YanMenu

23
Tem

Birleşik Metal-İş, Şasan’da artık yetkili sendikadır.

ŞASAN ŞASE’DE İŞTEN ATMALARA VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA DERHAL SON VERİN!

Düzce’de bulunan Çin sermayeli Şasan Şase fabrikasında çalışan işçilerin neredeyse tamamı, insanca yaşam ve güvenceli iş talebiyle, toplu iş sözleşmeli çalışma hakkına sahip olmak için sendikamıza üye oldular. Sendikamız, yasanın aradığı gerekli çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulundu ve yasal prosedürü tamamladı.
Bakanlığa yetki başvurusunda bulunduğumuz gün, işçilerin sendikalaşmasından haberdar olan Şasan işvereni, 5 üyemizi işten çıkardı. İşveren, üyelerimize dönük baskı ve tehditlerini halen sürdürüyor.

İşten atılan işçiler suç işlemediler; Anayasal haklarını kullandılar. Asıl suç işleyen, Şasan işverenidir. İşçilerin sendikaya üye olma hakkını engellemek, onları sendikadan istifaya zorlamak, sendika özgürlüğünü güvence altına alan tüm mevzuata açıkça aykırıdır.
İşçileri en temel hakları olan sendikalaşma hakkını kullandıkları için ekmeğiyle “terbiye etmeye” kalkan Şasan işverenini uyarıyoruz: Bu suçu işlemekten derhal vazgeçin!

Bu şirketi var eden işçilerdir. Şasan işçilerini sendikasından da mücadeleden de hiçbir zorluk ve engel alıkoyamayacaktır.
Birleşik Metal-İş, Şasan’da artık yetkili sendikadır. İşçi atarak, işçileri istifaya zorlayarak sendikadan kurtulmanın mümkün olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Talebimiz, bir an önce işten çıkarılan Şasan işçilerinin işbaşı yaptırılmasıdır. İşverenin işçiye düşmanca tavrından vazgeçip sendikamızla görüşmesi, diyalog kanallarının açılmasıdır.

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman olduğu gibi bu hukuksuzluğun son bulması ve işçilerin haklarını alması için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU