"Tüm emek örgütlerini ve sendikaları, Taksim Alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırıyoruz."

Başkanlar Kurulumuz 30 Mart 2018 tarihinde Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi’nde toplanarak ülke gündemi, sendikal gündem ve 1 Mayıs konularını değerlendirmiş ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşma kararı almıştır.

02.04.2017

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Başkanlar Kurulumuz 30 Mart 2018 tarihinde Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi’nde toplanarak ülke gündemi, sendikal gündem ve 1 Mayıs konularını değerlendirmiş ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşma kararı almıştır.

Başkanlar Kurulu’muz, OHAL’in anti demokratik uygulamaları yaygınlaştırmanın aracı haline geldiğini, emek hareketinin üzerindeki baskısının arttığı, korku ikliminin toplumun her kesiminde derinleştiği, işçilerin örgütlenme özgürlüğü ve demokratik taleplerini dile getirme koşullarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığının tespitini yapmıştır.

Hükümetin, işçilerin en temel hakkı olan örgütlenme özgürlüğüne, sendika seçme özgürlüğüne ve grev hakkına müdahale ettiği bir dönemdeyiz. Sendikamız MESS Grup Toplu Sözleşme sürecinde hükümetin ve işverenlerin baskılarının ve grev yasaklarına karşı yürütmüş olduğu mücadele ile tarihi bir kazanıma imza atmış, grev yasaklarına karşı mücadelenin yol haritasını bir kez daha çizmiştir.

Hükümetin sendikalara eşit mesafesini korumayışı, işverenden ya da yandaş sendikalardan yana yetkisini kullanması örgütlenme özgürlüğüne yapılmış büyük bir saldırıdır. Sendikamız da hem hükümetin hem de işbirlikçi sarı sendikaların saldırıları ile karşı karşıyadır. Posco işyerinde yetkiye müdahale, Roca TR işyerinde işçilerin sendika seçimine yapılan müdahale bunlardan sadece birkaçıdır.

Sendikalar, anti- demokratik uygulamaların yaygınlaştığı baskı ortamında 1 Mayıs hazırlıklarına başlayacaklar. Bu yıl 1 Mayıs’a sendikal hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı, iş cinayetlerinin artarak devam ettiği, adalete hukuka güvensizliğin arttığı bir atmosferde gidiliyor.

Başkanlar Kurulumuz, 2018 yılı 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılması kararını almıştır. Tüm emek örgütlerini ve sendikaları da Taksim alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırmaktadır.

Taksim’de 1977 1 Mayıs’ında 37 canımızın hayatına mal olan kutlamalardan sonra, Taksim’in 1 Mayıs alanı olarak kapatılmaya çalışıldığı bilinmektedir. Özellikle 2007 yılından itibaren giderek yükselen ve uğruna bedeller ödediğimiz 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması mücadelemizin elde edilen kazanımdan sonra bir kez daha boşa çıkarılmış olması kabul edilemez.

Dönem dönem Taksim’in 1 Mayıs alanı olarak işçilere açılması için sendikamız ve Konferasyonumuz DİSK’in önemli çabaları olmuştur. Hükümet kutlamaların işçilerin kitleselleştiği eylemlere dönüştüğünü gördüğünde ise tekrar yasaklamış, bundan sonra Taksim’de yapılmak istenen tüm kutlamalar emniyet güçlerinin azgın saldırısıyla karşılaşmıştır.

Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, saldırıların yoğunlaştığı, grev yasaklarının ardı ardına hayata geçirildiği, anti demokratik uygulamaların, baskı ortamının yaygınlaştığı, sendikalara ve emek hareketine yönelik 1 Mayıs kutlama alanına ilişkin devam eden keyfi tutumun son bulması için bu yıl Taksim’de kutlamaların önemine dikkat çekmiştir.

Sendikamız geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden üzen bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Gebze Şubemiz, Kroman işyerinde temsilcisi olan şahsın silahlı saldırısına maruz kalmıştır. Sendikamız çalışanlarına ve yöneticilerine zarar gelmemiş olması bizlerin tesellisidir. Başkanlar kurulumuz, Gebze Şubemize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınamaktadır. İşçilerin hak ve çıkarlarını korumak için var olan temsilcilerin konumunu, kendi çıkar ve menfaatleri için kullanmaya kalkması işçinin iradesini çıkarları uğruna pazarlık konusu yapması asla kabul edilemez.

Sendikamız köklü geleneği, birlik beraberliği ve örgütlü gücüyle bu tür saldırıların üstesinden gelecektir. Bu tür emelleri olan şahısların Birleşik Metal-İş Sendikası çatısı altında asla yeri olamaz ve olmayacaktır. Bu saldırganla ve arkasındaki güçlerle ilgili olarak her türlü hukuki işlemin ve gerekli yaptırımların uygulanması için her türlü girişimin yapılacağının bir kez daha altı çizilmiştir.

Yıllardır taşerona karşı verilen mücadeleye karşın, hükümetin “taşerona kadro” adı altında başlayan uygulaması, işçilerin kadro umutlarını boşa çıkarmış, taşeron işçileri ciddi hak kayıpları ve adaletsiz uygulamalarla baş başa bırakılmıştır. Bunun için hükümetin uygulamaya koyduğu “taşerona kadro” aldatmacasından biran önce vazgeçilmeli ve şartsız tüm taşeron işçilere kadro verilmesi gerektiği kurulumuzca vurgulanmıştır.

Saygılarımızla.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu