Maden-İş Belgeleri

Tarih

Belge

Arşiv Kodu

1961 Maden-İş Ana Tüzüğü 1-1-1
1962 Maden-İş Üye Kaydı Ön Talimatname 1-2-1
1962 İmar Uzmanı-Gazete Küpürü 1-2-2
1962 Maden-İş Bölge Merkez Şubeleri Komiteleri Ön Talimatname 1-2-3
1962 Özel Not - Cavit Mutlu 1-2-4
1962 Türk-İş Seminer Belgesi - Nurettin Çavdargil 1-3-1
1963 Aşık İhsani Şiiri - El yazması 1-4-1
1963 Maden-İş'ten Haberler 963/19 1-4-2
1963 Maden-İş'ten Haberler 963/21 1-4-3
1963 Kavel Olayı-Grevi - El yazması 1-4-4
1963 Mektup - Ömer Yasa-5/11/1963 1-4-5
1963 Mektup - Şadi Alkılıç-10/9/1963 1-4-6
1963 Mektup - Şadi Alkılıç-15/7/1963 1-4-7
1963 Öz Hakikat Gazetesi - Jeep fabrikası Hk 1-4-8
1963 Mektup - İdeal Metal-İş-Jeep Fabrikası Hk 1-4-9
1963 Maden-İş Teşkilata Tamim- 23/7/1963 1-4-10
1963 Mektup - Şadi Alkılıç-27/6/1963 1-4-11
1963 Mektup - Şadi Alkılıç-25/5/1963 1-4-12
1963 Saraçhane Mitingi- El Yazması 1-4-13
1963 Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği Teklifleri-27/4/1963 1-4-14
1963 Maden-İş Ankara Şubesi Teklifları-29/4/1963 1-4-15
1963 Maden-İş Göçek Şubesi Teklifleri-29/4/1963 1-4-16
1963 Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği Raporu 29/4/1963 1-4-17
1963 Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği Teklifleri-29/4/1963 1-4-18
1963 Maden-İş Silahtarağa Teklifleri-19/4/1963 1-4-19
1963 Maden-İş Kavel Olayı Hk Rapor-29/4/1963 1-4-20
1963 Maden-İş Genel İdare Kurulu Toplantısı Gündemi-29/4/1963 1-4-21
1963 Maden-İş Şube Muamelatına Ait Ön Talimatname-18/4/1963 1-4-22
1963 Maden-İş Üye Yazma Kampanyası- 29/4/1963 1-4-23
1963 Maden-İş Dayanışma Fonu Kurulması Fonu-29/4/1963 1-4-24
1963 Maden-İş Yeni Kurulan Şubeler Raporu-29/4/1963 1-4-25
1963 Maden-İş  Teşkilatlanma Dairesi Kuruluşu ve İşleyişi Raporu-29/4/1963 1-4-26
1963 Maden-İş Eğitim Dairesi Kuruluş ve İşleyişi Raporu-29/4/1963 1-4-27
1963 Maden-İş Basın Dairesi Kuruluş ve İşleyişi Raporu-29/4/1963 1-4-28
1963 Maden-İş Araştırma  Bürosu Kurulması Raporu-19/4/1963 1-4-29
1963 Maden-İş Ücretli Kadrolardaki Değişiklik Raporu-29/4/1963 1-4-30
1963 Maden-İş 4. Bölge Temsilciliği Raporu-29/4/1963 1-4-31
1963 Maden-İş Sivas Şubesi Teklifleri-29/4/1963 1-4-32
1963 Maden-İş Pendik Bölge Merkez Şubesi Raporu-29/4/1963 1-4-33
1963 Kavel Uzlaşma Tutanağı-3/3/1963 1-4-34
1963 Mektup - Demir-İş Sendikası Genel Başkanı Fahri İngün-2/3/1963 1-4-35
1963 İstifa Sivas Divriği-8/2/1963 1-4-36
1963 Türk-İş Seminer Belgesi-Nurettin Çavdargil-Fotokopi 1-4-37
1969 Singer İşgali Çalışma Raporundan El Yazması 1-5-1
1964 Singer İşçilerinden Dilekçe 1-5-2
1964 Pendik Şubesine Dilekçe-Singer 1-5-3
Pendik Şubesine Dilekçe İbrahim Yetkin-Singer 1-5-4
Pendik Şubesine Dilekçe Mehmet Mahmutoğlu-Singer 1-5-5
1964 Pendik Şubesine Dilekçe Kadir Köksal-Singer 1-5-6
1964 Pendik Şubesine Dilekçe Yusuf İlbeyli-Singer 1-5-7
1964 El Yazması Not-Singer 1-5-8
Mektup-Durmuş Sayın-Singer 1-5-9
1964 Singer Uzlaştırma Tutanağı 1-5-10
1964 Mektup - Singer Grevci İşçilerinden- 1-5-11
1964 Mektup - İbrahim Yetim-Singer 1-5-12
1963 Not-Durmuş Sayın-Singer 1-5-13
1964 Maden-İş Singer Bildirisi-5/3/1964 1-5-14
1964 Maden-İş Basın Dairesi Singer Raporu-31/3/1964 1-5-15
1964 Maden-İş'ten Haberler-1964/10-Singer 1-5-16
1964 Maden-İş Pendik Şubesi-Bildiri-7/3/1964- Singer 1-5-17
1964 Zapıt-18/3/1964-Singer 1-5-18
1964 El Yazması Not Singer 1-5-19
1964 Bülent Ecevit'e Telgraf-26/2/1964-Singer 1-5-20
Mektup-Mithat- Singer 1-5-21
El Yazması-Not-Metin-Singer 1-5-22
1964 Maden-İş'ten Haberler, Sayı:11, Singer 1-5-23
1964 İşçi Postası 18/7/1964- Singer,Demir Çelik Grevi 1-5-24
1964 Bülent Ecevit'e Dilekçe-26/2/1964-Singer 1-5-25
1964 El Yazması Not-Singer 1-5-26
1964 Maden-iş Broşür- İşverenlerin İstemediği Haklar 1-6-1
1964 Maden-İş MESS İhtilafı Tebliği-9/5/1964 1-6-2
1964 Maden-İş Dilekçe-Pendik Şubesi-14/5/1964 1-6-3
1964 Dilekçe Pendik Şubesi-T.Z.D.K-12/5/1964 1-6-4
1964 Maden-İş Bildiri-13/4/1964 1-6-5
1964 Mektup Şadi Alkılıç-18/2/1964 1-6-6
1964 Mektup-Celal Atal-OtoSan-1/2/1964 1-6-7
1964 Maden-İş Teşkilata Tamim- 27/1/1964 1-6-8
1965 Cumhuriyet 17/4/1965 Nadir Nadi, Bir Kitap 1-6-9
1966 Mektup - Metin Göltepe-5/9/1966 1-7-1
1966 Mektup - Hasan UzunHasanoğlu-7/5/1966 1-7-2
1966 Mektup - Selim Lokman-14/3/1966 1-7-3
1966 Mektup İbrahim Doğan-25/2/1966 1-7-4
1967 Maden-İş Sosyal İlişkiler Dairesi Raporu- 1966-1967 1-8-1
1967 Türk-İş Görüşü 931 sayılı İş Kanunu Hk-29/9/1967 1-8-2
1967 DİSK Antetli Yazı-19/6/1967 1-8-3
1967 DİSK Antetli Yazı-28/3/1967 1-8-4
1967 DİSK Antetli Yazı-15/3/1967 1-8-5
1967 DİSK Görevlendirme-Nurettin Çavdargil-14/3/1967 1-8-6
1967 DİSK Kuruluş Kongresine Katılma Anısına 1-8-7
1969 Mektup İbrahim Doğan-3/3/1969 1-9-1
1969 Mektup Hasan Akdoğan-20/8/1969 1-9-2
1956 Maden-İş Yardım Sandığı Tüzüğü 1-10-1
Not- El Yazması- Nurettin Çavdargl Hk 1-11-1
Mektup Abdullah Demir 1-11-2
Mektup 1-11-3
Mektup-Şadi Alkılıç 1-11-4
Mektup-Şadi Alkılıç 1-11-5
Zarf-Direniş 1-11-6
İşçilerin Teşkilatlanma Çabaları-Kemal Sülker 1-11-7
Çelik-İş Otosan Toplu İş sözleşmesi İç Yönetmeliği 1-11-8
1970 15-16 Haziran Başlama- El Yazması 2-1-1
1970 Şiir-Kavel- El Yazması 2-1-2
1970 Şiir- Pir Sultan Abdal- El Yazması 2-1-3
1970 Şiir- 15-46 Haziran El Yazması 2-1-4
1970 Şiir- Kız Çocuğı- El Yazması 2-1-5
1970 Şiir- Elimden Gelse- El yazması 2-1-6
1970 Şiir- Koca Tanrı- El Yazması 2-1-7
1970 Mektup- Mürüvvet Hanıma (Eşi)-12/12/1970-Adana 2-1-8
1970 Mektup-Mürüvvet Hanıma (Eşi)-25/12/1970-Adana 2-1-9
1970 Mektup-Nurettin Çavdargil-Dursun Sabır-27/6/1970 2-1-10
1971 Maden-İş Gelir Makbuzu 2-2-1
1971 Kutlama-Hilmi Güner-16/9/1971 2-2-2
1971 Maden-İş Yetkilendirme Yazısı-18/8/1971 2-2-3
1971 Maden-İş'den Haberler-16/9/1971 2-2-4
1971 Milliyet Haberi-16/6/1971 2-2-5
1971 Maden-İş Broşür Ölüm Cezaları 2-2-6
1971 Mektup Turgut Kazan-28/8/1971 2-2-7
1971 Mektup Arif Lük 2-2-8
1971 Maden-İş yetkilendirme Yazısı-23/8/1971 2-2-9
1971 Maden-İş Görev Emri-3/7/1971 2-2-10
1971 Maden-İş Teşkilatlandırma Dairesi Başkanlığına-1/9/1971 2-2-11
1971 Maden-İş Görev Emri-13/8/1971 2-2-12
1971 Maden-İş Görev Emri-27/7/1971 2-2-13
1971 Maden-İş Görev Emri-28/6/1971 2-2-14
1972 Mektup-Bülent Ecevit Teşekkür  2-3-1
1972 Mektup-Şükrü Özbayrak-5/7/1972 2-3-2
1972 Mektup-Turgut Kazan-18/8/1972 2-3-3
1972 Mektup-Turgut Kazan-13/6/1972 2-3-4
1972 Mektup-Turgut Kazan-16/3/1972 2-3-5
1972 Mektup-Turgut Kazan-18/7/1972 2-3-6
1972 Mektup-Mehmet Turhan-10/1/1972 2-3-7
1974 Tebrik-Can Açıkgöz-10/1/1974 2-4-1
1974 Mektup Mustafa Atik-18/4/1974 2-4-2
1974 Mektup Turgut Kazan-22/1/1974 2-4-3
1975 İşçi Davası-11/6/1975 2-5-1
1975 Süleyman Demirel  yazı-2/5/1975 2-5-2
1975 DİSK Kemal Türkler Teşekkür Yazısı-2/6/1975 2-5-3
1975 Mektup Ruşen Arslan-26/11/1975-Adana 2-5-4
1975 Mektup Necatı-20/10/1975 2-5-5
1975 Mektup Necmettin Özder-29/1/1975 2-5-6
1975 Mektup Ergün Ökten-9/12/1975 2-5-7
1975 Mektup Süleyman Demirel-25/7/1975 2-5-8
1975 Adana Bölge Çalışma Müdürlüğü-11/6/1975 2-5-9
1975 Çimutaş Grevi Tarsus El Yazması-28/2/1975 2-5-10
1975 Çimutaş Salgısı Hk Telgraflar 2-5-11
1975 Maden-İş Koordinasyon Dairesi, 506 Sayılı Kanunun Hk 2-5-12
1975 DİSK Seydişehir Bolge Temsilciliğne Atmanma hk telgraf 2-5-13
1976 Mektup Mustafa Ata-15/2/1976 2-6-1
1976 Mektup Ruşen Arslan-17/3/1976 2-6-2
1976 Mektup Muafak Aker-8/2/1976 2-6-3
1976 Mektup Muzaffer Yontar-16/4/1976 2-6-4
1976 Mektup İbrahim Aydın-29/9/1976 2-6-5
1976 DİSK Ajansı-976/146-10/4/1976 2-6-6
1977 Mektup Hikmet Dalkıç'a-25/8/1977 2-7-1
1977 14 Ekim Seçimleri oy Pusulası 2-7-2
1977 Mektup Cemal Yazıcıoğlu-DİSK Kent 2-7-3
1977 Mektup Necati  Ereoz-26/2/1977 2-7-4
1978 Maha Ajansı-20/10/1978 2-8-1
1978 MİTES Çalışan Listesi 2-8-2
1979 Kenan Evren  Teşekkür Notu 2-9-1
1979 DİSK Ajansı-13/2/1979 2-9-2
1979 Bank Sen Ajansı-12/2/1979 2-9-3
1979 Bank Sen Ajansı-22/4/1979 2-9-4
Devrimci Toprak İş Geçmiş olsun Kartı 2-10-1
Mektup Muafak Eker 2-10-2
Maden-İş Bayram Tebriği 2-10-3
Müşir Kaya Canpolat'a Not 2-10-4
Celal Alcınkaya Hk Not 2-10-5
Maden-İş koordinasyon Dairesi İş Kanununa Ek Kanun 2-10-6
Şiir- DİSK'in Sesi 2-10-7
Şiir- Asıl Adalet 2-10-8
Maden-İş Bölge Temsilcilikleri Liste 2-10-9
Maden-İş Kurullar Liste 2-10-10
Türk Metal Bildiri 2-10-11
10 Binler Aziz Nesin'den Mektup 2-10-12
Üye Sendikalar  Ana Tüzük 2-10-13
1978 Seydişehir Örgütlenme Planı 2-11-1
Maden-İş Etibank İşçileri Duyuru 2-11-2
1989 Emek Dünyası, Türkiye İşçi Partisi 1961-1971-14/02/1989 3-1-1
1989 Cumhuriyet, Orhan Apaydın Ödülü-28/2/1989 3-1-2
El Yazması Not  3-1-3
1988 El yazması Not-28/2/1988 3-1-4
1988 Cumhuriyet, Orhan Apaydın Paneli-28/2/1988 3-1-5
1987 Cumhuriyet, Oktay Akbay, Orhan Apaydın'ı Anarken 3-1-6
1987 Cumhuriyet ,İlhan Selçuk, DİSK Geçmiş Değil Gelecektir-13/2/1987 3-1-7
1987 Başlık Parası, El Yazması-29/6/1987 3-1-8
1986 Telgraf-15/11/1986 3-1-9
1986 Av. Veli Devecioğlu Daktilo Yazı-29/12/1986 3-1-10
78'ler Vakfı, Netekim Festival yasaklandı Afişi 3-1-11
1986 Cumhuriyet Gazetesi- 20/12/1985 3-2-1
Maden-İş Davası Karar tek sayfa Fotokopi 3-2-2
Maden-İş Davası Mahkeme Heyeti 3-2-3
Nurettin Çavdargil,İstanbul SYK 2 Nolu Askeri Mahkemeye 3-2-4
1. Şube Yazı 2. sayfa Fotokopisi 3-2-5
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'na Dilekçe-17/1/1989 3-2-6
Karar Sayfa 406 Fotokopisi 3-2-7
El Yazması-Liste 3-2-8
Nurettin Çavdargil, İfade Tutanağı Fotokopi 3-2-9
Maden-İş Sayfa 148-156 Fotokopi 3-2-10
Maden-İş İddianame ve Savunma, Nurettin Cavdargil 3-2-11
Nurettin Çavdargil sayfa 811-819 3-2-12
1989 Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, Nurettin Çavdargil Tabancası Hk. 11/1/1989 3-2-13
1986 Av. Veli Devecioğlu Daktilo Mektup-26/4/1986 3-2-14
1986 Av. Veli Devecioğlu Daktilo Mektup-11/3/1986 3-2-15
1985 Av. Veli Devecioğlu Daktilo Mektup-11/2/1985 3-2-16
1983 Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, Nurettin Çavdargil Tabancası Hk. Ve Ekler25/7/1983 3-2-17
1982 İstanbul Emniyet Gayrettepe-15/6/1982 3-2-18
1982 Bülent Ecevit'in Sıkıyönetim Mahkemesi Savunması-6/7/1982 3-2-19
1982 Sıkıyönetim Savcılığı, Birleştirme Kararı-25/6/1982 3-2-20
İstanbul 2. Askeri Mahkeme Başkanlığı'na, Nurettin Çavdargil Hk. 3-2-21
İstanbul 2. Askeri Mahkeme Başkanlığı'na, Nurettin Çavdargil Hk. 3-2-22
1986  Sıkıyönetim Komutanlığı 2 nolu Askeri Mahkemesi, Yasadışı Örgüt Üyelik Hk.13/5/1986 3-2-23
Nurettin Cavdargl'den Sıkıyönetim Mahkemesi 3-2-24
Nurettin Çavdargil Tabancası Hk. El Yazması Not 3-2-25
1982 Zatpolunan  Eşya Mahbuzu,SYNT Savcılığı-16/6/1982 3-2-26
1982 Sanık Listesi 3-2-27
1990 Cumhuriyet Oktay Akbal, Apaydın'dan MÇ'lere-5/3/1990 3-3-1
1990 Cumhuriyet, Veli Dedeoğlu, Orhan Apaydın Çetin Emeç-11/31990 3-3-2
1990 Cumhuriyet, Oktay Akbal,Sendikalar Denmokrasinin Güvencesidir-13/6/1990 3-3-3
1994 Mektup, Rıfkı Bayramoğlu-17/9/1994 3-3-4
1993 Noter Tespit Tutanağı, Maden-İş'ın Otomobil-İş Kararı 6/9/1993 3-3-5
Maden-İş Genel Kurul Divan Başkanlığı'na 3-3-6
1993 DİSK Yönetim Kurulu'na Üyelik Başvurusu Hk. Ve Ekli Belgeler 4/9/1993 3-3-7
Maha Ajansı TİS Hakkında 3-3-8
Birleşmeye Evet, İltihaka Hayır Broşür Mehmet Sevim 3-3-9
1993 Milliyet, Türk Politikacılara Moskova Yardımı  23/3/1993 3-3-10
1993 Birliğe Evet İltihaka Hayır Bildiri, Mehmet Sevim 3-3-11
1993 Rasim Öz Basın Açıklaması 3-3-12
1993 Maden-İş Rasim Öz'ün Vekaletten Azli 3-3-13
1992 Nurettin Çavdargil Maden-İş Genel Başkanlığına-5/5/1992 3-3-14
1992 Nurettin Çavdargil Maden-İş Genel Başkanlığına-5/5/1992 3-3-15
1993 DİSK'in Sesi 1/5/1993 3-3-16
1993 DİSK'in Sesi 12/4/1993 3-3-17
1993 Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği Duyurusu 3-3-18
1992 Maden-İş Genel Sekreterliği, Genel Yönetim Kurulu karar Sureti-25/5/1992 3-3-19
1991 Abdullah Baştürk Basın Toplantısı-1/5/1991 3-3-20
1991 Cumhuriyet DİSK Malvarlığını İstiyor-17/5/1991 3-3-21
1990 Mektup, Salih Soyubelli 3-3-22
Murat Tokmak'a Nurettin Çavdargil'den 3-3-23
Cumhuriyet, Orhan Apaydın Ödülü 3-3-24
1995 Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, Nurettin Çavdargil Hk-26/4/1995 3-4-1
1994 Kervan, Yine DİSK,  Sayı 34, Şubat 1994 3-4-2
1995 Güngören Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Nurettin Çavdargil Hk. 21/6/1995 3-4-3
1995 Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi-3/7/1995 3-4-4
1994 Mektup, İbrahim Aydın-6/1/1994 3-4-5
1991 Sıkıyönetim Savcılığı, Nurettin Cavdargil Tabancası hk-9/1/1991 3-4-6
1995 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şahsi Tabanca menşei Belgesi-10/2/1995 3-4-7
1999 Güngören Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Nurettin Çavdargil Tabancası  6/4/1999 3-4-8
1999 Müşteki İade Tutanağı-27/2/1999 3-4-9
1999 Güngören Kaymakamlığı Nurettin Cavdargil Tabancası Hk-10/4/1999 3-4-10
Şiirler 3-5-1
1992 Otomobil-İş Genel Kurul Konuşması 3-5-2
1 Mayıslarda Hayatını Kaybedenlerin El Yazması Listesi 3-5-3
1992 Milliyet 23-27/12/1992 Yazı Dizisi, Nazım Bilinmeyen Vasiyet 3-6-1
1997 Milliyet 31/8/1997  Hasan Pulu Konu Mankenleri 3-6-2
İcraatin İçinden 3-6-3
1991 Cumhuriyet-19/5/1991 Turgut Kazan, Terör Yasası Kabusu 3-6-4
1992 Cumhuriyet-23/12/1992 Veli Dedeoğlu, Şehit Öğretmen Kubilay 3-6-5
1990 Cumhuriyet-29/4/1990 İlhan Selçuk, Veli Dedeoğlu 3-6-6
1995 Hürriyet-7/8/1995 Emin Çolaşan, Bir Bilim Adamı 3-6-7
1987 Cumhuriyet- 5/5/ 1987 Mahmut Öngören, Neler Unutulmayacak 3-6-8
2000 Cumhuriyet-12/2/2000 İlhan Selçuk, Tehlike Geçti Mi? 3-6-9
1986 Cumhuriyet-3/12/1986 Mehmed Kemal, Demirözlü'nin Öyküsü 3-6-10
1998 Cumhuriyet-20/4/1998 Işık Kansu, Ankara Kulusi 3-6-11
1986 Cumhuriyet-3/9/1986 İlhan Selçuk, İnanılacak Şey Değil 3-6-12
1995 Cumhuriyet 2/5/1995, Toktamış Ateş, Sosyalizm Öldü mü? 3-6-13
Cumhuriyet, Tarihsiz, Oktay Akbal, 12 Eylül'ün yapamadığını ANAP Gerçekleştirmek istiyor 3-6-14
Cumhuriyet, Tarihsiz, Mustafa Ekmekçi, Dün 14 Mayıs'tı 3-6-15
Cumhuriyet, Tarihsiz, Veli Dedeoğlu, Sevr, Şeriatcılık ve 163 3-6-16
1997 Cumhuriyet, 17/11/1997 Atilla İlhan, Söyleşi 3-6-17
1989 Cumhuriyet, 10/12/1989 Veli Dedeoğlu, İnsan Hakları ve Türkiye 3-6-18
1995 Hürriyet 21/1/1995 Emin Çölaşan, Basında Şantaj ve Yalan 3-6-19
Cumhuriyet, Tarihsiz, Vural Savaş, Çağdışı Bir İnsan Hakları Anlayışı 3-6-20
1999 Cumhuriyet, 29/8/1999, Mustafa Balbay,Depreme Ağıt 3-6-21
1997 Milliyet, 30/3/1997, Yalçın Doğan, Sergen Madalya ya Ötesi 3-6-22
1989 Cumhuriyet, 15/10/1989, Ali Sirmen,Layık Mıyız? 3-6-23
1986 Cumhuriyet, 4/11/1986, Uğur Mumcu Avcığolu 3-6-24
1995 Hürriyet, 6/8/1995, Emin Çolaşan, Bir Anketin Hatırlattığı 3-6-25
1991 Cumhuriyet 19/5/1991, Veli Dedeoğlu, 19 Mayıs'ın 72.Yılında Tehlike Çemberi 3-6-26
1991 Cumhuriyet 16/4/1991, Mahmut Makal, Ulusal Duygu ve Köy Enstitüleri  3-6-27
1991 Cumhuriyet, 16/4/1991 Mustafa Ekmekçi, Kutlu Olsun 3-6-28
2002 Cumhuriyet 23/11/2002, Hikmet Çetinkaya, Biz Neler Gördük, Neler? 3-6-29
1999 Cumhuriyet 21/12/1999, Hikmet Çetinkaya, Kutay'ın Kızılları 3-6-30
1991 Cumhuriyet 5/5/1991, Uğur Mumcui Deli Petro Teorisi 3-6-31
1992 Cumhuriyet 16/12/1992 Hikmet Çetinkaya, Cemal Kutay 3-6-32
1999 Cumhuriyet 10/11/1999 Ahmet Taner Kışlalı, Bir Diktatöre Saygılar 3-6-33
1999 Cumhuriyet  10/11/1999 Hikmet Çetinkaya, Çürümenin Bedeli 3-6-34
1991 İnsan Hakları Derneği 3/11/1991, Necmettin Çoban'ın Cenaze Töreninde Yapılan Kanuşma 3-6-35
1993 DİSK Basın Ajansı 3-6-36
1995 DİSK'in Sesi, 17/4/1995 3-6-37
1999 KETEV, 4. Olağan Genel Kurul Gündem  3-6-38
1998 Radikal, Pervin Kaplan, 1 Mayı 108 Yaşında 3-6-39
1985 Cumhuriyet, Aralık 1985, Oktay Akbal, Şeriat Devletine Doğru Mu? 3-6-40
1992 Cumhuriyet, 27/12/1992, Yalçın Doğan, Selam Sana Sessiz Çoğunluk 3-6-41
1996 Cumhuriyet, 12/5/1996, Mustafa Ekmekçi, Eyüpoğlu'nun Kahkaları 3-6-42
1998 Cumhuriyet, 15/3/1998, Ahmet Taner Kışlalı, Fettullah Dosyası 3-6-43
1992 Milliyet, 28/12/1992, Ali Sirmen, Zorunlu Bir Açıklama 3-6-44
1988 Cumhuriyet 21/2/1988, ali Sirmen, Evet B… Var 3-6-45
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurulu 4-1-1
1980 Barış Derneği 19/3/1980, Nurettin Çavdargil'e 4-1-2
1980 Barış Derneği2. Genel Kurulu,  Mahmut Dikerdem'in Açış Konuşması, 3/4/1980 4-1-3
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurulu, Zaman Çizelgesi, 3/4/1980 4-1-4
1980 Barış Derneği, Nurettin Çavadargil'e 4-1-5
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurul Tüzük Taslağı 4-1-6
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurul Tüzük Değişiklik Taslağı 4-1-7
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurul Mesajlar 4-1-8
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurul, İnsan Hakları Komisyonu Raporu 4-1-9
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurulu,  Karar 4-1-10
1980 Barış Derneği 2. Genel Kurulu Çalışma Raporu 4-1-11
1980 Barış Haberleri , Sayı  42, Ocak 1980 5-1-1
1980 Barış Haberleri, Sayı 41, 9 Ocak 1980,  Ortadoğudaki Gelişmeler Üzerine Açıklamalar 5-1-2
1980 Barış Haberleri,  Tarihsiz, DBK Başkanlık Komitesi Toplantısı 5-1-3
1980 Barış haberleri, Sayı 40, 5 Aralık 1980,NATO Üyesi Ülkelerin Barış Hareketleri Toplantısı 5-1-4
1979 Barış Haberleri, Sayı 38, 21/11/1979, Yeni ABD Füzelerine Hayır Kampanyası 5-1-5
1979 Barış Haberleri, Sayı 35, 14 Temmuz 1979, SSCB'yi Ziyaret Eden Barış Delagasyonu Hk 5-1-6
1979 Barış Haberleri, Sayı 32, 4 Haziran 1979, Barış Derneği Genel yönetim Kurulu Basın Açıklaması 5-1-7
1979 Barış Haberleri, Sayı 31,  1 Mayıs Yığınsal Biçimde Kutlandı 5-1-8
1979 Barış Haberler, Sayı 30, 19 Mayıs 79, 19 Mayıs'ın 60. Yıldönümü Basın Açıklaması 5-1-9
1979 Barış Haberleri, Sayı 29, 21 Nisan 1979, İnsan Hakları Sempozyumu 5-1-10
1979 Barış Haberleri, Sayı 28, 19/4/1979, Romesh Chandra Lenin Barış Ödülü 5-1-11
1979 Barış Haberleri, 3/6/1979, Mahmut Dikerdem'in Genel Yönetim Kurulu Açış Konuşması 5-1-12
1979 Barış Haberleri, Tarihsiz, Irk Ayrımı ile Savaşım Haftası 5-1-13
1979 Barış Haberler, Barış Derneği Seminerleri 5-1-14
1978 Barış Haberler, Say 22, 5 Aralık 1978, Yurtları Kapatılan Kıbrıslı Öğrencilerle Dayanışma 5-1-15
1978 Barış Haberleri, Sayı 20, 30 Kasım 1978, Türkiye Yunanistan Kıbrıs Barış Kom. Açıklaması 5-1-16
1978 Barış Haberleri, Sayı 21, 30 Kasım 1978,  Kıbrıslı Öğrencilerle ilgili Basın Açıklaması 5-1-17
1978 Barış Haberleri, Sayı 17, 14 Ekim 1978, Mahmut Dikerdem'in Üsler Konusunda Basın Açık. 5-1-18
1978 Barış Haberleri, Sayı 15, 23 Eylül 1978, Afrika Halkları ile Dayanışma 5-1-19
1977 Barış Haberleri, Sayı 5,28  Aralık 1977, Mahmut Dikerdem'in DİSK 6. Gen. Kur. Konuşma 5-1-20
1993 Milliyet, 16 Ocak 1993, Barış Komitesi Açıklaması 5-2-1
Çocuk Hakları Sözleşmesi 5-2-2
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi 5-2-3
1990 Orhan Apaydın Anma Panel Davetiyesi 28/Şubat 1990 5-2-4
Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Vakfı Belgeleri 5-2-5
1988 Orhan Apaydın Anma Toplantısı El Yazması not, 28/Şubat 1988 5-2-6
1992 Orhan Apaydın Hukuk ve İnsan Hakları Ödülü Broşür,1992 5-2-7
Orhan Apaydın Çağdaş Bir İnsan Örneği Broşür 5-2-8
1989 Orhan Apaydın, Bir Güzel Yaşam, Şubat 1989, Broşür 5-2-9
Orhan Apaydın,Barış  Adalet Demokrasi Broşür 5-2-10
1980 Silahsızlanma  için Eğitimde Kitle İletişimi Sempozyumu, 8-9 Mart 1980 5-2-11
1980 Barış Derneği Yazı Nurettin Çavdargil'e 27/3/1980 5-2-12
Barış Derneği Yazı Nurettin Çavdargil'e, Tarihsiz 5-2-13
1978 Barış Derneği, 25/4/1978, Barış Derneği Antetli Zarf 5-2-14
1979 Barış Derneği MYK Seminer Daveti, 9 Haziran 1979 5-2-15
1980 Barış Derneği Gelir Makbuzu, 12/1/1980 5-2-16
1980 Barış Derneği Gelir Makbuzu, 12/1/1980 5-2-17
1979 Barış Derneği Nurettin Çavdargil'e, 28/5/1979 5-2-18
1978 Barış Derneği Yazı, haftasonu Söyleşileri, 22/4/1978 5-2-19
1978 Barış Derneği Yazı, Nurettin Çavdargil'e , 18 Nisan 1978 5-2-20
1978 Barış Derneği Yazı, Nurettin Çavdargil'e, 20 Şubat 1978 5-2-21
1986 1. Ordu komutanlığı Sıkıyönetim Savcılığı, 20/11/1986, Barış Komitesi Davası Mütalası El Yazması 5-3-1
2. Barış Derneği Davası İsim Listesi 5-3-2
1985 Nurettin Çavdargil Dilekçe, 18/2/1985 5-3-3
1989 Cumhuriyet, 1 Mart 1989, İyimser Gözle 5-3-4
Barış 2 Davası Açıldı, Tarihsiz Gazete Küpürü 5-3-5
1984 Tebellüğ Belgesi, 9/10/1984 5-3-6
1984 TC Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı  İddianame ve Karar, 25/9/1984 5-3-7
1982 Soruşturma Tutanağı, 23/9/1982 5-3-8
II. Cilt, İddia Makamı, Sayfa 6, Tarihsiz 5-3-9
1987 İstanbul Sıkıyönetim 2. mahkemesine Karşı Savunma Nurettin  Çavdargil, 17 Şubat 1987 5-3-10
1986 1. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı Barış Komitesi Davası Esas hakkında Mütala, 20/11/1986 5-3-11
2000'li Yıllara ait gazete küpürleri 6-0
Tebrik Kartları Özel  7-0

Tarih

Belge

Arşiv Kodu

9.1.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Adil Öztümer'e. Genel Kurul Asil Üyesi Seçilmesine dair.

15-2-2a

22.2.1971

Genel Başkan Vekili Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Özer Evrensel'e. Genel Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmesine dair.

15-7-1a

24.2.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne. Özer Evrensel'e. Genel Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmesine dair.

15-7-2a

6.3.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman'dan Kordinasyon dairesi Başkanlığına. Ferudun Öztürk'e. Genel Denetim kurulu asil üyeliğine getirilmesi.

15-5-1a

7.3.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne. Ferudun Öztürk'ün Genel Denetim Kurulu asil üyeliğine getirilmesine dair.

15-6-3a

8.3.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamına. M. Temel Özdemir yerine Ferudun Öztürk'ün Genel Denetim kurulu asil üyeliğine getirilmesi.

15-4-2a

9.3.1971

Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 11. Bölge Temsilciliğine. M. Temel Özdemir'in üyeliğinin Genel Denetim Kurulu üyeliğinden düşmesine dair.

15-3-3a

9.3.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına. M. Temel Özdemir yerine Ferudun Öztürk'ün asil delege olarak toplantıya çağrılması üzerine.

15-4-1a

20.3.1971

Denetim Kurulundan Mali İşler Dairesi Başkanlığına. 20.3.1972 günü yapılan toplantıda başkanlığa İlyas Demircan, raportörlüğe de Aydın Küçükdönmez'i oy birliğiyle seçilmesine dair.

15-6-2a

13.4.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Ferudun Öztürk'e. Genel Denetim kurulu asil üyeliğine getirilmesi.

15-4-3a

18.4.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Maden-İş 8. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu delegelerinin seçilmesine dair. Hilmi Güner, Ruhi Yümlü orijinal imzasıyla. İadeli taahhütlü gönderilmiş.

14-7-5a

27.7.1971

Kemal Türkler, Ruhi Yümlü'den Sıkıyönetim komutanlığına. 20. Genel Kurulu Toplantısına izin verilmesine dair izin dilekçesi.

15-16-3a

27.7.1971

Genel Sekreter Ruhi Yümlü'den Halil Birlikseven'e. Sıkıyönetim Komutanlığına hitaben yazılmış yazının elden tarafınca verilmesini isteyen yazı.

15-17-1a

29.7.1971

1. Bölge Temsilciliğinden Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığına. Çıkan dedikolar ve maksatları üzerine.

14-18-1a

30.7.1971

Recai Engin Tümgeneral Ankara Sıkıyönetim K. Kur. Bşk.'ndan Maden-İş Başkanlığına Genel Başkanlıktan 20. Genel Kurulu Toplantısına izin verildiğine dair.

15-16-2a

2.8.1971

Maden-İş 6. Bölge Temsilciliği'nden Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na. Nazmi Kankurdan'ın adaylık beyannamesi. Hüseyin Ekinci orijinal imzasıyla. Ekte belirtilen 3 sayfalık beyanname ve 2 adet fotoğraf eksik.

14-4-3a

6.8.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Nurettin Çavdargil'e. Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısı için Genel Merkez temsil yetkisinin Nurettin Çavdargil'e verilmesi üzerine. Hilmi Güner, Rühi Yümlü orijinal imzasıyla.

14-8-1a

6.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Cavit Şarman'a . 2. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu Toplantısı İçin Genel Merkez Temsilcisi olarak görevlendirme.

14-29-4a

10.8.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'ne. Delege seçimine dair. Hilmi Güner, Rühi Yümlü orijinal imzasıyla. İadeli taahhütlü gönderilmiş.

14-7-3a

10.8.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığından Maden-İş Sendikası 10. Bölge Temsilciliğine. Delege seçimine dair bilgilendirme. Hilmi Güner, Rühi Yümlü orijinal imzasıyla.

14-8-4a

10.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Genel Merkez Teşkilatlandırma Uzmanı İsmail Sığın'a 1. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu toplantısında İsmail Sığın Genel Merkezi temsil yetkisini İsmail

14-27-2a

13.8.1971

Genel başkan Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş Genel Onur Kurulu Başkanlığına. Kurul asıl üyesi Adil Öztümer'in vefatı üzerine Mustafa Demirci'nin asil üyeliğe getirilmesi.

15-1-1a

13.8.1971

Genel başkan Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Musatafa Demirci'ye. Genel Onur Kurulu asil üye seçilmesine dair.

15-1-2a

13.8.1971

Genel Başkan Vekili Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamına. Genel Onur Kurulu asil üye seçilmesine dair.

15-1-3a

13.8.1971

Genel başkan vekili Hilmi Güner ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne. Genel Onur Kurulu asil üye seçilmesine dair.

15-2-1a

16.8.1971

Maden-İş Sendikası 2. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Teşkilatlanma Dairesi'ne. Genel Merkez Genel Kurulu Delegeleri ve Bölge Yönetim Kurulu'nu gösteren çizelgeler. Bölge. Yön. Kur. üye çizelgesi eksik. Halil Birlikseven orijinal imzasıyla.

14-6-5a

16.8.1971

Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'nden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. Merkez Genel Kurulu delege seçiminde seçilen delegeler. Bahtiyar Erkul imzasıyla.

14-7-1a

16.8.1971

Maden-İş 7. Bölge Temsilciliği'nden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. Delege seçimlerinde seçilen asil ve yedek delegelere dair. Hakkı Öztürk asıl imzasıyla. Zarfıyla birlikte.

14-7-4a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 3. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-27-4a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 4. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-27-5a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 6. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-28-1a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-28-2a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 9. Bölge Temsilciliği'ne. Merkez Genel Kurulu toplantısına ve delege beyannamelerine dair.

14-28-3a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 10. Bölge Temsilciliği'ne. 140.belgeye ek: Delege beyannamelerinde imzaların atılmamış olması nedeniyle tekrar gönderilmesi.

14-28-4a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 10. Bölge Temsilciliği'ne. Beyanname ve Genel Kurul Toplantısına dair.

14-29-1a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 11. Bölge Temsilciliği'ne. Beyanname ve Genel Kurul Toplantısına dair.

14-29-2a

17.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 12. Bölge Temsilciliği'ne. Beyanname ve Genel Kurul Toplantısına dair.

14-29-3a

18.8.1971

Maden-İş Sendikası 2. Bölge Temsilciliği. Delege seçimine dair tutanak. Hilmi Güner, Ruhi Yümlü imzasıyla. İadeli Taahhütlü gönderilmiş.

14-6-3a

18.8.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'ne 1 asil 1 yedek delege daha seçilmesi üzerine dilekçe. Hilmi Güner, Rühi Yümlü orijinal imzasıyla. İadeli taahhütlü gönderilmiş.

14-7-2a

18.8.1971

Maden-İş 10. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Genel Sekreterliği'ne. Merkez delege seçim tutanağı. Zarfıyla birlikte. Ahmet Akbıyık orijinal imzasıyla.

14-8-2a

18.8.1971

Ruhi Yümlü'den Ahmet Akbıyık'a telgraf. Genel Merkez delegeleri seçimine ait tutanağın uçak ile gönderilmesi istenmekte.

14-8-3a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya'ya. Genel Yürütme Kararı ile Genel Merkez temsil yetkisinin Şinasi Kaya'ya verilmesi.

14-22-2a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 9. Bölge Temsilciliğine. Temsilciler Kurulu Toplantısında Hakkı Öztürk'ün bulunacağına ve seçilecek asil, yedek üye sayısı.

14-22-4a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliği Hakkı Öztürk'e. Hakkı Öztürk'ün Genel Merkez görevlisi olarak 4. Bölge Temsilciler Kurulu Toplantısında bulunması gerektiğine dair yazışma.

14-23-1a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Teşkilatlandırma Dairesi Müdürü Nurettin Çavdargil'e. Genel Merkez Görevlisi olarak Merkez Genel Kurul Toplantısına görevlendirilmesine dair bilgilendirme.

14-25-4a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Ruhi Yümlü'ye. 11. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu Toplantısı İçin Genel Merkez Temsilcisi olarak görevlendirme.

14-25-5a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Cavit Şarman'a . 12. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu Toplantısı İçin Genel Merkez Temsilcisi olarak görevlendirme.

14-26-1a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 1601 Nolu Lokal Başkanlığına. Lokal yürütme kurulunun 7. Bölge Temsilciliğinin yapacağı Bölge Temsilcilik Kurulunda delege olarak bulunmasına dair.

14-26-2a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 6. Bölge Temsilciliğine. Bölge Temsilcilik Kurulu Toplantısına dair.

14-26-3a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 11. Bölge Temsilciliğine. Bölge Temsilcilik Kurulu Toplantısı.

14-26-4a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliğine. 131. Belgeye dair: delege seçimine dair.

14-26-5a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliğine. Bölge Temsilcilik Kurulu Toplantısına Dair.

14-27-1a

18.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 2. Bölge Temsilciliği'ne. Delege beyannamesi üzerine.

14-27-3a

21.8.1971

Temsilcilik Kurulunun 14.8.1971 de toplanması, yönetim kurulunun seçimi ve gündem oylamasına dair Temsilcilik Kurulu tutanağı. Mustafa Atik, Mehmet Mutlu, Sinan Özbek orijinal imzasıyla.

14-6-2a

21.8.1971

10. Bölge Temsilcisi Ahmet Akbıyık'tan Teşkilatlandırma Dairesine. Delege beyannameleri.

14-28-5a

23.8.1971

Yukarı'da belirtilen ilgili duruma dair Şinasi Kaya'nın Genel Yürütme Kurulu Başkanlığına mektubu.

14-22-1a

23.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Teşkilatlandırma Dairesi Müdürü Nurettin Çavdargil'e. Genel Merkez Görevlisi olarak Merkez Genel Kurul Toplantısına görevlendirilmesine dair bilgilendirme.

14-25-3a

24.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Maden-İş 4. Bölge Temsilciliğine. Temsilciler Kurulu genel toplantısına Şinasi Kaya yerine Hakkı Öztürk'ün katılacağını ileten yazışma.

14-21-2a

24.8.1971

Bölge Temsilcisi Mehmet Karaca'dan Genel Başkanlığa. Delege olabilmek için ana tüzükte belirtilen şartlara dair.

14-21-4a

24.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Genel Başkan Vekili Şinasi Kaya'ya. 23.8.1971 tarihli Kaya'nın yazısına hitaben, Kaya'nın 4. Bölge Temsilciliği Temsilciler Kurulu Toplantısındaki görevinden afftedilmesi.

14-21-5a

24.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 9. Bölge Temsilciliğine. Belge 108'in eki: Temsilciler Kurulu Toplantısındaki Genel Merkez Görevlisinin Hakkı Öztürk yerine Şinasi Kaya'nın iştirak edeceğine dair bilgilendirme.

14-22-3a

24.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den 7. Bölge Temsilciliği Hakkı Öztürk'e. Belge 111'in eki: Hakkı Öztürk'ün Genel Merkez görevlisi olarak 4. Bölge Temsilciler Kurulu Toplantısında bulunması gerektiğine dair yazışma.

14-22-5a

25.8.1971

Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'nden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. Asil ve Yedek delege beyannamesi. Bahtiyar Erkul imzalı. Zarfıyla birlikte.

14-3-3a

26.8.1971

Genel Başkan Vekili ve Mali İşler Dai.bşk.Cavit Şarman'dan Genel Yürütme Kurulu Başkanlığına. Tahmini bütçenin kararlar bölümüne teklif ve düşünceler varise bunun kurula bildirilmesi.

14-18-2a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Maden-İş 4. Bölge Temsilciliğine. Anatüzüğün 14. Maddesinin c ve f fıkrası 15. Maddenin a fıkrasına değin açıklama ve hatırlatma.

14-21-3a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 1. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-23-2a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 12. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-23-3a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 11. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-23-4a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 10. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-23-5a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 8. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-1a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 9. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-2a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 7. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-3a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 6. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-4a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 4. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-24-5a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 3. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısına Dair. Bölgeden katılacak delegelerin listesi.

14-25-1a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü ve Genel Başkan Vekili Hilmi Güner'den Genel Merkez Teşkilatlandırma Uzmanı İsmail Sığın'a 1. Bölge Temsilciliği Temsilcilik Kurulu toplantısında İsmail Sığın Genel Merkezi temsil yetkisini İsmail Sığın'a verilmesine dair.

14-25-2a

26.8.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Ankara Vilayeti Makamına. 20. Olağan Merkez Genel Kurulu toplantısı için Ankara Sıkıyönetim Komutanlığından gerekli iznin alındığına dair bilgilendirme.

15-15-1a

27.8.1971

Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği'nden Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'na. Delegelerden Ercan Ayaz'ın resminin Cavit Bey'le gönderileceğine dair belge. 6 adet delege formu eksik.

14-3-4a

27.8.1971

Maden-İş 2. Bölge Temsilciliği'nden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. 15.8.1971 ve 24.8.1971 tarihlerinde yapılan Bölge Temsilcilik Kurulu'na ait tutanaklar. Halil Birliksever orijinal imzasıyla.

14-6-1a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 1. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-19-2a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Halil Yümlü'den Maden-İş 7. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-19-5a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 8. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-1a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 9. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-2a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 10. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegelere hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-3a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 12. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-4a

27.8.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 11. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-20-5a

27.8.1971

Genel sekreter ve kordinasyon dairesi başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş Mali İşler Dairesi Başkanlığına 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-21-1a

28.8.1971

Maden-İş Sendikası Antalya Kurulu'nun 11. Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısının yapıldığına dair Cemil Şahin, Özer Evrensel, Seyit Gür, Mehmet Ucaner, Cedde Mercan, M. Temel Özer, Ramazan Kocabıyık ve Ruhi Yümlü imzasıyla tutanak.

14-5-3a

28.8.1971

Altıncı Bölge'den Hüseyin Ekinci. Genel Merkezden 26/8/1971 günü elden alınan yazı tarih ve notların teslim alındığına dair senet. Makbuz suretiyle birlikte.

14-9-4a

28.8.1971

10. Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi başkanlığına. Gönderilen delege beyannının imzalanarak gönderildiğini belirten yazışma. Zarfıyla birlikte.

14-18-3a

28.8.1971

12. Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığına. Mehmet Mutlunun delege beyannamesi ile ilgili yazışma. Zarfıyla birlikte. Ekle belirtilen beyanname mevcut değil.

14-19-1a

28.8.1971

Genel sekreter ve kordinasyon dairesi başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 3. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-19-3a

28.8.1971

Genel sekreter ve kordinasyon dairesi başkanı Ruhi Yümlü'den Maden-İş 4. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurulu'nda delegelerin yol, kalacakları yer vb. bilgilerin bulunduğu ileti. Delegete hitaben Kurul bilgilendirmesi.

14-19-4a

28.8.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Kordinasyon Dairesine. 20. Merkez Genel Kurulu Gündem Başlıkları.

15-15-2a

29.8.1971

Hakkı Öztürk'ten Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. 4. Bölge Temsilciliğinde yapılan seçime dair rapor. Hakkı Öztürk orijinal imzasıyla.

14-5-5a

31.8.1971

Maden-İş 6. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Genel Başkanlığı'na. 29.8.1971 tarihinde yapılan Bölge Temsilcilik toplantısında, Genel Kurul delegeliği seçimine ilişkin tutanak bildirgesi. Ekleri ile birlikte. Hüseyin Ekinci orijinal imzasıyla.

14-5-2a

31.8.1971

10. Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi başkanlığına. Ahmet Akbıyık'a ait delege beyannamesi. Ekler mevcut değil. Zarfıyla birlikte.

14-18-4a

31.8.1971

12. Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığına. Merkez Genel Kurul delegelerinden Mustafa Atik, Mehmet Mutlu ve Sinan Özbek'in delege beyannamelerinin daha önce Teş. Dair.'ine gönderildiğini bildiren yazışma.

14-18-5a

1.9.1971

Ruhi Yümlü'den 4. Bölge Temsilciliği Mehmet Karaca'ya telgraf. Ruhi Yümlü orijinal imzasıyla.

14-3-5a

1.9.1971

Maden-İş Sendikası'ndan 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'na. 7. Bölge Temsilciliği'nde kongreye katılacak delegelerin seçimi üzerine izin dilekçesi. Ruhi Yümlü orijinal imzasıyla.

14-4-1a

1.9.1971

Maden-İş 9. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Sendikası Koor. Dai. Başkanlığı'na. 20. Merkez Genel Kurul toplantısı için tabii ve seçimli delegelerin beyannameleri. Beyanname ekleri eksik. Şükrü Özbayrak orijinal imzasıyla. Zarfıyla birlikte.

14-4-2a

1.9.1971

Maden-İş 6. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'na. 29.08.1971 tarihinde yapılan Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısında seçilen genel kurul delegelerinin beyannameleri. Ekler mevcut.

14-4-5a

1.9.1971

Nurettin Çavdargil'den Maden-İş Teşkilatlanma Dairesi'ne. 6. Bölge Temsilciliği, Merkez Genel Kurulu delege sSeçiminde Çavdargil'in seçilmesi üzerine dilekçe. Nurettin Çavdargil imzasıyla.

14-5-1a

1.9.1971

1. Bölge Temsilciliğinden Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığına. Genel Kurula Delege olama olanağını kaybeden iki sendika temsilcisinin Kontenjan delegesi oalrak kabulü veya müşahit olarak otel, yol ve harcırahlı katılmalarının sağlanmasına dair dilekçe.

14-17-5a

2.9.1971

Maden-İş 3. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na. Bahtiyar Erkul'a ait 1 adet fotağraf. İlişik eksik. Bahtiyar Erkul imzasıyla. Zarfıyla birlikte.

14-4-4a

2.9.1971

Maden-İş 1. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Sendikası Genel Başkanlığı'na. Merkez Genel Kurulu Delege Seçimi, seçilenlerin tespit tutanağı ve delegelerin delege beyannameleri. Ergun Erdem orijinal imzasıyla.

14-5-4a

2.9.1971

Maden-İş Onuncu Bölge Temsilciliğinden Teşkilatlanma Dairesi Başkanılığına. 10. Bölge Temsilciliğinden Merkez genel kuruluna delege olarak seçilen Muammer Gök'ün ikişer adet fotağrafı. Fotağrafları içeren ek mevcut değil. Zarfıyla birlikte.

14-10-1a

3.9.1971

11. Bölge Temsilciliği'nden Maden-İş Genel Başkanlığı'na 20. Merkez Genel Kurulu'na. Asil delegenin Hüseyin Belen'in seçilmesi üzerine Cemil Şahin imzasıyla.

14-2-5a

3.9.1971

Maden-iş 6. Bölge Temsilciliği'nden Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'na. Sündüz Sönmez'in delegelik beyannamesi, 3 sayfalık beyannameyle.

14-3-2a

4.9.1971

Tutanak: Delege seçim tutanağı.

14-1-1a

4.9.1971

Ruhi Yümlü orjinal imzası ve el yazısıyla tutanak.

14-3-1a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Emayetaş Fabrikası A.Ş. Müdürlüğüne. 20. Merkez Genel Kurul Toplantısı İçin E.F. Çalışanı temsilci Ferudun Öztürk'e izin verilmesine dair dilekçe.

14-10-3a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 9. Bölge Temsilciliğine. 20. Merkez Genel Kurul toplantısı için gelecek delegeler için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür. Ekten oluşan broşür mevcut değil.

14-15-2a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 7. Bölge Temsilciliğine. 7. Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.

14-15-3a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 12. Bölge Temsilciliğine. 12. Bölge'de seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.

14-15-4a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 10. Bölge Temsilciliğine. 10. Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.

14-15-5a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 1. Bölge Temsilciliğine.. 1.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-16-2a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 2. Bölge Temsilciliğine. 2.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-16-3a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 3. Bölge Temsilciliğine. 3.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-16-4a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 6. Bölge Temsilciliğine. 6.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-16-5a

4.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 4. Bölge Temsilciliğine. 4.Bölgede Seçilen genel merkez delegeleri için Ankara'da kalacakların otelin rezarvasyonlarına dair broşür.Ekten oluşan broşür mevcut değil.Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-17-1a

5.9.1971

Genel Merkez Delege Seçimi üzerine tutanak. Hakkı Öztürk, Nurettin Çavdargil, M. Salih Gürol imzasıyla.

14-2-3a

5.9.1971

Maden-İş Sendikası Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na, 7. Bölge Temsilciliği, Genel Merkez Genel Kurulu delege seçimine dair Hakkı Öztürk imzasıyla tutanak.

14-2-4a

6.9.1971

Maden-İş 3. Bölge temsilciliğinden Maden-İş Kordinasyon Dairesi Başkanlığı'na Merkez temsilcisi Bahtiyar Erkul imzasıyla temsilcilik kurulu toplantılarına ait seçim neticelerini gösteren tutanak

14-1-4a

6.9.1971

Nurettin Çavdargil imzasıyla Maden-İş Sendikası Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı'na, 7. Bölge Temsilciliği, Genel Merkez Genel Kurulu delege seçimine dair durum bilgilendirmesi.

14-2-2a

6.9.1971

Kemal Türkler'in orijinal el yazısıyla avukat Abdullah İslakoğlu 10 Eylülde başlayacak kongreye teşrif mektubunuz.

14-9-2a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 9. Bölge Temsilciliğine. 9. Bölgeden Genel Merkez delegesi olarak seçilen kişiler isimleriyle belirtilmiş.

14-9-5a

6.9.1971

Kemal Türkler'den Avukat Abdullah İslakoğlu'na telgraf. 10 Eylül'de Ankarada Türk Standatları Enstitüsü Salonunda başlayacak olan kongraye müşahit olarak katılma daveti.

14-10-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Ömer Faruk Kuleyin'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit seçilmesinin haberi.

14-10-4a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Murathan Bedel'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit seçilmesinin haberi.

14-10-5a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Salih Topçu'ya telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit seçilmesinin haberi.

14-11-1a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Ahmet Doğan'a telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-11-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den İsmail Er'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-11-3a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Süerrem Afacan'a telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-11-4a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Ercan Erdiner'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-11-5a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Alp Selek telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-1a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Muammer Güngör telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Erdoğan Şengezer'e telgraf. Genel Merkez Kuruluna Müşahit olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-3a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Sina Pamukçu'ya telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-4a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Metin Yiğit telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-12-5a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Lütfi Haznedar'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-13-1a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Gökalp Ülgener'e telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi

14-13-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Ersoy İnan'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-13-3a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Meral Ün'e telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-13-4a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Nurol Ün'e telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-13-5a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Kudret Yıldırım'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-14-1a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Emine Saraç'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-14-2a

6.9.1971

Ruhi Yümlü'den Nevzat Toktaş'a telgraf. Genel Merkez Kurulunda görevli olarak bulunmasının istenmesi haberi.

14-14-3a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 7. Bölge Temsilciliğine. 7. Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-14-4a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 1. Bölge Temsilciliğine. 1. Bölgeden seçilen genel merkez delegeleri.

14-14-5a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den 4. Bölge Temsilciliğine. 4. Bölge'den seçilen Genel Merkez delegeleri.

14-15-1a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Türk Demir Döküm Fabrikaları A. Ş. Müdürlüğüne. D.D.F'nda çalışan Ali Koçak için Ankara'da yapılacak toplantıya izin dilekçesi.

14-17-2a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına.20. Merkez Genel Kurulu Görevliler listesi, Harcırah ile ilgili bilgiler.

14-17-3a

6.9.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına Genel Yönetim Kuruluna Katılacak üyelerin listesi ve tutanakla birlikte.

14-17-4a

17.9.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Çalşma Bakanlığı İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne. Genel Kurulda seçilen, asil ve yedek Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Onur Kurulu, asil ve yedek Genel Denetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları, meslek,işyeri ve ikametgahlarını belirten açık künye listeleri.

15-14-1a

17.9.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamı'na. Genel Kurulda seçilen, asil ve yedek Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Onur Kurulu, asil ve yedek Genel Denetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları, meslek,işyeri ve ikametgahlarını belirten açık künye listeleri. Alındı makbuzu.

15-14-2a

18.9.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı İstanbul Bölge Çlş. Müd.'ne. 20. Merkez Genel Kurulunda, Ana Tüzükte yapılan bazı değişiklikler, bu değişikliklerin Müdürlüğün ilan panosunda 1 kaç gün asılması üzerine.

15-5-2a

18.9.1971

Çalışma Bakanlığı İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü. Maden-İş 'in gönderdiği ana tüzükğün alındığına dair alındı makbuzu.

15-5-3a

18.9.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Valilik Yüksek makamına. Valiliğe gönderilen ana tüzüğe ilişkin yazışma.

EK: Anatüzük

15-14-3a1
15-14-3a2

28.9.1971

20. Merkez Genel Kurul'unda seçilen Yürütme Kurulu İmza Sirküsü. Maden-İş Sendikası. Kemel Türkler, Şinasi Kaya, Hilmi Güner, Cavit Şarman, Ruhi Yümlü Orijinal imzalar.

15-8-2a

28.9.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mustafa Demirci, Yusuf Şidal, Nurettin Çavdargil, Mustafa Çağdaş, Ömer Faruk Kuleyin, İsmail Sığın, Hayrettin Güneş, Salih Çakır, Adil Öztümer, M. İzzet Gündüz'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-8-3a

28.9.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Nurettin Çavdargil. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-9-1a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den İsmail Sığın'a. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-9-2a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Mustafa Demirci'ye. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-9-3a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den M. İzzet Gündüz'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-10-1a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Adil Öztümer'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-10-2a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Adil Öztümer'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-10-3a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Salih Çakır'a. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-11-1a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Hayrettin Güneş'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-11-2a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Ömer Faruk Kuliyin'e. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-11-3a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Ömer Faruk Çağdaş'a. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-12-1a

28.9.1971

Genel sekreter ve Hukuk Dai. Başkanı Ruhi Yümlü'den Yusuf Sidal'a. Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmelerine dair.

15-12-2a

30.9.1971

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Ruhi Yümlü'den Genel Yürütme Kurulu Başkanlığı'na. 20. Merkez Genel Kurulu'nda alınan kararların birer sureti. Eklerle birlikte 16 sayfa.

14-8-5a

9.10.1971

Cavit Şarman ve Ruhi Yümlü'nün Genel Onur Kurulu toplantısında oluşturulan tutanağı almasına dair belge. Tutanak Belgede yer alıyor. Oy pusulaları( 4 adet)

15-17-2a

9.10.1971

Kemal Türkler'den Cavit Şarman'a. GenelOnur Kurulu seçimlerine, genel başkana vekaleten Başkanlık yapmak üzere görevlendirilmesi ile ilgili.

15-17-3a

11.10.1971

Ruhi Yümlü'den Halil Birlikseven'e telgraf.

15-13-1a

11.10.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den 2. Bölge Temsilciliğine. Çalışma Bakanlığına verilecek Çeşitli envanterlere dair. Çalışma bakanlığınca hazırlanan makbuz ekidir.

15-13-2a

15.10.1971

2. Bölge Temsilciliği Halil Birlikseven'den Kordinasyon Dairesi Başkanlığına. Çalışma Bakanlığına verilen çeşitli dökümanlara dair makbuz, bilgilendirme.

15-12-3a

19.10.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne. Ana Tüzükteki değişikliğe dair.

15-8-1a

27.10.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamına. Özer Evrensel'e. Genel Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilmesine dair.

15-7-3a

2.11.1971

Kordinasyon Dairesi Başkanlığı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına, 2. Bölge Temsilciliğine 20. Merkez Genel Kurulu sırasında kaybolduğu anlaşılan bir adet türk bayrağı konusunda yaptığı yazışmalar vealdığı cevaplar.

14-9-1a

14.12.1971

Genel Sekreter ve Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Mali İşler Dairesi Başkanlığına. 20. Merkez Genel Kurulunda Genel Denetim Kuruluna Seçilenlerin listesini haber veren yazışma. Listeyi içeren ek mevcut değil.

14-9-3a

29.12.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den İl Yüksek Makamına. İsmail Sığın'ın Genel Onur Kurulu üyeliğine seçilmesine dair.

15-2-3a

29.12.1971

Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Genel Onur Kurulu Başkanlığına. Genel Onur Kuruluna iştirak etmeyen İsmail sığın'ın yerine yedeğinin iştirak etmesi üzerine.

15-3-1a

29.12.1971

Genel Başkan Vekili Cavit Şarman ve Genel Sekreter, Kordinasyon Dairesi Başkanı Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne. İsmail Sığın'ın yedeği Adil Öztümer'in Genel Kurul asil üyeliğine seçilmesine dair.

15-3-2a

11.20.1971

Genel Sekreter ve Koord. Dai. Başkan. Ruhi Yümlü'den Çalışma Bakanlığına. Çeşitli envanterlere dair. Çalışma bakanlığınca hazırlanan makbuz ekidir.

15-13-3a

-.-.1971

Tutanak: 1.Bölge temsilcileri, Bölgelerin delege ve sayıları.

14-1-2a

-.-.1971

Tutanak: Bölgelere göre delege sayısı

14-1-3a

-.-.1971

3. Bölge Temsilcilik Kurulu, Genel Merkez Kurulu delegelerini seçmek üzere yapılan toplantının neticesini belgeleyen tutanak. Bahtiyar Erkul imzasıyla.

14-1-5a

-.-.1971

Maden-İş 9. Bölge Temsilciliğinden Maden-İş Sendikası Koor. Dai. Başkanlığı'na 9. Bölge Temsilcilik Kurulunda 20. Genel Kurula gidecek delegelerin oylarını gösteren tutanak. Kemal Altıparmak, Hasan Coşkun imzasıyla.

14-2-1a

-.-.1971

Maden-İş Sendikası 2. Bölge Temsilciliği. Bölge Temsilcilik Kurulu toplantısına dair. Hilmi Güner, Ruhi Yümlü imzasıyla. İadeli taahhütlü gönderilmiş.

14-6-4a

-.-.1971

Türk Standartları Enstitüsü ve Otel Yükseliş'in Krokisi.

14-16-1a

-.-.1971

10, 11, 12 Eylül 1971- Ankara 20. Merkez Genel Kurulu'nda yapılan değişikliklerle Maden-İş Sendikası ANA TÜZÜĞÜ (42 s.)

15-6-1a

-.-.1971

20. Merkez Genel Kurulu Gündem Başlıkları. Yapılacak yerin açık adresi.

15-15-3a

-.-.1971

Genel Başkanlıktan 20. Genel Kurulu Toplantısı ilanı.

15-16-1a

12.8.1974

MaHa Ajansı

Gezisini bitiren eğitim ekibi yurda döndüYurtiçi görgü eğitimi ertelendiBölge temsilcileri kendi binalarına taşınmaya başladıSendika pazarları açılmaya başlıyor''DPT" sosyal güvenlik konusunda toplantı düzenledi

8-24-3dba

3.12.1974

MaHa Ajansı

Saflarımıza katılan beko teknik işçileriyle bir toplantı daha yapıldı16. Bölge temsilciler kurulu aylık olağan toplantısını yaptıHüseyin Ekinci ve Şinasi Kaya Yalova'ya gittilerİskenderun'da Bölge Temsilciliği kurulacakKavel Kablo'da Temsilciler Seçimi YapıldıBilal Yeşilyurt 7. Bölge temsilcisi vekilliğine atandı.

8-23-4da

17.3.1975

Maden-İş Haber Bülteni

T. Maden-İş 13. Bölge Temsilciliğiİşyerlerindeki yetkili sendikanın gizli oy açık Sayım ile tespit edilmesi gerekliliğine itafen Selim Mahmutoğlu imzasıyla

8-5-3da

20.3.1975

AÇILIM (TÖB-DER GEMLIK ŞUBESI YAYINI)Yıl:1 Sayı:6

8-16-4da

20.6.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/27

Evas'ta Toplu sözleşme imzalandı.Örgütlenme Dairesinden Haberler

8-8-1dba

5.8.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/32

Kemal Türkerin Basın ToplantısıE.C.A ve ELSEL'de Toplu sözleşme imzalandı.Sari Sendikalar Referandumu Engellemeye Devam Ediyor.Örgütlenme Dairesinden Haberler.

8-8-5dba

2.9.1975

MaHa Ajansı Sayı:975/37

Disk İzmir'de Demokratik Hak ve Özgürlükler Mitingi Yapıyor.Bursa'da 4 işyerinde Toplu sözleşme imzalandıPancar Motor işçisi Gerçek Sendikamız Maden-İş'tir Diyor.Örgütlenme Dairesinden Haberler.

8-8-4dba

3.9.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 42

Karadeniz Bakır işletmelerinde Toplu sözleşmeyi Biz imzalayacağız.Nataş'da Temsilci Seçimi Yapıldı.Örgütlenme Dairesinden HaberlerBursa 13. Bölge Temsilciliğimizin Bölge Konseyi 14 Aralıkta YapılacakPancar Motor işçisinin Biriğini Hiç Bir Güç Bozamayacak.

8-9-3dba

12.9.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 39Eskişehir'de Toplu sözleşmeyi Biz Yapıyoruz.Nasas işçileri de BizimleBeldesan'da Toplu sözleşme imzalandı.Örgütlenme Dairesinden HaberlerSamsun Direnişinde 45. GÜN

8-9-2dba

27.11.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/ 51Philips Grevimiz Başarıyla Sona Erdi.Örgütlenme Dairesinden Haberler.Disk Basın-Yayın ve Tanıtma Dairesinden Duyuru.Disk Dergisi İstek Formu.

8-7-3da

2.12.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/52Arçelik(Eskisehir) ile Sözleşme imzalandıÖrgütlenme Dairesinden HaberlerSungurlar Zaferi Sınıfsal Birlik ve Dayanışmanın Bir Ürünüdür.

8-7-5dba

19.12.1975

Sayı:975/ 54Cağdaş Metal-İş Sendikamıza katılma kararı aldı.Eğitsel çalışmalarımız başladı.Ege'de 300 işçi saflarımızdaPendik-İst. 4. Bölge Temsilciliğimizden haberler

8-2-2da

-.-.-

Kongreye İştirak Edecek Delegeler(Asil - Yedek) Ve İşyerlerine Ait Liste

1-10-1a

-.-.-

Sendikalar Ve Fabrika Müdürleri İle İlgili Liste(2 Sayfa)

1-11-1a

-.-.-

Kongreye Katılacak İşyerlerinin İsim Ve Üye Sayısının Listesi(2 Sayfa)

1-12-1a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (A-Ak) (1-23)

13-1-1a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ak-Al) (24-46)

13-1-2a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Al-An) (47-69)

13-1-3a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (An-Ar) (70-92)

13-1-4a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ar-As) (93-115)

13-1-5a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (As-Az) (116-139)

13-2-1a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup A. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Az-Azo) (140-143)

13-2-2a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup B. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ba-Bay) (114-166)

13-2-3a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup B. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Bay-Boh) (167-189)

13-2-4a

..

Maden-İş İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup B. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Bom-Büt) (190-213)

13-2-5a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup C. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ca-Çam) (214-237)

13-3-1a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup C. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Çat-Çet) (238-260)

13-3-2a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup C. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Çet-Çuk) (261-279)

13-3-3a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup D. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Da-Dem) (280-302)

13-3-4a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup D. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Den-Dol) (303/325)

13-3-5a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup D. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Dom-Düm) (326-337)

13-4-1a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (E.C.A-El) (338/360)

13-4-2a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (El-Els) (361/383)

13-4-3a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Els-Em) (384-406)

13-4-4a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Em-Er) (407-429)

13-4-5a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Er-Es) (430-452)

13-5-1a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup E. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Es-Ez) (453-467)

13-5-2a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup F. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Faa-Fil) (468-490)

13-5-3a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup F. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Fon-Fu) (491-498)

13-5-4a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup G. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Ga-Ger) (499-521)

13-5-5a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup G. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Gı-Gür) (522-544)

13-6-1a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup G. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Gür-Güv) (545-554)

13-6-2a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup H. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (Had-Hel) (555-577)

13-6-3a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup H. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (He-Hü) (578-597)

13-6-4a

..

Maden-İş Kordinasyon Dairesi İşyeri Sicil Kartı Fihristi Grup İ. İşyerinin Hukuki Ünvanı/Bağlı olduğu bölge temsilciliği/Sicil no/Bulunduğu bölüm/not (I-İl) (598-620)

13-6-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup İ. (İlk-İst.) (621-643)

13-7-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup İ. (İş-İz) (644-656)

13-7-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup K. (Kad-Kar) (621-683)

13-7-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup K. (Kar-Ker) (684-706)

13-7-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup K. (Kesi-Kra) (707-729)

13-7-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup K. (Kro-Küs) (730-737)

13-8-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup L. (La-Li) (738-749)

13-8-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (M.E.B-M.Ş.M) (750-772)

13-8-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (M.Ş.M-Mak) (773-795)

13-8-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (Mak-Med) (796-818)

13-8-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (Meh-Met) (819-841)

13-9-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (Met-Moiz) (842-864)

13-9-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup M. (Mot-Mut) (865-881)

13-9-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup N.(N.C.R-Nur) (882-904)

13-9-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup N.(Nur-Nus) (905-915)

13-9-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup J. (Jant-Jumb) (657-660)

13-10-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup O. (Od-Or) (916-938)

13-10-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup O. (Or-Oto) (939-961)

13-10-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup O. (Oto-Oys) (962-968)

13-10-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Ö. (Öm-Öz) (969-991)

13-10-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Ö. (Öz-Özy) (992-1001)

13-11-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup P. (P.E.A-Pol) (1002-1024)

13-11-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup P. (Pol-Pun) (1025-1045)

13-11-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup R. (Ra-Ro) (1046-1068)

13-11-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup R. (Ro-Ru) (1069-1071)

13-11-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (S.A.E-San) (1072-1094)

13-12-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (Sar-Ser) (1095-1117)

13-12-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (Ser-Sim) (1118-1140)

13-12-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (Sim-Sun) (1141-1163)

13-12-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup S. (Sun-Süt) (1164-1177)

13-12-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Ş (Şaf-Şua) (1178-1196)

13-13-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (T.D.D-T.Z.D) (1197-1219)

13-13-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (T.Z.D-Tar) (1220-1242)

13-13-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tar-Tek) (1243-1265)

13-13-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tek-Tel) (1266-1288)

13-13-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tel-Tın) (1289-1311)

13-14-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tim-Tök) (1311-1333)

13-14-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tör-Tür) (1334-1356)

13-14-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup T (Tür-Trak) (1357-1375)

13-14-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup U (U.S.O-Uz) (1375-1387)

13-15-1a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Ü (Üç-Üs) (1388-1407)

13-15-2a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup V (Vah-Vol) (1408-1431)

13-15-3a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Y (Ya-Yıl) (1432-1454)

13-15-4a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Y (Yıl-Yüm) (1455-1469)

13-15-5a

..

Maden-İş Sendikası Kordinasyon Dairesi Sicil Bürosu İşyeri Sicil Kartı Fihristi. Grup Z (Zaf-Zir) (1470-1476)

13-15-6a

Tarih

Belge

Arşiv Kodu

21.6.1974

MaHa Ajansı

8-25-1dc

17.12.1974

MaHa Ajansı

8-23-3dc

8.2.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 8

8-9-4dbc

8.4.1975

MAHA AJANSI/ Sayı 975/17

8-1-1dc

9.9.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/38

8-9-1dbc

7.11.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/47

8-6-3dbc

-.-.-

Faşist Saldırılara Karşı İşbirliği Çağrısı TSİP-TEP imzasıyla

8-16-3dc

-.-.-

Bursa İş Mahkemesi Hakimliğine Oleyis Sendikasında bulanan Çelik Palas Oteli İşçilerinin fişlerinin bu sendikaca Kullanılmamasını arzeden örnek dilekçe.

8-21-2dc

-.-.-

MaHa Ajansı

8-23-1dc

Tarih

Belge

Arşiv kodu

24.7.1974

MaHa Ajansı

8-24-5db

12.8.1974

MaHa Ajansı

8-24-3dba

22.8.1974

MaHa AjansıBölge

8-24-2db

2.9.1974

MaHa Ajansı

8-24-1db

10.1.1975

T. Maden-İş Sendikası Toplu sözleşme Dairesi Dahili Bülten:
Zatel Press Döküm San. Ve Tic. A. S. işyeri ile yapılan toplu sözleşme

8-4-1db

8.2.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 8

8-9-4dbc

10.3.1975

Bildiri/1605 No'lu Lokal Başkanlığı
Yeni dönem toplu iş sözleşmesi yapacak sendikayı tespit etmek için yapılacak yetki çalışmaları hakkında. Mako işçileri adına imzalar: H. Reha Pekünlü, M. Ali Seker, Ekrem Kutlu.

8-2-3db

21.3.1975

Bildiri Sayı: 1975/23
T. Maden-İş Sendikası 9. Bölge Temsilciliği. 6. Dönem Toplu iş sözleşmesi çağrısı...

8-10-2db

21.3.1975

MaHa Ajansı

8-25-2db

26.3.1975

Bildiri Sayı:1975/24
T. Maden-İş Sendikası 9. Bölge Temsilciliği. 6. Dönem Toplu iş sözleşmesi taslak çalışmaları. Şükrü Özbayrak imzasıyla

8-10-4db

21.4.1975

Bildiri Sayı:1975/35
T. Maden-İş 9. Bölge TemsilciliğiZonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğünün Toplu Sözleşme Yetkisini Maden-İş'e verilmesi ile ilgiliSüreyya Çelik, Sefer Döngel, Aydın Karadağ, Avni Ahmet Reisoğlu imzalarıyla.

8-11-3db

11.6.1975

T. Maden-İş Sendikası Toplu sözleşme Dairesi Dahili Bülten:
Boronkay San. Ve Tic. Koll.Sti.ile 10/6/1975 tarihli yapilan sözleşme ile ilgili

8-3-5db

11.6.1975

T. Maden-İş Sendikası Toplu sözleşme Dairesi Dahili Bülten:
Kar Demir Çekme San. Koll. Sti ve Demir Sanayi Adi Komandit Sti. ile 10/6/1075 tarihli yapılan toplu sözleşme ile ilgili

8-4-2db

20.6.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/27

8-8-1dba

5.8.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/32

8-8-5dba

2.9.1975

975/ 347 Nolu Basın Bülteni
13. Bölge Temsilciliği Mess Ile Tofaş, Oyak Renault, Mako ve Robert Bosch arasinda imzalanan toplu sözleşme ile ilgili.

8-8-3db

2.9.1975

MaHa Ajansı Sayı:975/37

8-8-4dba

3.9.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 42

8-9-3dba

9.9.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 38

8-9-1dbc

12.9.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 39

8-9-2dba

16.10.1975

T. Maden-İş Sendikası Toplu sözleşme Dairesi Dahili Bülten:
Rabak Elektronik Bakır ve Mamulleri A.Ş. ile yapılan toplu sözleşme ve muhtevası.

8-4-5db

6.11.1975

T. Maden-İş Sendikası Toplu sözleşme Dairesi Dahili Bülten:
Elsan Hammadde San. A. S. 'nde 3. Dönem imzalanan toplu sözleşme ile ilgili.

8-3-4db

7.11.1975

T. Maden-İş Sendikası Toplu sözleşme Dairesi Dahili Bülten
Layne-Bowler dik Turbin Pompaları San. Ve Tic. A. Ş.'nde 17 temmuz 1975 de başlayan 3. 11.1975 'de imzalanan sözleşmeyle biten grev, ve sözleşmeyle ilgili

8-3-3db

7.11.1975

MaHa Ajansi Sayı: 975/47

8-6-3dbc

26.11.1975

T. Maden-İş Sendikası Toplu sözleşme Dairesi Dahili Bülten:
Philips ile yapılan toplu sözleşme ve muhtevası

8-4-4db

2.12.1975

T. Maden-İş Sendikası Toplu sözleşme Dairesi Dahili Bülten:
Koç. Holding'e bağlı Arçelik. A.Ş nin Eskişehirde 250 bin kapasiteli fabrika kurması ve Eskisehir'de yapılacak toplu sözleşme ile ilgili referans alınan noktalar.

8-4-3db

2.12.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/52

8-7-5dba

9.12.1975

MaHa Ajansı Sayı: 975/53

8-6-2db

17.12.1975

MaHa Ajansı

8-9-5db

-.-.-

T. Maden-İş Sendikası Toplu sözleşme Dairesi Dahili Bülten
Arçelik A. Ş. ile Maden-İş 4. Bölge Temsilciliği arasında 12/3/1975 tarihinde yapılan anlaşma ile ilgili Bülten.

8-2-1db

-.-.-

Maha AJANSI

8-6-1db

-.-.-

15/2/1975 günü TÖB-DER Genel Merkezince 67 ilde yapılacak salon toplantılarına çağrıTÖB-DER Gemlik Şubesi Yönetim Kurulu imzasıyla

8-16-1db

-.-.-

Çağrı: Fasist saldırılar, Eğitimde firsat eşitliği,hayat pahalılığı?gibi başlıklarda 15/2/1975 tarihinde yapılacak miting-yürüyüş-toplantıya bütün demokratik kuruluşlara yasal dayanışmaya ve birliğe çağrı TÖB-DER Yönetim Kurulu imzasıyla

8-16-2db

-.-.-

Türk-Metal Sendikasından Tofaş İşçilerine Tofaş'ta yetkili sendikayi belirleme hususunda Tofaş İşçilerine bildiri
Türk Metal Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Mustafa Özbek, Kaya Özdemir

8-18-4db

-.-.-

Maden-İş Haber Bülteni
Sarı Sendika Devrimci Sendika

8-22-3db

Tarih

Belge

Arşiv Kodu

21.6.1974

MaHa Ajansı

8-25-1dc

17.12.1974

MaHa Ajansı

8-23-3dc

8.2.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 8

8-9-4dbc

8.4.1975

MAHA AJANSI/ Sayı 975/17

8-1-1dc

9.9.1975

MaHa Ajansı Sayı 975/ 38

8-9-1dbc

7.11.1975

MaHa Ajansi Sayı: 975/47

8-6-3dbc

-.-.-

Faşist Saldırılara Karşı İşbirliği Çağrısı TSİP-TEP imzasıyla

8-16-3dc

-.-.-

Bursa İş Mahkemesi Hakimliğine Oleyis Sendikasında bulanan Çelik Palas Oteli İşçilerinin fişlerinin bu sendikaca Kullanılmamasını arzeden örnek dilekçe.

8-21-2dc

-.-.-

MaHa Ajansı

8-23-1dc

Tarih

Belge

Arşiv Kodu

9.10.1959

Maden-İş Sendikası İstanbul Merkez Şubesinin 01.01.1959 Tarihinden 30.09.1960 Tarihine Kadar 09.10.1960 Tarihli Kongreye Sunulmak Üzere Hesap Raporu

1-13-1eg

4.10.1960

9 Ekim 1960 Maden-İş 12. İstanbul Bölge Merkez Şubesi Kongresi İçin, İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne Kemal Türkler İmzalı Dilekçe.

1-5-1e

9.10.1960

İstanbul B 12. Merkez Genel Kurulu Dosya Tasnif Başlıkları

1-16-1e

27.10.1960

International Metal Worker's Federation' a Aza Olma Kararının Tasvibi İle İlgili 1141/960 Sayılı Vilayet Yüksek Katına Kemal Türkler ve Ruhi Yümlü İmzalı Dilekçe

1-7-1e

20.6.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26,27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Yüksel Eniş

12-7-2e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Kazım Narmanlı

12-1-5e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Kemal Türkler

12-2-1e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Hayrullah Düzgider

12-3-2e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: İsmail Rıfkı Çakmakkaya

12-2-4e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Ömer Bozacıoğlu

12-2-5e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Muhi Yümlü

12-1-3e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: M.Cavit Şarman

12-1-4e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26,27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Selçuk Bayraktar

12-6-1e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Mehmet Gevrek

12-6-2e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: mehmet Emin Akın

12-6-3e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Sezai Zeren

12-6-4e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Mehmet Kartal

12-6-5e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: İzzet Batmaz

12-3-3e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi

12-1-1e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Şevki Yaşar

12-1-2e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: H.Gökalp Ülgener

12-2-2e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Ö.Kemal Terzi

12-2-3e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Salih Ziya Polat

12-3-1e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Sülayman Gürsoy

12-3-5e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Mustafa Teker

12-4-1e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Zeki Elibol

12-4-2e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26,27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Ferudun Demiröğen

12-4-3e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Mehmet Baltacı

12-4-4e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Mustafa Alkan

12-4-5e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: İ. Salim Erdener

12-5-1e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Hüseyin Hüsnü

12-5-2e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Hakkı Saka

12-5-3e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Kemal Temel Kaya

12-5-4e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Ahmet Akbir Mehmet

12-5-5e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Mehmet Şandan

12-7-1e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Nuri Kara

12-7-3e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Hüseyin Tınkış

12-7-4e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: Şevki Altındağ

12-7-5e

26.7.1965

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 26, 27 ve 28 Temmuz 1965 Genel Kurulu delege beyannamesi: H. Gökalp Ülgener

12-8-1e

12.2.1967

Maden-İş Sendikası Olağanüstü 16. Merkez Genel Kurul. Toplantının Tarihi:12/2/1967. Türk-İş Üyeliğinden Ayrılma Hakkında Rapor.

12-8-4e

12.2.1967

Maden-İş Sendikası Olağanüstü 16. Merkez Genel Kurul. Toplantının Tarihi:12/2/1967. Disk Kuruluşu Hakkında Rapor.

12-8-5e

12.2.1967

Türkiye Maden-İş Sendikası Olağanüstü Merkez Genel Kurulu Geçici Gündem Başlıkları.

12-9-1e

12.2.1967

Türkiye Maden-İş Sendikası Olağanüstü Merkez Genel Kurul Toplantısı 12/2/1967. Gündem Başlıkları.

12-9-2e

30.1.1975

MaHa Ajansı Sayı:975/6MAN işçileri sarı sendikaya karşı mücadele veriyor.BEKO'da temsilci seçimi yapıldıToplu sözleşme dairesinden haberler

8-25-5e

31.1.1975

975/29 No'lu DuyuruMAKO'yu kapsayan 1605 nolu Lokalin kongresinin belirlenmiş tarihinin ve yerinin duyurusu.

8-26-3e

6.2.1975

MaHa AjansıSayı:9Fehmi Işıklar ve Kemal Türkler arasında diyalogErdemir'de yetki bekliyoruzNetaş'da zaferTopkapı'da 1700 işçi daha aramızdaProfilo ve Kale Çelik Eşya'da grev kararı aldıkSekiz işyerinde uyuşmazlık zaptı tutulduSekiz işyerinde toplu iş görüşmeleri sürdürülüyor

8-26-2e

14.2.1975

T. Maden-İş Sendikasi 13. Bölge Temsilciliği Bursa975/11 Nolu BildiriÇelik-İş ile ilgili yolsuzluk iddiasiNurettin Sarıkaya imzasıyla

8-20-2e

4.4.1975

T. Maden-İş Sendikası Toplu Sözleşme DairesiDahili Bülten4/4/1975 Tarihinde Dökümay A.Ş.ile Maden-İş arasında imzalanan toplu sözleşme ile ilgili

8-17-2de

-.-.1975

24/3/1975 Tarihinde İnegöl Erkek Sanat Okulunda okuyan 240 öğrencinin düzenlediği boykotla ilgili bildiri İnegol Endüstriyel Meslek Lisesi Öğrencileri imzasıyla.

8-16-5de

-.-.-

Kongre Başkanlığına Kongre Tutanağı

1-42-1e

-.-.-

Kongre Tutanağı

1-32-1e

-.-.-

Kongre Tutanağı

1-33-1e

-.-.-

Kongre Tutanağı

1-34-1e

-.-.-

Kongre Tutanağı

1-35-1e

-.-.-

Kongre Başkanlığına Dilekçe

1-36-1e

-.-.-

Kongre Başkanlığına Hesap Tetkik Komisyonu Raporunun Okunması İle İdare Kurulunun Teklif Dilekçesi 

1-37-1e

-.-.-

Kongre Başkanlığına Konuşma Teklifi 

1-38-1e

-.-.-

Kongre Başkanlığına Konuşma Teklifi 

1-39-1e

-.-.-

Kongre Başkanlığına İsmail İnan'ın Konuşma Teklifi

1-40-1e

-.-.-

Kongre Başkanlığına Maden-İş Sendika Üyeleri Adına Dilekçe

1-41-1e

-.-.-

Teksif Sendikası Bursa Şubesince Çıkarılan Maden-İş ve Disk'i karalayan bildiri.

8-21-4e

-.-.-

T. Metal sendikası Genel Başkanlığından bildiriÇağdaş Metal-İş'in yıkımı üzerine...

8-26-4e

-.-.-

TÜRKİYE MADEN-İŞ Sendikası 15. Genel Kurul Şubeler Yedek Delege Listesi.

12-3-4e

-.-.-

Genel icra krulu kontenjan delegeleri.

12-8-2e