Genel Başkanımız, Genel Sekreterimiz, şube yöneticilerimiz, üyelerimiz ve şirket yöneticilerinin katılımı ile Manisa TOR DEMİR'de Toplu Sözleşme Pasta Töreni 25 Şubat'ta yapıldı. 

İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı Tabo Otomotivde, bugün toplu iş sözleşmesinin imzalanması kutlandı. Genel Başkanımızın katılımıyla düzenlenen tören, üyelerimizin alkışlarıyla kesilen pasta ile tatlandı.

Sözleşme müzakereleri üyelerimizin isteği şeklinde sona eren ve çok başarılı bir sözleşmenin imzalandığı Tuzla Serbest Bölgede kurulu bulunan ve İstanbul 1 Nolu Şubemize bağlı AKS Otomotiv’de yapılan sözleşme pasta törenine Genel Başkanımızda katılarak üyelerimizin mutluluğuna ortak oldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#EYT #EmeklilikteYaşaTakılanlar Maltepe'de Tarihi bir gün.

#EYT İstanbul Maltepe Mitingi’nde Alana sığmadık...

Sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyeleri, şube yöneticilerimiz ve çok sayıda üyemiz metal işçinin kitlesel katılımıyla;

EYT emeklilikte yaşa takılanların İstanbul Maltepe Mitingin'deydik.

 

2018 Mayıs ayında örgütlenme çalışmasını yaparak çoğunluk tespitini istediğimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çoğunluk tespitini sendikamıza gönderilen MKS Transformatör Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde, işveren, işçilere baskısını her geçen gün arttırarak devam ettiriyor.

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, ayakta duran insanlar, yürüyen insanlar, kalabalık ve açık hava

Önce işçilerin yasal ve Anayasal hakkına saygı göstermeyerek, yetkisiz mahkemeye dava açarak süreyi uzatmaya gitti. Mahkeme 9 ay sonraya gün verdi 9 ayın sonunda yetkili mahkemeye gönderme kararı aldı ve hala dosya yetkili mahkemeye ulaşmamış.

Diğer taraftan işveren sürekli işçiler üzerinde istifa baskısı yaparak işçileri sendikadan istifaya zorladı. Bazı üyelerimizi istifa etmedikleri için tazminatsız işten çıkarttı. Bu baskılardan sonuç alamayan işveren işyerine üretimin içine taşeron sokarak, üyelerimizi zorla taşerona geçirip, oradan taşeron sendika Çelik-İş Sendikasına üye olmaları için zorlamaya başladı.
Çelik iş sendikasına üye olmayana zam vermiyor, maaşlarını zamanında ödemeyerek baskı altına alıyor.

Biz Birleşik Metal-İş sendikası olarak, iş kolumuzda daha önceki dönmelerde bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyorduk. Ama bunu başka bir sendika yapıyordu, Çelik-İş'in bizim bölgemizde bu şekilde işçinin örgütlenmesinde işverenle birlikte hareket ettiğine ilk kez şahit oluyoruz.

MKS ve BBS de işverenlerle işbirliği yaparak işçilerin örgütlenmesini engellemeye çalışan Çelik-İş Sendikasının bu tutumunu kınıyor, bir an önce bu tutumundan vazgeçmeye davet ediyoruz ve gerçek bir sendika gibi davranmasını bekliyoruz. Birleşik Metal İş Sendikası olarak bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.  MKS işçilerinin bu haklı taleplerinin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Fotoğraflar

Kandıra’da Yüksel Endüstri’de sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan tüm işçiler işe iade ve sendikal tazminat hakkı kazandı. Yargıtay’ın verdiği bu karara işverenin itiraz hakkı bulunmuyor.

Öncü işçilerin yetiştirildiği, yeni seçilen temsilcilere yönelik Sapanca Sardunya eğitim tesislerimizde yapılan "Temsilci Eğitimi”, 18 Mart Pazartesi günü "İletişim ve Örgütsel Davranış Biçimleri" dersiyle başladı. İkinci gün, "Sendikaların Doğuşu ve Gelişimi" ayrıntılı olarak ele alındı..

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

2. gün "Kıdem Tazminatı ve Bordro Hesaplama" yöntemi, ardından "Medya, Sosyal Medya ve Sendikamız" konuları ile devam etti.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

İkinci günün son dersi "Kapitalizmin İşleyişi ve İşçi Sınıfı" oldu.

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Sendikamız Temsilcilerinin örgütsel ilke ve sınıf çıkarları doğrultusunda temel ve güncel sendikal bilgilerle donatılması, Temsilcilerimizin sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve görev bilincinin daha da geliştirilmesi amacıyla; Yeni seçilen temsilcilerimize yönelik düzenlenen "Temsilci Eğitimi"nde, 3. güne "insan algısını etkileyen toplumsal faktörleri" deşifre eden bir drama çalışmasıyla başlandı.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Fotoğraflar

Çarşamba günü, "İş Yasasında Haklar ve Borçlar" başlığında hukuk eğitimi ve "Toplu İş Sözleşme Politikaları" konularıyla sona erdi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 14 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Temsilci Eğitimi'nde 4. gününde; "Örgütlenme ve İşleyiş" dersi işlendi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Ardından, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”  ve  "İSİG ve İşyeri Sorunları"eğitimi yapıldı.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

Son ders "Temsilci Görev Yetki ve Sorumlulukları" oldu.

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Açılışına Genel başkanımızın da katıldığı Legrand ve Çayırova Boru işyerlerinin işyeri komite eğitimleri 10 Mart Pazar günü Sapanca tesislerimizde yapıldı

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, iç mekan

Fotoğraflar

3 Mart Pazar günü, Anadolu Şubemize bağlı işyerlerine yönelik eğitimlerimiz başladı.

Yöneticilerimizin işyeri ziyaretleri devam ediyor... Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU, Genel Sekreterimiz Özkan ATAR ve İstanbul 1 Nolu Şube yöneticilerimiz, bugün Anadolu ISUZU işyerindeki üyelerimizi ziyaret ettiler.

Merkez Yöneticilerimizin Bursa'da örgütlü olduğumuz işyerleri ziyaretleri 2. gününde devam ediyor...
Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU, Genel Sekreterimiz Özkan ATAR, Şube yöneticilerimizle birlikte Bursa’da Acel Elektrik'teki üyelerimizle...

Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU ve Genel Sekreterimiz Özkan ATAR, Şube yöneticilerimizle birlikte Bursa’da işyeri ziyaretlerinin ikinci gününde; SCM (Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv) işyerindeki üyelerimizi ziyaret ettiler.

Metal işçileri, EYT Büyük İstanbul Mitingine hazırlanıyor...
Birleşik Metal-İş üyeleri, 17 Mart Pazar sabahı, saat 11:00'de, etkinlik alanı karşısındaki Migros önünde buluşuyoruz..

Başkanlar Kurulumuz, uzmanlarımızın da katılımıyla, 6 Mart'ta Genel Merkezimizde toplandı. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci ve yeni MİDS önerisi hakkında yapılan sunumlar ve değerlendirmelerle ilk bölüm tamamlandı.

Eski Rabak işyeri Baş Temsilcisi İrfan Astunç’un yazmış olduğu, Sendikamızın baskısını yaptığı “Zamana Işık Tutmak“ kitabının tanıtımı, 2 Mart'ta genel merkezimizde yapıldı. Etkinliğe, Genel başkanımız Adnan Serdaroğlu, Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül, Konfederasyonumuz DİSK’in eski genel sekreteri ve eski genel başkanlarımızdan Mehmet Karaca ile çok sayıda eski yönetim kurulu üyeleri, Kemal Türkler Eğitim Ve Kültür Vakfı ( KETEV) Üyeleri ve Rabak işyeri çalışanları katıldılar. 

Görüntünün olası içeriği: 8 kişi, iç mekan

Fotoğraflar


Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, yazı

Rakamlarla

  Asgari Ücret 

Brüt: 2.558,00 TL. 
Net:  1.828,74 TL.
AGİ:     191,85 TL

  SGK Prim Alt ve üst Sınırı 

Aylık kazanç alt sınırı:    2.558,40 TL. 
Aylık kazanç üst sınırı: 19.188,00 TL.

  Kıdem Tazminatı Tavanı 

  6.017,60 TL.

  Gelir Vergi Oranları 

18.000 TL’ye kadar % 15 
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700, 
                                             fazlası % 20 
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100, 
                                             fazlası % 27 
148.000 TL’den fazlasının 
                           148.000 TL’si için 36.260,
                           fazlası % 35
 

Sosyal medyanın giderek daha da fazla yer edindiği internet dünyasında, biz de web sitemizi sosyal medya ve mobil iletişim uyumlu bir arayüz ile yeniliyoruz.

Bir yandan görsel ve teknik düzenlemeler devam ederken, bir yandan da eski sitemizdeki verilerin yeni adrese aktarımı sürüyor..