Yok Hükmünde Anlaşma

IMF, Niyet Mektubu, Standby düzenlemeleri
 
KIGEM'in  Ankara İdare Mahkemesi'nde açtığı, 
IMF ile ilişkilerin geniş ve detaylı bir incelemesinin yer aldığı dava dilekçesini daha geniş kesimlere ulaştırmak için bu kitapçığı sizlerin bilgisine sunuyoruz.

Yayın Tarihi: 2005