Kadına Yönelik Erkek Şiddeti Son Bulsun!

Sendikamız Merkez Kadın Komisyonu'nun 25 Kasım Bildirisi:

Fotoğraf açıklaması yok.

Kadına Yönelik Erkek Şiddeti Son Bulsun!

Şiddet yeryüzünde kadına yönelik en yaygın hak ihlallerinin başında geliyor. Çeşitli bahanelerle kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kalıyor, öldürülüyorlar. 

Kadını yok sayan, eşitsizlik ve ayrımcılık üreten, kadını toplumsal cinsiyet rollerine hapsetmeye çalışan erkek egemen düzen, kadın düşmanlığının ve kadına yönelik erkek şiddetinin de kaynağıdır. 

Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi olamaz ve asla kabul edilemez. Her geçen gün artan kadına yönelik şiddetin ardında siyasal, toplumsal, yasal ve alınmayan önlemler var. Bu da kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti yaşamın her alanında ve düzeyde besliyor. İktidarın kadına yönelik ayrımcı, cinsiyetçi uygulamaları ve söylemleri kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini arttırıyor ve bir kıyıma dönüştürüyor. 

Kadın cinayetleri politiktir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayan, İstanbul Sözleşmesini, 6284 sayılı Yasa’yı uygulamayan, kadını korumayan, katillere iyi hal, haksız tahrik indirimi uygulayan, kadının nafaka hakkına göz diken, boşanmayı zorlaştıran siyasi iktidar ve kanun uygulayıcıları kadın cinayetlerinin ortağıdır. 

Yapılan bir çok araştırma göstermektedir ki, işyerleri de kadınlar için güvenli değil. İngiltere’de Sendikalar Konfederasyonu’nun (TUC) yapmış olduğu bir araştırmaya göre her iki kadından biri (yüzde 52) işyerlerinde cinsel taciz ile yüz yüze gelimiş ve kadınların yüzde 80’i çalışma hayatlarında en az bir defa cinsel tacize maruz kalmış, yüzde 1’i de işyerinde saldırı ve tecavüze uğramış.

Yaşamın tüm alanlarını kadınlar için güvenli hale getirmek, kadın erkek herkesin öncelikli görevi olmalıdır. Çalışma hayatında başta sendikalar insan onuruna yakışır, eşitliğin ve adaletin hüküm sürdüğü işyerleri için mücadele ederken işyerlerinde şiddetin ve cinsel tacizin ortadan kaldırılmasını sağlamalıdır.

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu olarak, 25 Kasım vesilesiyle yaşam hakkının, şiddetten ve cinsel tacizden arındırılmış işyerlerinin en temel insan hakkı olduğunu birkez daha hatırlatıyoruz. Kadına yönelik erkek şiddetinin ve kadın cinayetlerinin ortadan kaldırılması için siyasi iktidar başta olmak üzere tüm yasa yapıcı ve uygulayıcılarının, kadının insan haklarına saygılı kurumların, siyasi parti ve sendikaların, kadınların taleplerine kulak vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. 

Bir kadın daha hayattan kopartılmadan, şiddet ve cinsel tacize maruz kalmadan hızla önlem alınmalı, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa’nın etkin bir şekilde uygulanmalı. Kadın katillerine yönelik işletilen iyi hal ve haksız tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Nafaka hakkımız korunmalı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak politikalar yaşamın her alanında hayata geçirilmelidir.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Merkez Kadın Komisyonu