"Kemal Türkler Kitabı" Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ile Birleşik Metal İşçileri Sendikası ortak yayını olarak çıktı. Fotoğraflara ağırlık veren kitapta kızı Nilgün Türkler Soydan'dan aldığımız yeni belgelere dayanarak Türkler'in yaşamının 1947-1956 dönemine ilişkin bilinen hikayeyi değiştiren önemli kronolojik bilgiler de yer alıyor.

Sendikamızın hazırlayıp yayınladığı Otomobil-İş Tarihi kitabının ilk cildine internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Diğer yazılar