19 Ekim 2020 günü yapılan görüşmelerde Schneider Enerji ve Grid Solutıons Enerji işletmeleri için 20 madde kabul edildi.

Sendikamızın yeni örgütlendiği Chinatoll işyeri ile başlayan diyolog çerçevesinde, işyeri Fabrika Genel Müdürü Ufuk Esen sendikamızı ziyaret ederek, Genel Sekreterimiz Özkan Atar'la görüştü.

Özer Elektrikte Sendikal örgütlenmeyi tamamladık. Gerekli çoğunluğu sağladıktan sonra yetki başvurusunu yaptık.
Hemen ardından işçi çıkarmalar başladı. 10 arkadaşımıza çıkışı verildi, içerde baskı devam ediyor. Fabrika önünde direniş başladı. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 30 Aralık 2019 tarihinde sendikamıza tebliğ edilen kararı ile yetki tespitimizin onanmasına karar vermiştir.

Manisa Organize Sanayi’nde kurulan bulunan TERMOKAR KLİMA işyerinde YETKİ DAVAMIZI KAZANDIK.

Birleşik Metal-İş Sendikası bağımsız, demokratik, sınıf ve kitle sendikacılığını ilke edinmiştir. İşyeri sendika temsilcilerimizin yetki ve sorumlulukları, sendikal ilkelerimizi hayata geçirebilmek için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle sendikamızın geleneğinden bugüne temsilcilerin eğitimlerine büyük önem verilmektedir. 

Konfederasyonumuz DİSK’e bağlı Sendikalara üye işçiler Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizde eğitimdeler.

Sapanca Sardunya Eğitim tesislerimizde 9 Mart'ta “Kavel Grev” filmi izlenerek başlayan “Genç İşçi Eğitimi”  ikinci gün“Sendikaların doğuşu gelişimi, İletişim ve davranış biçimleri ile esasları” konu başlıklarıyla devam etti.

Gebze Şubemizde Örgütlü OMCO KALIP isyerindeki üyelerimiz, 20 Ekim'de, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Mali Sekreterimiz Ali Gündüz tarafından tezgah başında ziyaret edildi...

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreterimiz Özkan Atar, Şube yöneticileri ile birlikte ABB Dilovası işyerini ziyaret ederek, MESS'le başlayacak TİS süreci hakkında bilgilendirme yaptılar.

ABB Elmek İşyerinde Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreterimiz Özkan Atar'ın katılımıyla MESS TİS ve genel bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sendikamız Merkez Kadın Komisyonu, gündemindeki komisyon faaliyetlerini, konfederasyonumuz DİSK ve sendikamızın kadın eğitimlerini, 25 Kasım etkinliklerini değerlendirmek üzere Genel Merkezimizde toplandı.

DEKK "DİSK eğitim politikalarının gözden geçirilmesi ve yeni dönemde eğitim çalışmalarının planlanması" gündemiyle sendikamızda toplandı..

Sendikamızın hazırlayıp yayınladığı Otomobil-İş Tarihi kitabının ilk cildi, genel merkezimizde yapılan bir toplantı ile tanıtıldı.. 

Rakamlarla

  Asgari Ücret 

Brüt: 2.943,00 TL. 
Net:  2.103,98 TL.
AGİ:     220,73 TL.

  SGK Prim Alt ve üst Sınırı 

Aylık kazanç alt sınırı:    2.943,00 TL. 
Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL.

  Kıdem Tazminatı Tavanı 

  6.730,15 TL.

  Gelir Vergi Oranları 

22.000 TL’ye kadar % 15 
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300, 
                                             fazlası % 20 
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700, 
                                             fazlası % 27 
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070,
                                             fazlası % 35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070,
                                             fazlası % 40