İşçiler ve Sendika Temsilcileri için Kılavuz Kitap.
İş Güvencesi, Performans Değerlendirmesi 

Yayın Tarihi: 2013

İşyeri sendika temsilcileri, sendikal örgütlülük içerisinde çok önemli işlevlere sahiptirler. Temsilcilerin görevlerini yerine getirmeleri, sendikal örgütlülüğü, sendikayı güçlendirecektir.

Bu kitapta, işyeri sendika temsilcilerimizin çalışmaları sırasında yararlanacakları bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler, çalışma yaşamına ilişkin mevzuattan, sendikamız belgelerinden, örgüt kültürümüzden ve devraldığımız sendikal mirastan derlenmiştir.

Günümüz çalışma yaşamı daha karmaşık ilişkilerle karşımıza çıkıyor. İşyeri sendika temsilcileri bu karmaşıklığı ancak bilgi sahibi olarak çözebilecek ve böylece güçlü bir örgütlülüğe giden yolu açabilecektir.“Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder”deyişinde olduğu gibi, işyeri sendika temsilcilerimizin çalışmalarını araştırmaya ve bilgiye dayandırmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu kitabı hazırladık...

Kitaptaki bölümleri .pdf dosyalar olarak aşağıdaki başlıklardan tek tek açabilirsiniz..

(ya da tümünü sıkıştırılmış olarak kendi bilgisayarınıza indirmek için (15 Mb.) tıklayınız..)

 

Kapak, Sunuş, İçindekiler

4857 sayılı İŞ KANUNU ve KIDEM TAZMİNATI

A. TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

1. DİSK Tüzüğü
2. Birleşik Metal-İş Tüzüğü
3. Temsilci Yönetmeliği, 
4. Delege Seçim Yönetmeliği
5. İşyeri Komiteleri Yönetmeliği
6. Komisyon ve Büro Yönetmelikleri
    6.1. Örgütlenme Komisyonları Yönetmeliği
    6.2. Basın Yayın Komisyonları Yönetmeliği
    6.3. Genç İşçiler Büroları Yönetmeliği
    6.4. Sosyal Etkinlikler Büroları Yönetmeliği

AA. GENEL KURUL KARARLARI

1. DİSK 13. Genel Kurul Kararları
2. Birleşik Metal-İş 17. Merkez Genel Kurulu Kararları

B. SENDİKA TEMSİLCİSİ KİMDİR

1. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Atanması
2. Birleşik Metal-İş Sendikası’nda Temsilcilerin Belirlenmesi
3. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Sayısı
4. İşyerinde Toplam Çalışan Sayısındaki Değişiklik Temsilci Sayısını Etkiler mi?
5. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Nitelikleri
6. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Sorumluluğu
7. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Korunması
8. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Temsilcilik Görevinin Sona Ermesi
 

C. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Kanunlardan Kaynaklanan Görev ve Yükümlülükleri
2. Kanunlara Bağlı Yönetmeliklerden Kaynaklanan Görev ve Yükümlülükleri
3. Birleşik Metal-İş Sendikası Ana Tüzük’ten Kaynaklanan Görevleri
4. Birleşik Metal-İş Sendikası Yönetmeliklerinden Kaynaklanan Görevler
5. İşyeri Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerine İlişkin Görevler
6. Greve İlişkin Görevler
7. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Toplu İşçi Çıkarılması Durumunda Görevleri
8. Temsilcilerin Örgütlenmeye Yönelik Görevleri

D. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN HAK VE YETKİLERİ

1. Temsilcilikten Kaynaklanan Görevleri Yerine Getirebilmek İçin Boş Zaman Hakkı
2. İşyerinde Sendika Temsilcisinin Dolaşma Hak ve Yetkisi
3. İşyerinde Toplantı Yapma Hakkı
4. İşyeri Sendika Temsilcisi Odası Kullanma Hakkı
5. Duyuru Tahtası

E. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ NASIL ÇALIŞIR

1. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Genel Merkez ile İlişkileri
2. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Şube İle İlişkileri
3. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Aralarındaki İlişkiler
4. İşyeri Sendika Temsilcilerinin Üyeler ve Diğer Çalışanlarla İlişkileri
5. İşyeri Sendika Temsilcilerinin İşveren ile İlişkileri

F. İŞYERİ SORUNLARI TAKİBİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

1. Performans Değerlendirmesi-Kılavuz Kitap
2. Kalite Yönetim Sistemleri
    2.1. İşletmelerde Kalite Yönetimi
    2.2. TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri- 
           Şartlar Standardından Bazı Başlıklar
    2.3. Temsilciler ve Kalite Yönetimi

G. BAZI KURUM VE UYGULAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Türkiye İş Kurumu (İş-Kur)
    1.1. Türkiye İş Kurumunun Görevleri
    1.2. Türkiye İş Kurumunun İşe Yerleştirme Hizmetleri
    1.3. İşgücü Yetiştirme Kursları
    1.4. Bazı İllerdeki İş-Kur Müdürlüklerinin Adresleri
2. İşsizlik Sigortası
    2.1. İşsizlik Sigortası Kapsamı
    2.2. İşsizlik Sigortası Primi
    2.3. İşsizlere Sunulan Hizmetler
    2.4. İşsizlik Ödeneği
    2.5. İtirazlar
    2.6. Para Cezaları
    2.7. İşsizlik Sigortası Fonu

H. FORM VE TUTANAK ÖRNEKLERİ

1. Periyodik Bilgi Formu
2. İşyeri Komitesi Toplantı Tutanağı
3. İş Kazası Tutanağı
4. İşten Ayrılma Bildirgesi

I. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Diğer yazılar