Sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu Bursa Şubemize bağlı Asil Çelik işyerindeki üyelerimizi kapsayan toplu iş sözleşme görüşmeleri 12 Kasım'da Genel Merkezimizde başladı. Hayırlı olsun!

Grup Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü toplantısı 4 Kasım 2019, Pazartesi günü yapıldı. Toplantıda toplam 19 madde görüşüldü. Bu maddelerden sendikamızın değişiklik teklif etmediği 12 madde kabul edildi. Değişiklik önerdiğimiz 7 madde ise kabul edilmedi ve ertelendi. Ayrıca, MESS 4 madde için karşı teklif verdi.

Dördüncü toplantı 21 Kasım günü, saat 10.00’da Sendikamız Genel Merkezinde yapılacaktır.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Kabul Edilen Maddeler:
Madde 10 Sendikada Görev Alan Üyeler
Madde 12 Sendika Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri
Madde 13 Sendika Temsilci ve Görevlilerinin Teminatı
Madde 14 Sendika Üyelerinin Teminatı
Madde 15 Sendika Yönetici ve Temsilcilerinin Korunması
Madde 16 Sendika Yöneticilerinin İşyeri Ziyareti ve Üyeler ile Temasları
Madde 17 Sendika Temsilci Odası
Madde 19 Sendika Duyuru Tahtası
Madde 62 Gebe ve Emzikli Kadınların İzin Hakkı
Geçici Madde 1 
Geçici Madde 2 Kurulların Kurulması
Ek Madde 3 Endüstri İlişkileri Değerlendirme Komisyonu

Ertelenen Maddeler:
Madde 11 Sendika Temsilcileri
Madde 18 Sendikal İzinler
Madde 20 Sendika Aidatı
Madde 25 Disiplin Kurulu
Madde 54 Yıllık Ücretli İzin Kurulu
Madde 71 İşçi Sağlığı
Madde 78 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

MESS ile Sendikamız arasında 7 Ekim 2019 günü başlayan Grup Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün (21 Ekim 2019) yapıldı.

Entil, Hapalki ve Tarkon işçileri hakları için direnişte...
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hami BALTACI’nın yaptığı basın açıklaması sonrası AÇLIK grevine başladılar…

Trakya Şubemiz bünyesinde yeni örgütlendiğimiz işyeri olan Lindsay Çalışanı üyelerimizle bir araya gelen Genel Sekreterimiz ve şube yöneticilerimiz genel süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Yönetici ve temsilcilerimiz hukuksuzluğa tepki gösterdikleri için yargılanıyorlar.

28-29 Ekim Genç Metal İşçileri Buluşması Gönen Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde başladı, Çanakkale turu ile tamamlandı.

Sendikamızın "Kadın Eğitim Programı", Sapanca Sardunya Eğitim Tesislerimizde yapıldı. 22 Eylül Pazar günü tesislerimizde buluşma ile başlayan eğitimde, pazartesi günün ilk dersleri, Prof. Dr. Kadriye Bakırcı'nın sunumları ile "Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Güvenceleri" ve "İşyerlerinde Şiddet ve Mobing Mücadele Yöntemleri" konuları oldu.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, ayakta ve iç mekan

Fotoğraflar

Kadın Eğitim programımızın ilk gün öğleden sonraki bölümünde Kadın İşçi Sağlığı konusunda Dr. Filiz Ayla'nın dersi vardı.

Görüntünün olası içeriği: 19 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

Salı günü öğle saatlerine kadar Av. Olcay Korkmaz ile birlikte Çalışma Hayatı ve Haklarımız konusu işlendi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ekran ve iç mekan

Fotoğraflar

Kadın üyelerimiz için Sapanca tesislerimizde gerçekleştirilen bir haftalık eğitimde, Salı günü öğleden sonraki derslerde, Necla Akgökçe, Kadın Emek Tarihi ve Sendikalar'ı anlattı.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, ayakta, ekran ve iç mekan

Fotoğraflar

Sapanca tesislerimizde düzenlenen Kadın Eğitim Programında "Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler" başlığı altında, ILO Kadın İstihdamı Programı Bağımsız Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Ülker Şener de bizimleydi...

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

Öğleden önceki son derste, Semiha Arı ve Selma Eroğlu ile "Ekonomik Kriz ve Kadın Deneyimi" konusu işlendi.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakkabılar ve iç mekan

Fotoğraflar

Kadın üyelerimizin eğitim programı, keyifli ve etkileyici bir sohbetle devam etti; edebiyat sohbetinin konuğu Can Kartoğlu idi. 
Beş kıtada, onaltı ülkede maraton koşan, maratonun ihtiyar delikanlısı, babası Safder Kartoğlu'nun yaşam öyküsü çevresinde gelişti sohbet.
Yaşam boyu iyilik peşinde koşmuş, başına gelen haksızlıklara direnmiş, eğilip bükülmemiş, iyilik yapmaktan vazgeçmemiş Safder Kartoğlu’nun “hayat koşusunu” anlattığı ve gelirini köy çocuklarına bağışladığı "Safter" kitabını imzaladı üyelerimize...

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

Kadın Eğitimi programımız, perşembe günü Sendikal tarih dersinin ardından, İlşetişim ve Kollektif Çalışma Eğitimi ile devam etti. 

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, gülümseyen insanlar, iç mekan

Fotoğraflar

Cuma günü, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül’ün katılımıyla eğitimin değerlendirmesi yapıldı.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

Demokratik değerleri özümsemeye yatkın üyelerin eğitimini sağlayarak; Sendikamızın kolektif emek ve çabası ile “kadrolar” yetiştirmeyi hedefleyen Genç İşçi eğitimi, 1 - 5 Temmuz tarihleri arasında Sapanca Sardunya eğitim tesislerimizde yapıldı.

Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz şube yöneticilerimizle birlikte toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak olan Bursa Şubemize bağlı ASİL ÇELİK işyerini ziyaret ederek üyelerimizle görüş alışverişinde bulundular.

Genel Başkanımız ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz, şube yöneticilerimizle birlikte Trakya Şubemize bağlı SIO Automotive işyerini ziyaret ederek, başta Metal Grup Toplu İş Sözleşme görüşmeleri olmak üzere, gündeme yönelik konularda üyelerimizle görüş alışverişinde bulundular…

Genel Başkanımız, Genel Örgütlenme Sekreterimiz ve şube yöneticilerimiz Kocaeli Şubemize bağlı Baysan Trafo işyerini ziyaret ederek toplu sözleşme süreci hakkında üyelerimizle görüş alışverişinde bulundular.

5 Kasım akşamı Genel Başkanımızla biraraya gelen işçiler, bakanlıkla ve işverenle yapılan görüşme sonuçlarını değerlendirdiler.

Eskişehir'deki hak mücadelesi yaparken, insanlık dışı, vahşice saldırılara maruz kalan metal işçileri 5 Kasım Salı günü saat 17.00 de şube binamızda toplanarak bir süredir bakanlıkla ve işverenle yapılan görüşme sonuçlarını değerlendirecek ve yeni eylem planlarını belirleyecek...

Anadolu Şubemiz 7. Olağan Genel Kurulu, 3 Kasım'da Ankara'da yapıldı.

Rakamlarla

  Asgari Ücret 

Brüt: 2.558,00 TL. 
Net:  1.828,74 TL.
AGİ:     191,85 TL

  SGK Prim Alt ve üst Sınırı 

Aylık kazanç alt sınırı:    2.558,40 TL. 
Aylık kazanç üst sınırı: 19.188,00 TL.

  Kıdem Tazminatı Tavanı 

  6.379,86 TL.

  Gelir Vergi Oranları 

18.000 TL’ye kadar % 15 
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700, 
                                             fazlası % 20 
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100, 
                                             fazlası % 27 
148.000 TL’den fazlasının 
                           148.000 TL’si için 36.260,
                           fazlası % 35
 

Sosyal medyanın giderek daha da fazla yer edindiği internet dünyasında, biz de web sitemizi sosyal medya ve mobil iletişim uyumlu bir arayüz ile yeniliyoruz.

Bir yandan görsel ve teknik düzenlemeler devam ederken, bir yandan da eski sitemizdeki verilerin yeni adrese aktarımı sürüyor..