İşçiler tekrar Ankara yolunda...

Hastaneden taburcu olan Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu tekrar alanlarda....
".... Devam ediyoruz... Sabah insanlık dışı bir saldırı ile karşı karşıya kaldık... Şu anda gözaltında, hastahane de işçiler var. Bu bir hak, bu bir ekmek mücadelesidir... Mücadelemizden vazgeçmiyeceğiz..."

Basın Açıklamamız:

Entil, Hapalki ve Tarkon işçileri; İŞLERİ, EKMEKLERİ VE HAKLARI İÇİN ANKARA YOLLARINDA

Dört aydır maaşlarını alamayan. Eskişehir'de kurulu Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işyerlerinde çalışan sendikamıza üye yaklaşık 500 işçi ekmekleri, işleri ve hakları için mücadele verirlerken her türlü düşmanca tavırla karşı karşıya kalmayla devam ediyorlar.

Uğradıkları mağduriyeti ve haksızlıkları kamuoyuna bir kez daha duyurmak için toplanan işçiler, DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası öncülüğünde Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun yaptığı basın açıklamasına bile tahammül edemeyecek kadar gözü dönmüş bir saldırı ile karşılaşmışlardır.

Öncelikle açıklama esnasında tüm üyelerimizin üzerine acımasızca gaz sıkılmış bununla da yetinilmeyerek onlarca insan gözaltına alınmıştır. Yine çok sayıda arkadaşımız sıkılan gazlar nedeniyle hastanelerde tedavi görmektedir.

Bunca yıl çalışıp alın teriyle kanlarının son damlasına kadar hak ettikleri ücretlerini, AKP yönetiminin beceriksizliği ve TMSF’nin yanlış politikaları sonucu içi boşaltıldığı için alamayan, üstelik işlerini kaybeden işçilere bu denli kindar bir tavır takınılmasını anlayamıyoruz.

Bolu Büyükşehir Belediyesinde bankamatik işçisi olarak seçimlerden önce işe alındığı için çıkarılanlara sahiplenerek devlet düzeyinde Ankara’ya yapılan yürüyüşe destek verenler, ne yazık ki Eskişehir’de alın teriyle, en ağır şartlarda çalışan işçilerin en ufak bir tepkisine bile tahammül edemeyerek hoyratça ve acımasızca saldırmaktadırlar.

Bu tavırla AKP yönetimi vatandaşlar arasında açıkça ayrım yaptığını, kendisi gibi düşünmeyen vatandaşlara dini, imanı, etnik kökeni ne olursa olsun düşmanca duygular beslediğini açıkça göstermiştir. Çünkü söz konusu haksızlık giderilmediği gibi tam tersine işçiler adeta cezalandırılmaktadır.

Tam 10 yıl TMSF yönetiminde kalan bu fabrikaların yoğun üretim yaptıkları halde böylesine içinin boşaltılması özellikle sorgulanması gereken bir durum arz etmekteyken tamamen masum ve aynı zamanda mağdur olan işçilerin güvenlik güçlerince saldırıya uğramasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Biz DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Entil, Hapalki ve Tarkon işçileriyle birlikte haklarımızı alana ve mağduriyetlerimiz giderilene kadar bu adaletsizliğin takipçisi olacağız.

Öncelikle ilk hedefimiz bu işin asıl faili olanların icraat eylediği Ankara’ya yürümek ve derdimizi bir kez daha en üst makamlara anlatmak olacaktır. Çünkü bundan önce tüm ilgililer yaptığımız duyurular, basın açıklamaları ve gönderdiğimiz mektupları duymadılar ve görmediler ve çözmek için çaba sarf etmediler. Kısacası tüm girişimlerimiz sonuçsuz kaldı.

TMSF eliyle uğradığımız haksızlığı anlatmak için bugün başladığımız yürüyüşümüzü öncelikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na daha sonra ise Saraya giderek dile getireceğimizi tüm kamuoyuna buradan  duyuruyoruz.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

Fotoğraflar