YanMenu

25
ub

Bilimsel-Özerk-Demokratik Üniversite Talebi Engellenemez!

Biz emekçiler; bilimin ve emeğin ancak özgür koşullar altında hak ettiği değeri kazanacağını biliyor, öğrenciler ve akademisyenlerin haklı taleplerini destekliyoruz.

Tek adamlık baskı rejimi; emekçilerin, akademisyenlerin, öğrencilerin, sanatçıların, kadınların, tüm yurttaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dile getirme, kendi kendini yönetme hakkını her türlü zorbalıkla engellemeye devam ediyor. 

Ülkemizin bilim yuvası, aydın, gözde üniversitelerine hasetle bakan iktidar, bu kurumları istibdat rejiminin karanlığına boğmak için elindeki her gücü kullanıyor. Bilime, aydınlığa, üniversitesine sahip çıkan ülkemizin evlatları; iktidar temsilcilerinin hakaretine, şiddetine maruz kalıyor. Öğrenciler en temel demokratik haklarını kullandıkları için terörist ilan ediliyor.

İktidar, Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin inisiyatifini hiçe sayarak, emrine amade Melih Bulu’yu üniversiteye rektör olarak ihraç etmeyi doğal sayıyor. Özerk-demokratik üniversite talebini dile getiren gençlerimizi Boğaziçi öğrencisi olmamakla suçluyor. Üniversitelerimize, demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak her yurttaşın hakkıdır. İktidarın insanlarımızı ayırma ve birbirine düşürme çabası nafiledir.

Boğaziçi Üniversitesi’nde ve diğer protesto yürüyüşlerinde öğrencilere uygulanan şiddet ve gözaltılar asla kabul edilemez. Üniversitelerine, demokrasiye sahip çıkan gençler, ülkemizin yüz akı, onurumuzdur.

Aydınlık geleceğimize yönelen şiddeti ve göz altıları şiddetle kınıyoruz. Demokratik teamüller hiçe sayılarak Boğaziçi Üniversitesine atanan rektör gayri meşrudur. Melih Bulu derhal istifa etmelidir.

 Sendikamız, örgütlendiği tüm işyerlerinde, işyeri sendika temsilcilerinin, işçilerin oylarıyla belirlenmesini temel ilke edinmiştir. Bilim yuvasında rektörün saray tarafından atanması demokrasiyle asla bağdaştırılamaz.

Biz emekçiler; bilimin ve emeğin ancak özgür koşullar altında hak ettiği değeri kazanacağını biliyor, öğrenciler ve akademisyenlerin haklı taleplerini destekliyoruz.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, demokrasi mücadelesi veren tüm yurttaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir defa daha deklere ediyoruz.  

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu