Nurettin Çavdargil Arşivi

Tarih

Belge

Arşiv Kodu

1961 Maden-İş Ana Tüzüğü 1-1-1
1962 Maden-İş Üye Kaydı Ön Talimatname 1-2-1
1962 İmar Uzmanı-Gazete Küpürü 1-2-2
1962 Maden-İş Bölge Merkez Şubeleri Komiteleri Ön Talimatname 1-2-3
1962 Özel Not - Cavit Mutlu 1-2-4
1962 Türk-İş Seminer Belgesi - Nurettin Çavdargil 1-3-1
1963 Aşık İhsani Şiiri - El yazması 1-4-1
1963 Maden-İş'ten Haberler 963/19 1-4-2
1963 Maden-İş'ten Haberler 963/21 1-4-3
1963 Kavel Olayı-Grevi - El yazması 1-4-4
1963 Mektup - Ömer Yasa-5/11/1963 1-4-5
1963 Mektup - Şadi Alkılıç-10/9/1963 1-4-6
1963 Mektup - Şadi Alkılıç-15/7/1963 1-4-7
1963 Öz Hakikat Gazetesi - Jeep fabrikası Hk 1-4-8
1963 Mektup - İdeal Metal-İş-Jeep Fabrikası Hk 1-4-9
1963 Maden-İş Teşkilata Tamim- 23/7/1963 1-4-10
1963 Mektup - Şadi Alkılıç-27/6/1963 1-4-11
1963 Mektup - Şadi Alkılıç-25/5/1963 1-4-12
1963 Saraçhane Mitingi- El Yazması 1-4-13
1963 Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği Teklifleri-27/4/1963 1-4-14
1963 Maden-İş Ankara Şubesi Teklifları-29/4/1963 1-4-15
1963 Maden-İş Göçek Şubesi Teklifleri-29/4/1963 1-4-16
1963 Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği Raporu 29/4/1963 1-4-17
1963 Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği Teklifleri-29/4/1963 1-4-18
1963 Maden-İş Silahtarağa Teklifleri-19/4/1963 1-4-19
1963 Maden-İş Kavel Olayı Hk Rapor-29/4/1963 1-4-20
1963 Maden-İş Genel İdare Kurulu Toplantısı Gündemi-29/4/1963 1-4-21
1963 Maden-İş Şube Muamelatına Ait Ön Talimatname-18/4/1963 1-4-22
1963 Maden-İş Üye Yazma Kampanyası- 29/4/1963 1-4-23
1963 Maden-İş Dayanışma Fonu Kurulması Fonu-29/4/1963 1-4-24
1963 Maden-İş Yeni Kurulan Şubeler Raporu-29/4/1963 1-4-25
1963 Maden-İş  Teşkilatlanma Dairesi Kuruluşu ve İşleyişi Raporu-29/4/1963 1-4-26
1963 Maden-İş Eğitim Dairesi Kuruluş ve İşleyişi Raporu-29/4/1963 1-4-27
1963 Maden-İş Basın Dairesi Kuruluş ve İşleyişi Raporu-29/4/1963 1-4-28
1963 Maden-İş Araştırma  Bürosu Kurulması Raporu-19/4/1963 1-4-29
1963 Maden-İş Ücretli Kadrolardaki Değişiklik Raporu-29/4/1963 1-4-30
1963 Maden-İş 4. Bölge Temsilciliği Raporu-29/4/1963 1-4-31
1963 Maden-İş Sivas Şubesi Teklifleri-29/4/1963 1-4-32
1963 Maden-İş Pendik Bölge Merkez Şubesi Raporu-29/4/1963 1-4-33
1963 Kavel Uzlaşma Tutanağı-3/3/1963 1-4-34
1963 Mektup - Demir-İş Sendikası Genel Başkanı Fahri İngün-2/3/1963 1-4-35
1963 İstifa Sivas Divriği-8/2/1963 1-4-36
1963 Türk-İş Seminer Belgesi-Nurettin Çavdargil-Fotokopi 1-4-37
1969 Singer İşgali Çalışma Raporundan El Yazması 1-5-1
1964 Singer İşçilerinden Dilekçe 1-5-2
1964 Pendik Şubesine Dilekçe-Singer 1-5-3
Pendik Şubesine Dilekçe İbrahim Yetkin-Singer 1-5-4
Pendik Şubesine Dilekçe Mehmet Mahmutoğlu-Singer 1-5-5
1964 Pendik Şubesine Dilekçe Kadir Köksal-Singer 1-5-6
1964 Pendik Şubesine Dilekçe Yusuf İlbeyli-Singer 1-5-7
1964 El Yazması Not-Singer 1-5-8
Mektup-Durmuş Sayın-Singer 1-5-9
1964 Singer Uzlaştırma Tutanağı 1-5-10
1964 Mektup - Singer Grevci İşçilerinden- 1-5-11
1964 Mektup - İbrahim Yetim-Singer 1-5-12
1963 Not-Durmuş Sayın-Singer 1-5-13
1964 Maden-İş Singer Bildirisi-5/3/1964 1-5-14
1964 Maden-İş Basın Dairesi Singer Raporu-31/3/1964 1-5-15
1964 Maden-İş'ten Haberler-1964/10-Singer 1-5-16
1964 Maden-İş Pendik Şubesi-Bildiri-7/3/1964- Singer 1-5-17
1964 Zapıt-18/3/1964-Singer 1-5-18
1964 El Yazması Not Singer 1-5-19
1964 Bülent Ecevit'e Telgraf-26/2/1964-Singer 1-5-20
Mektup-Mithat- Singer 1-5-21
El Yazması-Not-Metin-Singer 1-5-22
1964 Maden-İş'ten Haberler, Sayı:11, Singer 1-5-23
1964 İşçi Postası 18/7/1964- Singer,Demir Çelik Grevi 1-5-24
1964 Bülent Ecevit'e Dilekçe-26/2/1964-Singer 1-5-25
1964 El Yazması Not-Singer 1-5-26
1964 Maden-iş Broşür- İşverenlerin İstemediği Haklar 1-6-1
1964 Maden-İş MESS İhtilafı Tebliği-9/5/1964 1-6-2
1964 Maden-İş Dilekçe-Pendik Şubesi-14/5/1964 1-6-3
1964 Dilekçe Pendik Şubesi-T.Z.D.K-12/5/1964 1-6-4
1964 Maden-İş Bildiri-13/4/1964 1-6-5
1964 Mektup Şadi Alkılıç-18/2/1964 1-6-6
1964 Mektup-Celal Atal-OtoSan-1/2/1964 1-6-7
1964 Maden-İş Teşkilata Tamim- 27/1/1964 1-6-8
1965 Cumhuriyet 17/4/1965 Nadir Nadi, Bir Kitap 1-6-9
1966 Mektup - Metin Göltepe-5/9/1966 1-7-1
1966 Mektup - Hasan UzunHasanoğlu-7/5/1966 1-7-2
1966 Mektup - Selim Lokman-14/3/1966 1-7-3
1966 Mektup İbrahim Doğan-25/2/1966 1-7-4
1967 Maden-İş Sosyal İlişkiler Dairesi Raporu- 1966-1967 1-8-1
1967 Türk-İş Görüşü 931 sayılı İş Kanunu Hk-29/9/1967 1-8-2
1967 DİSK Antetli Yazı-19/6/1967 1-8-3
1967 DİSK Antetli Yazı-28/3/1967 1-8-4
1967 DİSK Antetli Yazı-15/3/1967 1-8-5
1967 DİSK Görevlendirme-Nurettin Çavdargil-14/3/1967 1-8-6
1967 DİSK Kuruluş Kongresine Katılma Anısına 1-8-7
1969 Mektup İbrahim Doğan-3/3/1969 1-9-1
1969 Mektup Hasan Akdoğan-20/8/1969 1-9-2
1956 Maden-İş Yardım Sandığı Tüzüğü 1-10-1
Not- El Yazması- Nurettin Çavdargl Hk 1-11-1
Mektup Abdullah Demir 1-11-2
Mektup 1-11-3
Mektup-Şadi Alkılıç 1-11-4
Mektup-Şadi Alkılıç 1-11-5
Zarf-Direniş 1-11-6
İşçilerin Teşkilatlanma Çabaları-Kemal Sülker 1-11-7
Çelik-İş Otosan Toplu İş sözleşmesi İç Yönetmeliği 1-11-8
1970 15-16 Haziran Başlama- El Yazması 2-1-1
1970 Şiir-Kavel- El Yazması 2-1-2
1970 Şiir- Pir Sultan Abdal- El Yazması 2-1-3
1970 Şiir- 15-46 Haziran El Yazması 2-1-4
1970 Şiir- Kız Çocuğı- El Yazması 2-1-5
1970 Şiir- Elimden Gelse- El yazması 2-1-6
1970 Şiir- Koca Tanrı- El Yazması 2-1-7
1970 Mektup- Mürüvvet Hanıma (Eşi)-12/12/1970-Adana 2-1-8
1970 Mektup-Mürüvvet Hanıma (Eşi)-25/12/1970-Adana 2-1-9
1970 Mektup-Nurettin Çavdargil-Dursun Sabır-27/6/1970 2-1-10
1971 Maden-İş Gelir Makbuzu 2-2-1
1971 Kutlama-Hilmi Güner-16/9/1971 2-2-2
1971 Maden-İş Yetkilendirme Yazısı-18/8/1971 2-2-3
1971 Maden-İş'den Haberler-16/9/1971 2-2-4
1971 Milliyet Haberi-16/6/1971 2-2-5
1971 Maden-İş Broşür Ölüm Cezaları 2-2-6
1971 Mektup Turgut Kazan-28/8/1971 2-2-7
1971 Mektup Arif Lük 2-2-8
1971 Maden-İş yetkilendirme Yazısı-23/8/1971 2-2-9
1971 Maden-İş Görev Emri-3/7/1971 2-2-10
1971 Maden-İş Teşkilatlandırma Dairesi Başkanlığına-1/9/1971 2-2-11
1971 Maden-İş Görev Emri-13/8/1971 2-2-12
1971 Maden-İş Görev Emri-27/7/1971 2-2-13
1971 Maden-İş Görev Emri-28/6/1971 2-2-14
1972 Mektup-Bülent Ecevit Teşekkür  2-3-1
1972 Mektup-Şükrü Özbayrak-5/7/1972 2-3-2
1972 Mektup-Turgut Kazan-18/8/1972 2-3-3
1972 Mektup-Turgut Kazan-13/6/1972 2-3-4
1972 Mektup-Turgut Kazan-16/3/1972 2-3-5
1972 Mektup-Turgut Kazan-18/7/1972 2-3-6
1972 Mektup-Mehmet Turhan-10/1/1972 2-3-7
1974 Tebrik-Can Açıkgöz-10/1/1974 2-4-1
1974 Mektup Mustafa Atik-18/4/1974 2-4-2
1974 Mektup Turgut Kazan-22/1/1974 2-4-3
1975 İşçi Davası-11/6/1975 2-5-1
1975 Süleyman Demirel  yazı-2/5/1975 2-5-2
1975 DİSK Kemal Türkler Teşekkür Yazısı-2/6/1975 2-5-3
1975 Mektup Ruşen Arslan-26/11/1975-Adana 2-5-4
1975 Mektup Necatı-20/10/1975 2-5-5
1975 Mektup Necmettin Özder-29/1/1975 2-5-6
1975 Mektup Ergün Ökten-9/12/1975 2-5-7
1975 Mektup Süleyman Demirel-25/7/1975 2-5-8
1975 Adana Bölge Çalışma Müdürlüğü-11/6/1975 2-5-9
1975 Çimutaş Grevi Tarsus El Yazması-28/2/1975 2-5-10
1975 Çimutaş Salgısı Hk Telgraflar 2-5-11
1975 Maden-İş Koordinasyon Dairesi, 506 Sayılı Kanunun Hk 2-5-12
1975 DİSK Seydişehir Bolge Temsilciliğne Atmanma hk telgraf 2-5-13
1976 Mektup Mustafa Ata-15/2/1976 2-6-1
1976 Mektup Ruşen Arslan-17/3/1976 2-6-2
1976 Mektup Muafak Aker-8/2/1976 2-6-3
1976 Mektup Muzaffer Yontar-16/4/1976 2-6-4
1976 Mektup İbrahim Aydın-29/9/1976 2-6-5
1976 DİSK Ajansı-976/146-10/4/1976 2-6-6
1977 Mektup Hikmet Dalkıç'a-25/8/1977 2-7-1
1977 14 Ekim Seçimleri oy Pusulası 2-7-2
1977 Mektup Cemal Yazıcıoğlu-DİSK Kent 2-7-3
1977 Mektup Necati  Ereoz-26/2/1977 2-7-4
1978 Maha Ajansı-20/10/1978 2-8-1
1978 MİTES Çalışan Listesi 2-8-2
1979 Kenan Evren  Teşekkür Notu 2-9-1
1979 DİSK Ajansı-13/2/1979 2-9-2
1979 Bank Sen Ajansı-12/2/1979 2-9-3
1979 Bank Sen Ajansı-22/4/1979 2-9-4
Devrimci Toprak İş Geçmiş olsun Kartı 2-10-1
Mektup Muafak Eker 2-10-2
Maden-İş Bayram Tebriği 2-10-3
Müşir Kaya Canpolat'a Not 2-10-4
Celal Alcınkaya Hk Not 2-10-5
Maden-İş koordinasyon Dairesi İş Kanununa Ek Kanun 2-10-6
Şiir- DİSK'in Sesi 2-10-7
Şiir- Asıl Adalet 2-10-8
Maden-İş Bölge Temsilcilikleri Liste 2-10-9
Maden-İş Kurullar Liste 2-10-10
Türk Metal Bildiri 2-10-11
10 Binler Aziz Nesin'den Mektup 2-10-12
Üye Sendikalar  Ana Tüzük 2-10-13
1978 Seydişehir Örgütlenme Planı 2-11-1
Maden-İş Etibank İşçileri Duyuru 2-11-2
1989 Emek Dünyası, Türkiye İşçi Partisi 1961-1971-14/02/1989 3-1-1
1989 Cumhuriyet, Orhan Apaydın Ödülü-28/2/1989 3-1-2
El Yazması Not  3-1-3
1988 El yazması Not-28/2/1988 3-1-4
1988 Cumhuriyet, Orhan Apaydın Paneli-28/2/1988 3-1-5
1987 Cumhuriyet, Oktay Akbay, Orhan Apaydın'ı Anarken 3-1-6
1987 Cumhuriyet ,İlhan Selçuk, DİSK Geçmiş Değil Gelecektir-13/2/1987 3-1-7
1987 Başlık Parası, El Yazması-29/6/1987 3-1-8
1986 Telgraf-15/11/1986 3-1-9
1986 Av. Veli Devecioğlu Daktilo Yazı-29/12/1986 3-1-10
78'ler Vakfı, Netekim Festival yasaklandı Afişi 3-1-11
1986 Cumhuriyet Gazetesi- 20/12/1985 3-2-1
Maden-İş Davası Karar tek sayfa Fotokopi 3-2-2
Maden-İş Davası Mahkeme Heyeti 3-2-3
Nurettin Çavdargil,İstanbul SYK 2 Nolu Askeri Mahkemeye 3-2-4
1. Şube Yazı 2. sayfa Fotokopisi 3-2-5
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'na Dilekçe-17/1/1989 3-2-6
Karar Sayfa 406 Fotokopisi 3-2-7
El Yazması-Liste 3-2-8
Nurettin Çavdargil, İfade Tutanağı Fotokopi 3-2-9
Maden-İş Sayfa 148-156 Fotokopi 3-2-10
Maden-İş İddianame ve Savunma, Nurettin Cavdargil 3-2-11
Nurettin Çavdargil sayfa 811-819 3-2-12
1989 Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, Nurettin Çavdargil Tabancası Hk. 11/1/1989 3-2-13
1986 Av. Veli Devecioğlu Daktilo Mektup-26/4/1986 3-2-14
1986 Av. Veli Devecioğlu Daktilo Mektup-11/3/1986 3-2-15
1985 Av. Veli Devecioğlu Daktilo Mektup-11/2/1985 3-2-16
1983 Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, Nurettin Çavdargil Tabancası Hk. Ve Ekler25/7/1983 3-2-17
1982 İstanbul Emniyet Gayrettepe-15/6/1982 3-2-18
1982 Bülent Ecevit'in Sıkıyönetim Mahkemesi Savunması-6/7/1982 3-2-19
1982 Sıkıyönetim Savcılığı, Birleştirme Kararı-25/6/1982 3-2-20
İstanbul 2. Askeri Mahkeme Başkanlığı'na, Nurettin Çavdargil Hk. 3-2-21
İstanbul 2. Askeri Mahkeme Başkanlığı'na, Nurettin Çavdargil Hk. 3-2-22
1986  Sıkıyönetim Komutanlığı 2 nolu Askeri Mahkemesi, Yasadışı Örgüt Üyelik Hk.13/5/1986 3-2-23
Nurettin Cavdargl'den Sıkıyönetim Mahkemesi 3-2-24
Nurettin Çavdargil Tabancası Hk. El Yazması Not 3-2-25
1982 Zatpolunan  Eşya Mahbuzu,SYNT Savcılığı-16/6/1982 3-2-26
1982 Sanık Listesi 3-2-27
1990 Cumhuriyet Oktay Akbal, Apaydın'dan MÇ'lere-5/3/1990 3-3-1
1990 Cumhuriyet, Veli Dedeoğlu, Orhan Apaydın Çetin Emeç-11/31990 3-3-2
1990 Cumhuriyet, Oktay Akbal,Sendikalar Denmokrasinin Güvencesidir-13/6/1990 3-3-3
1994 Mektup, Rıfkı Bayramoğlu-17/9/1994 3-3-4
1993 Noter Tespit Tutanağı, Maden-İş'ın Otomobil-İş Kararı 6/9/1993 3-3-5
Maden-İş Genel Kurul Divan Başkanlığı'na 3-3-6
1993 DİSK Yönetim Kurulu'na Üyelik Başvurusu Hk. Ve Ekli Belgeler 4/9/1993 3-3-7
Maha Ajansı TİS Hakkında 3-3-8
Birleşmeye Evet, İltihaka Hayır Broşür Mehmet Sevim 3-3-9
1993 Milliyet, Türk Politikacılara Moskova Yardımı  23/3/1993 3-3-10
1993 Birliğe Evet İltihaka Hayır Bildiri, Mehmet Sevim 3-3-11
1993 Rasim Öz Basın Açıklaması 3-3-12
1993 Maden-İş Rasim Öz'ün Vekaletten Azli 3-3-13
1992 Nurettin Çavdargil Maden-İş Genel Başkanlığına-5/5/1992 3-3-14
1992 Nurettin Çavdargil Maden-İş Genel Başkanlığına-5/5/1992 3-3-15
1993 DİSK'in Sesi 1/5/1993 3-3-16
1993 DİSK'in Sesi 12/4/1993 3-3-17
1993 Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği Duyurusu 3-3-18
1992 Maden-İş Genel Sekreterliği, Genel Yönetim Kurulu karar Sureti-25/5/1992 3-3-19
1991 Abdullah Baştürk Basın Toplantısı-1/5/1991 3-3-20
1991 Cumhuriyet DİSK Malvarlığını İstiyor-17/5/1991 3-3-21
1990 Mektup, Salih Soyubelli 3-3-22
Murat Tokmak'a Nurettin Çavdargil'den 3-3-23
Cumhuriyet, Orhan Apaydın Ödülü 3-3-24
1995 Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, Nurettin Çavdargil Hk-26/4/1995 3-4-1
1994 Kervan, Yine DİSK,  Sayı 34, Şubat 1994 3-4-2
1995 Güngören Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Nurettin Çavdargil Hk. 21/6/1995 3-4-3
1995 Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi-3/7/1995 3-4-4
1994 Mektup, İbrahim Aydın-6/1/1994 3-4-5
1991 Sıkıyönetim Savcılığı, Nurettin Cavdargil Tabancası hk-9/1/1991 3-4-6
1995 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şahsi Tabanca menşei Belgesi-10/2/1995 3-4-7
1999 Güngören Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Nurettin Çavdargil Tabancası  6/4/1999 3-4-8
1999 Müşteki İade Tutanağı-27/2/1999 3-4-9
1999 Güngören Kaymakamlığı Nurettin Cavdargil Tabancası Hk-10/4/1999 3-4-10
Şiirler 3-5-1
1992 Otomobil-İş Genel Kurul Konuşması 3-5-2
1 Mayıslarda Hayatını Kaybedenlerin El Yazması Listesi 3-5-3
1992 Milliyet 23-27/12/1992 Yazı Dizisi, Nazım Bilinmeyen Vasiyet 3-6-1
1997 Milliyet 31/8/1997  Hasan Pulu Konu Mankenleri 3-6-2
İcraatin İçinden 3-6-3
1991 Cumhuriyet-19/5/1991 Turgut Kazan, Terör Yasası Kabusu 3-6-4
1992 Cumhuriyet-23/12/1992 Veli Dedeoğlu, Şehit Öğretmen Kubilay 3-6-5
1990 Cumhuriyet-29/4/1990 İlhan Selçuk, Veli Dedeoğlu 3-6-6
1995 Hürriyet-7/8/1995 Emin Çolaşan, Bir Bilim Adamı 3-6-7
1987 Cumhuriyet- 5/5/ 1987 Mahmut Öngören, Neler Unutulmayacak 3-6-8
2000 Cumhuriyet-12/2/2000 İlhan Selçuk, Tehlike Geçti Mi? 3-6-9
1986 Cumhuriyet-3/12/1986 Mehmed Kemal, Demirözlü'nin Öyküsü 3-6-10
1998 Cumhuriyet-20/4/1998 Işık Kansu, Ankara Kulusi 3-6-11
1986 Cumhuriyet-3/9/1986 İlhan Selçuk, İnanılacak Şey Değil 3-6-12
1995 Cumhuriyet 2/5/1995, Toktamış Ateş, Sosyalizm Öldü mü? 3-6-13
Cumhuriyet, Tarihsiz, Oktay Akbal, 12 Eylül'ün yapamadığını ANAP Gerçekleştirmek istiyor 3-6-14
Cumhuriyet, Tarihsiz, Mustafa Ekmekçi, Dün 14 Mayıs'tı 3-6-15
Cumhuriyet, Tarihsiz, Veli Dedeoğlu, Sevr, Şeriatcılık ve 163 3-6-16
1997 Cumhuriyet, 17/11/1997 Atilla İlhan, Söyleşi 3-6-17
1989 Cumhuriyet, 10/12/1989 Veli Dedeoğlu, İnsan Hakları ve Türkiye 3-6-18
1995 Hürriyet 21/1/1995 Emin Çölaşan, Basında Şantaj ve Yalan 3-6-19
Cumhuriyet, Tarihsiz, Vural Savaş, Çağdışı Bir İnsan Hakları Anlayışı 3-6-20
1999 Cumhuriyet, 29/8/1999, Mustafa Balbay,Depreme Ağıt 3-6-21
1997 Milliyet, 30/3/1997, Yalçın Doğan, Sergen Madalya ya Ötesi 3-6-22
1989 Cumhuriyet, 15/10/1989, Ali Sirmen,Layık Mıyız? 3-6-23
1986 Cumhuriyet, 4/11/1986, Uğur Mumcu Avcığolu 3-6-24
1995 Hürriyet, 6/8/1995, Emin Çolaşan, Bir Anketin Hatırlattığı 3-6-25
1991 Cumhuriyet 19/5/1991, Veli Dedeoğlu, 19 Mayıs'ın 72.Yılında Tehlike Çemberi 3-6-26
1991 Cumhuriyet 16/4/1991, Mahmut Makal, Ulusal Duygu ve Köy Enstitüleri  3-6-27
1991 Cumhuriyet, 16/4/1991 Mustafa Ekmekçi, Kutlu Olsun 3-6-28
2002 Cumhuriyet 23/11/2002, Hikmet Çetinkaya, Biz Neler Gördük, Neler? 3-6-29
1999 Cumhuriyet 21/12/1999, Hikmet Çetinkaya, Kutay'ın Kızılları 3-6-30
1991 Cumhuriyet 5/5/1991, Uğur Mumcui Deli Petro Teorisi 3-6-31
1992 Cumhuriyet 16/12/1992 Hikmet Çetinkaya, Cemal Kutay 3-6-32
1999 Cumhuriyet 10/11/1999 Ahmet Taner Kışlalı, Bir Diktatöre Saygılar 3-6-33
1999 Cumhuriyet  10/11/1999 Hikmet Çetinkaya, Çürümenin Bedeli 3-6-34
1991 İnsan Hakları Derneği 3/11/1991, Necmettin Çoban'ın Cenaze Töreninde Yapılan Kanuşma 3-6-35
1993 DİSK Basın Ajansı 3-6-36
1995 DİSK'in Sesi, 17/4/1995 3-6-37
1999 KETEV, 4. Olağan Genel Kurul Gündem  3-6-38
1998 Radikal, Pervin Kaplan, 1 Mayı 108 Yaşında 3-6-39
1985 Cumhuriyet, Aralık 1985, Oktay Akbal, Şeriat Devletine Doğru Mu? 3-6-40
1992 Cumhuriyet, 27/12/1992, Yalçın Doğan, Selam Sana Sessiz Çoğunluk 3-6-41
1996 Cumhuriyet, 12/5/1996, Mustafa Ekmekçi, Eyüpoğlu'nun Kahkaları 3-6-42
1998 Cumhuriyet, 15/3/1998, Ahmet Taner Kışlalı, Fettullah Dosyası 3-6-43
1992 Milliyet, 28/12/1992, Ali Sirmen, Zorunlu Bir Açıklama 3-6-44
1988 Cumhuriyet 21/2/1988, ali Sirmen, Evet B… Var 3-6-45
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurulu 4-1-1
1980 Barış Derneği 19/3/1980, Nurettin Çavdargil'e 4-1-2
1980 Barış Derneği2. Genel Kurulu,  Mahmut Dikerdem'in Açış Konuşması, 3/4/1980 4-1-3
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurulu, Zaman Çizelgesi, 3/4/1980 4-1-4
1980 Barış Derneği, Nurettin Çavadargil'e 4-1-5
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurul Tüzük Taslağı 4-1-6
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurul Tüzük Değişiklik Taslağı 4-1-7
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurul Mesajlar 4-1-8
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurul, İnsan Hakları Komisyonu Raporu 4-1-9
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurulu,  Karar 4-1-10
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurulu Çalışma Raporu 4-1-11
1980 Barış Haberleri , Sayı  42, Ocak 1980 5-1-1
1980 Barış Haberleri, Sayı 41, 9 Ocak 1980,  Ortadoğudaki Gelişmeler Üzerine Açıklamalar 5-1-2
1980 Barış Haberleri,  Tarihsiz, DBK Başkanlık Komitesi Toplantısı 5-1-3
1980 Barış haberleri, Sayı 40, 5 Aralık 1980,NATO Üyesi Ülkelerin Barış Hareketleri Toplantısı 5-1-4
1979 Barış Haberleri, Sayı 38, 21/11/1979, Yeni ABD Füzelerine Hayır Kampanyası 5-1-5
1979 Barış Haberleri, Sayı 35, 14 Temmuz 1979, SSCB'yi Ziyaret Eden Barış Delagasyonu Hk 5-1-6
1979 Barış Haberleri, Sayı 32, 4 Haziran 1979, Barış Derneği Genel yönetim Kurulu Basın Açıklaması 5-1-7
1979 Barış Haberleri, Sayı 31,  1 Mayıs Yığınsal Biçimde Kutlandı 5-1-8
1979 Barış Haberler, Sayı 30, 19 Mayıs 79, 19 Mayıs'ın 60. Yıldönümü Basın Açıklaması 5-1-9
1979 Barış Haberleri, Sayı 29, 21 Nisan 1979, İnsan Hakları Sempozyumu 5-1-10
1979 Barış Haberleri, Sayı 28, 19/4/1979, Romesh Chandra Lenin Barış Ödülü 5-1-11
1979 Barış Haberleri, 3/6/1979, Mahmut Dikerdem'in Genel Yönetim Kurulu Açış Konuşması 5-1-12
1979 Barış Haberleri, Tarihsiz, Irk Ayrımı ile Savaşım Haftası 5-1-13
1979 Barış Haberler, Barış Derneği Seminerleri 5-1-14
1978 Barış Haberler, Say 22, 5 Aralık 1978, Yurtları Kapatılan Kıbrıslı Öğrencilerle Dayanışma 5-1-15
1978 Barış Haberleri, Sayı 20, 30 Kasım 1978, Türkiye Yunanistan Kıbrıs Barış Kom. Açıklaması 5-1-16
1978 Barış Haberleri, Sayı 21, 30 Kasım 1978,  Kıbrıslı Öğrencilerle ilgili Basın Açıklaması 5-1-17
1978 Barış Haberleri, Sayı 17, 14 Ekim 1978, Mahmut Dikerdem'in Üsler Konusunda Basın Açık. 5-1-18
1978 Barış Haberleri, Sayı 15, 23 Eylül 1978, Afrika Halkları ile Dayanışma 5-1-19
1977 Barış Haberleri, Sayı 5,28  Aralık 1977, Mahmut Dikerdem'in DİSK 6. Gen. Kur. Konuşma 5-1-20
1993 Milliyet, 16 Ocak 1993, Barış Komitesi Açıklaması 5-2-1
Çocuk Hakları Sözleşmesi 5-2-2
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi 5-2-3
1990 Orhan Apaydın Anma Panel Davetiyesi 28/Şubat 1990 5-2-4
Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Vakfı Belgeleri 5-2-5
1988 Orhan Apaydın Anma Toplantısı El Yazması not, 28/Şubat 1988 5-2-6
1992 Orhan Apaydın Hukuk ve İnsan Hakları Ödülü Broşür,1992 5-2-7
Orhan Apaydın Çağdaş Bir İnsan Örneği Broşür 5-2-8
1989 Orhan Apaydın, Bir Güzel Yaşam, Şubat 1989, Broşür 5-2-9
Orhan Apaydın,Barış  Adalet Demokrasi Broşür 5-2-10
1980 Silahsızlanma  için Eğitimde Kitle İletişimi Sempozyumu, 8-9 Mart 1980 5-2-11
1980 Barış Derneği Yazı Nurettin Çavdargil'e 27/3/1980 5-2-12
Barış Derneği Yazı Nurettin Çavdargil'e, Tarihsiz 5-2-13
1978 Barış Derneği, 25/4/1978, Barış Derneği Antetli Zarf 5-2-14
1979 Barış Derneği MYK Seminer Daveti, 9 Haziran 1979 5-2-15
1980 Barış Derneği Gelir Makbuzu, 12/1/1980 5-2-16
1980 Barış Derneği Gelir Makbuzu, 12/1/1980 5-2-17
1979 Barış Derneği Nurettin Çavdargil'e, 28/5/1979 5-2-18
1978 Barış Derneği Yazı, haftasonu Söyleşileri, 22/4/1978 5-2-19
1978 Barış Derneği Yazı, Nurettin Çavdargil'e , 18 Nisan 1978 5-2-20
1978 Barış Derneği Yazı, Nurettin Çavdargil'e, 20 Şubat 1978 5-2-21
1986 1. Ordu komutanlığı Sıkıyönetim Savcılığı, 20/11/1986, Barış Komitesi Davası Mütalası El Yazması 5-3-1
2. Barış Derneği Davası İsim Listesi 5-3-2
1985 Nurettin Çavdargil Dilekçe, 18/2/1985 5-3-3
1989 Cumhuriyet, 1 Mart 1989, İyimser Gözle 5-3-4
Barış 2 Davası Açıldı, Tarihsiz Gazete Küpürü 5-3-5
1984 Tebellüğ Belgesi, 9/10/1984 5-3-6
1984 TC Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı  İddianame ve Karar, 25/9/1984 5-3-7
1982 Soruşturma Tutanağı, 23/9/1982 5-3-8
II. Cilt, İddia Makamı, Sayfa 6, Tarihsiz 5-3-9
1987 İstanbul Sıkıyönetim 2. mahkemesine Karşı Savunma Nurettin  Çavdargil, 17 Şubat 1987 5-3-10
1986 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Barış Komitesi Davası Esas hakkında Mütala, 20/11/1986 5-3-11
2000'li Yıllara ait gazete küpürleri 6-0
Tebrik Kartları Özel  7-0