Ekonomik Kriz ve İşçi Sınıfı

Çalışma ve Toplum Değerlendirme Toplantılarının yedincisi, "Ekonomik Kriz ve İşçi Sınıfı" başlığıyla yapıldı. 25 Ocak'ta Taksim Elit Otelde yapılan toplantıya katılım yoğun oldu.

Akademisyen ve sendikal çevreden büyük ilgi gören toplantı, Genel Başkanımızın açış konuşması ile başladı.

IndustriAll-Avrupa Genel Sekreter Vekili  Luis COLUNGA, İspanya özelinde, Avrupa'da yaşanan ekonomik dalgalanmaların işçiler üzerinde etkilerini aktardı.

Çalışma Toplum Yayın Yönetmeni Av. Murat Özveri'nin açış konuşması ardından Prof. Dr. Metin Kutal, 60. Sayımızı adına yayınlandığımız Av. Şinasi Yeldan hakkında bir konuşma yaptı.

1.  Oturum, Prof. Dr. Ali GÜZEL başkanlığında açıldı. Prof. Dr. Erinç YELDAN, "Küresel Kapitalizmin Büyük Durgunluk Dönemeci ve Beklentiler" başlıklı sunumunu yaptı. İlk oturum, "Ekonomik Kriz ve İş Yasalarına Etkileri" başlığında, Av. Dr. Murat ÖZVERİ'nin sunumuyla tamamlandı.

Prof. Dr. Ali Güzel başkanlığındaki ilk oturum, soru cevap ve konuklarımızın katkıları ile devam ediyor.

Çalışma ve Toplum 7. değerlendirme toplantısının ikinci oturumu, Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU başkanlığında başladı. Prof. Dr. Ahmet H. KÖSE  "Kriz ve Sınıflar", ardından Prof. Dr. Sungur SAVRAN, "Dünya’da Kriz, Türkiye’de Kriz: Ekonomi ve Politika" konulu sunumlarını yaptılar.

Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER başkanlığında başlayan 3. Oturumda, Prof. Dr. Özgür ORHANGAZİ  "2000’li Yıllarda Yapısal Dönüşüm ve Emeğin Durumu" ve Yrd. Doç. Dr. Özge İZDEŞ "Ekonomik Kriz ve Kadın İstihdamı" konulu sunumlarını yaptılar.

3 oturumun ardından konukların soru ve katkıları ile devam edildi.

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU'nun değerlendirme konuşmasının ardından, Murat Özveri dergiye ve toplantıya emek verenlere teşekkür etti. 

Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu'nun kapanış konuşması ile, toplantımız son buldu.

Medyascope TV

Dayanışma Tv