Mess Beceriksizliğine Kılıf Bulmak İçin Sendikamıza Çamur Atmaktan Vazgeçmelidir

Birleşik Metal-İş Sendikası ilkeleri olan bir sendikadır. İlkeler, kurumların kimliğidir. Kurumları temsil edenler de o ilkelerin taşıyıcısıdırlar. Bu ilkeler gereğidir ki Birleşik Metal-İş Sendikası’nda, sendikanın yöneticileri toplu iş sözleşmelerine tek başına imza atmaz. Ne işçilere ne de işverenlere tutamayacağı sözleri vermez.

30.01.2020

MESS BECERİKSİZLİĞİNE KILIF BULMAK İÇİN SENDİKAMIZA ÇAMUR ATMAKTAN VAZGEÇMELİDİR

Metal işkolu grup toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin taleplerini karşılamayan teklifin sendikamız tarafından reddedilmesi üzerine MESS’in, çeşitli basın yayın organlarında sendikamızı suçlayan açıklamaları yayınlanmıştır. Bu açıklamalarda sendikamız sorumsuz davranmakla suçlanmakta, Genel Başkanımız önerilen sözleşme şartlarını kabul etmesine rağmen imzadan vazgeçmekle itham edilmektedir.

Anlaşılıyor ki MESS, ilk günden buyana sürdürdüğü dayatmacı tutum nedeniyle sözleşmeyi tıkamış olmanın sorumluluğundan kurtulmak ve yarattığı kaosa karşı kendi üyelerine gerekçeler yaratabilmek için bu ithamlara başvurmaktadır. Sendikamıza ve genel başkanımıza bu şekilde çamur atılması kabul edilemez. MESS bu tip sorumsuz açıklamalar yaparken daha fazla düşünmelidir.

Birleşik Metal-İş Sendikası ilkeleri olan bir sendikadır. İlkeler, kurumların kimliğidir. Kurumları temsil edenler de o ilkelerin taşıyıcısıdırlar. Bu ilkeler gereğidir ki Birleşik Metal-İş Sendikası’nda, sendikanın yöneticileri toplu iş sözleşmelerine tek başına imza atmaz. Ne işçilere ne de işverenlere tutamayacağı sözleri vermez. Sendikanın kurulları ve kolektif iradesi esastır ve genel başkan bu iradenin en yetkili temsilcisidir.

Biz MESS yönetimine ısrarla üyelerimizin ne istediğini bildiğimizi, önerdikleri rakamlarda ısrarın sözleşmeyi tıkayacağını ve işçiler tarafından kabul görmeyeceğini söyledik. Nitekim MESS’in sendikamıza verdiği en son teklif de Merkez TİS komisyonumuzda ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve kabul görmemiştir. Müzakere masasında ifade edilen “lehte veya aleyhte” görüşlerin “kabul ya da ret” ifadesi olarak kamuoyuna aktarılması en hafif deyimiyle yakışıksızdır. MESS bunu yaparak sendikamızı değil kendisini itibarsızlaştırır.

Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, sendikamızın hiçbir kademesinde “tek adam” anlayışıyla yönetim yoktur. Ne yazık ki ülkemiz “işçilere rağmen” yönetilen işçi sendikalarıyla doludur ve Birleşik Metal-İş böyle bir sendika değildir. Bunu en az bizim kadar MESS de bilmektedir.

Sendikamız, sözleşmenin ülke gerçekliğine uygun olarak ve işçilerin taleplerini karşılayacak noktada sonuçlanması için elinden gelen çabayı fazlasıyla sergilemiştir. Bu konuda sorumlu davranmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu