşten atılan üyelerimiz fabrika önündeler. İşlerine, ekmeklerine ve Anayasal haklarına sahip çıkıyorlar. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman olduğu gibi işçilerin haklarını alması için tüm gücümüzle mücadelemizi artırarak sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

RİFİS MAKİNA İŞÇİLERİ DİRENİŞTE

İŞTEN ATMALARA VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA DERHAL SON VERİN

İstanbul Kartal’da faaliyet gösteren Rifis Makina işyerinde çalışan işçiler sendikamızda örgütlendiler. Sendikamız işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladı ve çoğunluk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen yetki tespitiyle belgelendi. Fabrikada çalışan işçilerin neredeyse tamamı, insanca yaşam ve güvenceli iş talebiyle, toplu iş sözleşmesi hakkına sahip olmak için sendikamıza üye oldular.

Rifis yönetimi ise, işçilerin hakkını tanımak, onları temsil eden sendikayla toplu iş sözleşmesi için müzakerelere başlamak yerine, sendikanın işyerinde aldığı yetkiye itiraz etti. Rifis Makina patronu işçilerin sendikalaşmasından haberdar olduğu ilk andan itibaren de işçilerin sendikal tercihleri konusunda yoğun bir baskıya başladı ve 8 işçiyi işten çıkarttı.

Sendikaya üye olmak işçilerin Anayasal hakkıdır. Rifis Makina işverenleri açıkça suç işlemektedir.

İşçilerin sendikaya üye olma hakkı sadece Anayasamızda değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. Rifis yönetimi bu suçu işlemekten derhal vazgeçmelidir.

Talebimiz biran önce işten çıkartılan Rifis işçilerinin işbaşı yaptırılmasıdır. İşverenin işçiye düşmanca tavrından vazgeçmesidir. Sendikamızla görüşerek diyalog kanallarının açılmasıdır.

Rifis işçileri anayasal haklarını kullanmışlar ve sendikamıza üye olmuşlardır.
Tek “suçları” ekmekleri ve gelecekleri için sendikalı olma haklarını kullanmalarıdır.

İşten atılan üyelerimiz fabrika önündeler. İşlerine, ekmeklerine ve Anayasal haklarına sahip çıkıyorlar.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman olduğu gibi işçilerin haklarını alması için tüm gücümüzle mücadelemizi artırarak sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

         BİRLEŞİK METAL-İŞ
         Genel Yönetim Kurulu