YanMenu

21
Haz

MESS’ten yüzde 30 zam talebinde bulunduk

Birleşik Metal-İş Sendikası, 2023-2025 Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci öncesi, Sözleşme zammından mahsup edilmek ve 1 Eylül’den geçerli olmak üzere MESS’DEN YÜZDE 30 ÖN ZAM TALEBİNDE BULUNDU.

Aylardır yeni dönem MESS Grup Toplu İş Sözleşmesine hazırlanan Sendikamız, teklifine son halini verdi. Teklifimizin detayları önümüzdeki 28 Ağustos'ta metal işçilerine ve kamuoyuna açıklanacak.
Ülkemizde bu yıl Mayıs ayında yapılan seçimler sonrası iktidar, yeni ekonomik politikalar uygulamaya başlamış, bu politikalar sonrası döviz kurları tekrar yükselmiş, dolaylı vergiler arttırılmış, birçok mal ve hizmete yüksek oranlı zamlar yapılmıştır.
Genel olarak işçilerin, özel olarak da metal işçilerinin reel ücretleri sürekli gerilemektedir. İşçiler hemen her gün yapılan zamlar karşısında temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişlerdir.

İşçiler, yılın ortasından itibaren üst gelir vergisi dilimlerine geçmekte, bunun sonucunda aylık gelirleri çarpıcı biçimde azalmaktadır. Ayrıca yeni eğitim ve öğrenim döneminin başlayacak olması giderlerin de artması demektir. Diğer yandan Ekim ayından itibaren yakacak-ısınma masrafları da devreye girecektir.
Bu ve benzeri gelişmeler işçilerin gelirlerinin azalmasına, alım güçlerinin hızla düşmesine yol açmış ve ücretlerin iyileştirilmesi talebinin yakıcı hale gelmesine neden olmuştur.
Her ne kadar metal işçileri yeni toplu sözleşme sürecine girmekte ise de, MESS ile yaptığımız grup toplu iş sözleşme görüşmeleri yasal prodesürler nedeniyle geç başlamakta ve imza aşamasına gelmesi ayları bulmaktadır. Bu durum, toplu sözleşmeden doğan farkların da oldukça geç tarihlerde ödenmesine yol açmaktadır.

Bu nedenlerle, Sendikamız, ücretlere toplu sözleşme öncesi 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam yapılmasını ve bu zammın toplu sözleşme süreci sonrası ortaya çıkacak ilk altı aylık zamdan ve dolayısıyla, Sendikamızın ilk 6 aylık dönem için teklif edeceği ve kabul edilmesini beklediğimiz, ortalamada yüzde 140,5 oranındaki ücret zammından mahsup edilmesini talep etmektedir.

Sendikamız, 1 Eylül’den geçerli olmasını talep ettiği yüzde 30’luk zamla ilgili olarak bugün MESS’e yazılı başvuruda da bulunmuştur.
Bu talebimiz, oldukça önemli hale gelmiştir ve böylece işçiler bir anlamda can suyuna kavuşacaklardır.

Yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi sürecinde sendika ayrımı gözetmeden, tüm metal işçilerinin birlikte mücadele etmesini ve dayanışmasını oldukça önemli bulduğumuzu belirtmek ister, tüm metal işçilerine bu zorlu mücadelede başarılar dileriz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu