YanMenu

27
Eyl

Basın açıklaması

Kıdem tazminatlarımıza yönelik tehdit yakınlaştı.

TBMM yaz tatiline girerken aceleyle çıkartılan 11. Kalkınma Planı içinde kıdem tazminatlarımızın fona devredilmesi ifadesi de yer aldı.


Kıdem tazminatlarımıza yönelik tehdit yakınlaştı.

TBMM yaz tatiline girerken aceleyle çıkartılan 11. Kalkınma Planı içinde kıdem tazminatlarımızın fona devredilmesi ifadesi de yer aldı. Kabul edilen 11. Kalkınma Planında yeralan ifade aşağıdaki gibidir; "Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecektir"

Bunun açık ifadesi kıdem tazminatlarımız, Bireysel Emeklilikle birleştirilmek adı altında iç edilecek demektir. Muhalefet tarafından metinden bu cümlenin çıkarılması için yapılan öneri ne yazık ki AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedilmiştir.

Bu gelişme kırmızı alarm demektir ve tehlikenin iyice yaklaştığını göstermektedir. Sendikamız için “kırmızı gömleklerimizi” giymenin zamanı gelmiştir.

Çünkü neredeyse yüzyıla yakın zamandan beri elimizde olan bir hakkımıza el konulmak istenmektedir. Oysa bu hak bizden önceki kuşakların büyük mücadelelerle adeta söke söke elde ettiği, geliştirdiği ve elimizde kalan son kalemizdir.

  • Kıdem tazminatlarımız bizler için birikmiş emeğimizin kısmen karşılığıdır.
  • İşverenlerin keyfi işten çıkarmalarına karşı caydırıcı bir etkendir.
  • İşçilerin yıpranmışlığının bedeli ve liyakatının karşılığıdır.
  • İşsiz kalan işçinin bu zor döneminde geçimini teminetmesi için bir dayanaktır.
  • İşçinin emekliliğinde aldığı bir ikramiye gibidir.
  • Ücretlerin son derece düşük olduğu ülkemizde ücretin ödenmeyen kısmıdır.

Şimdi bizden bütün bu kazanımlarımızdan vazgeçmemizi ve tazminatlarımızın fona devredilerek hiç edilmesini onaylamamızı bekleyenlere gereken en sert cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

İşvereni kıdem tazminatı vermekten kurtaran, işçinin işten çıkartıldığında kıdem tazminatı almasını engelleyen, üstelik en az 15 yıl bu tazminatı almaktan alıkoyan veya ancak emekli olduğunda yararlanabileceği ve bunu da miktar olarak şimdiki miktarın üçte biri oranında elde edebileceği bir sadakaya dönüştüren bu tasarıyı şiddetle reddediyoruz.

Amaçları bellidir; İşverenleri yük olarak gördükleri kıdem tazminatından kurtarmak ve işçilerin bu hakkını da gasp ederek tamtakır ettikleri kasalarına yeni kaynak yaratmak.

Buna müsaade etmeyeceğiz. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak kıdem tazminatlarımızın yok edilmesi anlamına gelecek bu fon hazırlığı karşısındaki tavrımız çok nettir ve bu kararlılığımızı tüm kamuoyu nezdinde hatırlatmayı bir görev addediyoruz.

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu


 

Emperyalist işgal ve sömürüye, mandacılığa karşı ulusal egemenlik için Kuva-yi Milliye’de birleşen halkımız tüm varlığıyla mücadele etmeyi sürdürüyordu. Nihayet takvimler 30 Ağustos 1922’yi gösterdiğinde Mustafa Kemal önderliğindeki Kuva-yi Milliye orduları, Büyük Taarruz’la, emperyalistlere ve işbirlikçilerine son ve kesin darbeyi vurdu.


30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet’e gidilen yolda verilen destansı mücadelenin adıdır.

Bir ülkenin bağımsızlığına kast edenler bu önemli günleri yasaklamak, görmezden gelmek, belleklerden silmek ve yerlerine bir avuç çıkar sahibinin hatırlanacağı tarihler eklemek isterler.

Ulusal tarihleri unutturmak isteyenler, halkın egemenliğine karşı tek adam rejimini kurmak isteyen saltanat sevdalılarıdır.

Oysa bir ulusa karakterini veren, halkının verdiği amansız bağımsızlık mücadelesidir.

Bir ulusun belleğinde yeri asla doldurulamayacak, değerini asla yitirmeyen günler, halkın kendi kaderini, egemenliğini kazandığı bu kurtuluş günleridir.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamı ve önemi de tam buradan gelir.

Bir ülkenin emperyalizme karşı tam bağımsızlığını isteyenler, emeğin kurtuluşu için mücadele edenler 30 Ağustos’un gerçek değerini bilenler ve tarihlerini buradan başlatanlardır.

Biz emekçiler ve emek dostları çok iyi biliyoruz ki; 30 Ağustos mirasına yakışan, NATO’dan çıkmak ve bütün emperyalist askeri üstlere el koymaktır.

30 Ağustos’a yakışan; uluslararası sermayenin, yerli kaynaklarımızı ve emeğimizi sömürmesine son vermektir.

30 Ağustos’a yakışan ülkemizde, bölgemizde ve dünyada emperyalist çıkarlara değil, ezilen halkların çıkarına politikalar yürütmektir.

Tam bağımsızlığa ve emeğin kurtuluşuna doğru yürüdüğümüz yolda, ulusal kurtuluş günlerimizin büyük anlam taşıdığını biliyor ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı inatla, heyecanla ve gururla kutluyoruz.

Yaşasın 30 Ağustos Zafer Bayramı!

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu

Temmuz 2020’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 385 TL’dir. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 249 TL olarak gerçekleşmiştir.