YanMenu

19
ub

Basın açıklaması

Kıdem tazminatlarımıza yönelik tehdit yakınlaştı.

TBMM yaz tatiline girerken aceleyle çıkartılan 11. Kalkınma Planı içinde kıdem tazminatlarımızın fona devredilmesi ifadesi de yer aldı.


Kıdem tazminatlarımıza yönelik tehdit yakınlaştı.

TBMM yaz tatiline girerken aceleyle çıkartılan 11. Kalkınma Planı içinde kıdem tazminatlarımızın fona devredilmesi ifadesi de yer aldı. Kabul edilen 11. Kalkınma Planında yeralan ifade aşağıdaki gibidir; "Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecektir"

Bunun açık ifadesi kıdem tazminatlarımız, Bireysel Emeklilikle birleştirilmek adı altında iç edilecek demektir. Muhalefet tarafından metinden bu cümlenin çıkarılması için yapılan öneri ne yazık ki AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedilmiştir.

Bu gelişme kırmızı alarm demektir ve tehlikenin iyice yaklaştığını göstermektedir. Sendikamız için “kırmızı gömleklerimizi” giymenin zamanı gelmiştir.

Çünkü neredeyse yüzyıla yakın zamandan beri elimizde olan bir hakkımıza el konulmak istenmektedir. Oysa bu hak bizden önceki kuşakların büyük mücadelelerle adeta söke söke elde ettiği, geliştirdiği ve elimizde kalan son kalemizdir.

  • Kıdem tazminatlarımız bizler için birikmiş emeğimizin kısmen karşılığıdır.
  • İşverenlerin keyfi işten çıkarmalarına karşı caydırıcı bir etkendir.
  • İşçilerin yıpranmışlığının bedeli ve liyakatının karşılığıdır.
  • İşsiz kalan işçinin bu zor döneminde geçimini teminetmesi için bir dayanaktır.
  • İşçinin emekliliğinde aldığı bir ikramiye gibidir.
  • Ücretlerin son derece düşük olduğu ülkemizde ücretin ödenmeyen kısmıdır.

Şimdi bizden bütün bu kazanımlarımızdan vazgeçmemizi ve tazminatlarımızın fona devredilerek hiç edilmesini onaylamamızı bekleyenlere gereken en sert cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

İşvereni kıdem tazminatı vermekten kurtaran, işçinin işten çıkartıldığında kıdem tazminatı almasını engelleyen, üstelik en az 15 yıl bu tazminatı almaktan alıkoyan veya ancak emekli olduğunda yararlanabileceği ve bunu da miktar olarak şimdiki miktarın üçte biri oranında elde edebileceği bir sadakaya dönüştüren bu tasarıyı şiddetle reddediyoruz.

Amaçları bellidir; İşverenleri yük olarak gördükleri kıdem tazminatından kurtarmak ve işçilerin bu hakkını da gasp ederek tamtakır ettikleri kasalarına yeni kaynak yaratmak.

Buna müsaade etmeyeceğiz. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak kıdem tazminatlarımızın yok edilmesi anlamına gelecek bu fon hazırlığı karşısındaki tavrımız çok nettir ve bu kararlılığımızı tüm kamuoyu nezdinde hatırlatmayı bir görev addediyoruz.

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu


 

Emeklilikte Yaşa Takılan #EYT'li

Metal İşçileri, ANKARA’da…

1999 yılında emek örgütlerinin ve milyonlarca emekçinin itiraz ve protestosuna rağmen çıkarılan “Mezarda Emeklilik” olarak adlandırılan yasa nedeniyle emekli olmak için tüm şartları yerine getirmiş olmalarına rağmen;

#EmeklilikteYaşaTakılan milyonlarca emekçi, mağdur edilmektedir.


1999'da yapılan bu değişiklikle, çalışılırken devlet tarafından taahhüt edilen emeklilik hakkı YAŞ NEDENİYLE elinden alınmıştır.

Söz konusu düzenlemeyle YASA, çalışanların aleyhine olarak geçmişe yönelik uygulanmış ve hukukken, çıkarılan kanunun geçmişe etkili olamayacağı genel ilkesi de hiçe sayılmıştır.

Ayrıca yapılan değişikliğin sosyal devlet ve çalışanı koruma ilkesiyle; “Uyumlu, adil ve ölçülü olması” gerekirken, ne yazık ki bu değişiklik çok ciddi hak kayıplarına yol açması nedeniyle, sosyal hukuk devleti açısından kabul edilemez niteliktedir.

Gerek hukuk gerekse sosyal devletin temel ilkeleriyle ters düşen bu uygulamanın; yeniden düzenlenmesini ve 1999 öncesi sigortalı olan ve gerekli prim gün sayısını doldurup yaşa takılan herkesin emeklilik hakkından yararlanması gerektiğine inanıyoruz.

Bu sebeplerle, biz Birleşik Metal-İş Sendikası olarak; #EYT mağduriyeti yaşayan emekçilerin sesine ses vermeye çalışıyoruz.  1999 yılında çıkarılan kanunun geçmişe dönük uygulanmasına son verilerek YENİ bir düzenlemeyle bu haksızlığın bir an önce giderilmesini ve mağduriyetin sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Ülkenin dört bir yanında örgütlü olduğumuz fabrikalardaki #EYT mağduru üyelerimizin taleplerini içeren imzaları iletmek üzere;

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndayız…

21 Mart PERŞEMBE günü; Saat: 11.00’de

Metal işçileri ANKARA’da buluşuyor…

Bakanlık önünde düzenlenecek basın açıklamamıza DAVETLİSİNİZ…

Tarih:  21 Mart PERŞEMBE

Yer:      T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önü

Adres:  Emek Mahallesi 17. Cadde No: 13 Emek / ANKARA

Saat:     11.00

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu

Seite 1 von 2