4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na “Ek Madde 2” başlığı ile eklenen “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği” maddesi ile ilgili olarak 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile varolan yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.