YanMenu

18
Oca

Yönetim Kurulumuzdan Korona Salgını ile ilgili genelge

COVID-19 salgınına ilişkin olarak, yönetim kurulumuz,  ülke çapında alınan önlemlerin yeterliliği ve işyerlerimizde yaşanan gelişmelere  göre önümüzdeki günlerde alınacak tedbirlere ilişkin olarak alacağımız tutum ile ilgili bilgilendirmeler yapacaktır.

Tarih: 17.03.2020
Konu: Korona Salgını (COVID-19)

TÜM ŞUBE BAŞKANLIKLARI’NA,

 

Dünyada salgın halinde hızla yayılan ve ülkemizde de tespit edilen COVID-19 virüsüne ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu son açıklamalar ve  İçişleri Bakanlığı’nın 16.3.2020 tarihli genelgesi doğrultusunda, kamuya yönelik alınan tedbirler dikkate alındığında  tüm üye işyerlerimizde salgının yaygınlaşmaması için aşağıdaki önleyici tedbirlerin alınması  yönünde işyeri yönetimleri ile gerekli girişimlerin yapılması gerekmektedir.

  1. Yapılan tüm uyarılar ve uzmanların görüşü  60 yaş üstü, hamile, süt izni kullananlar, engellilerin  büyük risk grubunda oldukları yönündedir.  Buradan hareketle, “kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." İşyerlerinde bu durumdaki üyelerimiz için koruma tedbirleri kapsamında  işverenliklerle temasa geçilmeli, ücretli idari izin talebi gündeme alınmalıdır.
  2. COVID-19 virüsünün yaygınlaşmaması için okullar tatil edilmiştir. 12 yaş altı çocuğu olan ve evde kalan çocuklarının bakım sorunu olan ebeveynler için işverenliklerce  kolaylıklar sağlanması için temasa geçilmeli, ücretli idari izin gündeme alınmalıdır.
  3. Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden işçiler işe gelmemeli, acilen sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. İşyerlerinde işçilerin  ateş ölçümü sürekli yapılmalı ve ateşi yüksek olan işçiler hastanelere gönderilmeli, işyeri ortamından acilen uzaklaştırılmalıdır. İşyeri temsilcileri sürecin takibini yapmalıdır.
  4. Tüm işyerlerimizde temsilciler tarafından,   daha önce alınacak tedbirlere yönelik yapmış olduğumuz bilgilendirme doğrultusunda, İSG kurullarında  durumun aciliyeti ve önemine ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasının gündeme alınması ve hijyen önlemlerinin hayata geçirildiğinin takibinin yapılması  önemlidir. 
  5. Genel merkez, şube ve işyeri temsilciliklerimizin sendikal faaliyetlerinin içerisinde  kalabalık toplantı, konferans, eğitim, basın açıklaması v.b. sağlık tedbirleri açısından risk oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılmalı, acil ve zorunlu-ertelenemez faaliyetler ile ilgili de tedbirlere azami uyum sağlayarak hayata geçirilmelidir.
  6. Üyelerimizin başta sağlıkları ve can güvenlikleri olmak üzere, sürecin etkisiyle  üretim ve siparişlerdeki muhtemel dalgalanmalar ve küresel gelişmeler sonucu, işlerini ve haklarını koruyacak tedbirlerin hayata geçirilmesi konusunda  gereken tutum gösterilmelidir.
  7. İşyeri temsilcilikleri, şube yönetim kurulu ve merkez yönetim kurulu arasında koordinasyonun sürdürülmesi ve hızlı bilgi akışının sağlanması önemlidir. Gelişmelere göre daha ileri önlemlerin alınması ihtiyacı gündeme gelebilir.

COVID-19 salgınına ilişkin olarak, yönetim kurulumuz,  ülke çapında alınan önlemlerin yeterliliği ve işyerlerimizde yaşanan gelişmelere  göre önümüzdeki günlerde alınacak tedbirlere  ilişkin olarak alacağımız tutum ile ilgili bilgilendirmeler yapacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.