YanMenu

19
Oca

Ücretsiz İzni İşçiyi Cezalandırmak İçin Kullanmaktan Vazgeçin!

Manisa Termokar işyerinde sendikal örgütlülüğü kırmak için hukuksuz şekilde işten atılan ve ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya kalan üyelerimizle, Genel Başkanımız Adnan SERDAROĞLU’nun katılımı ile Manisa'da basın açıklaması yapıldı.

Ücretsiz İzni İşçiyi Cezalandırmak İçin Kullanmaktan Vazgeçin!
Manisa, İşverenlerin Yasa Tanımadan Faaliyet Gösterdiği Bir Kent Olmayacak
  • Tek taraflı ücretsiz izin uygulaması işçileri cezalandırma yöntemine dönüştü.
  • Manisa Termokar’da sendikalaşan işçilerin ücretsiz izin ile cezalandırılması kabul edilemez
  • Ücretsiz izindeki işçilerin yerine göçmen işçi çalıştıran patronlar yasaları suistimal ediyor.
  • Göçmen işçilerin sendikalaşmasının önü açılmalıdır. Aynı sınıfın parçasıyız, birlikte örgütleneceğiz.
Manisa’da işverenler salgında ücretsiz izin uygulamasını işçileri cezalandırma yöntemine çevirmiş durumdadır. Sanayide pek çok işletme işçileri keyfi bir biçimde izne yollamakta, bu şekilde hem fesih yasağını delmekte, hem de ücretsiz izin uygulamasını istismar etmektedir.
Onlardan bir tanesi de sendikamızın örgütlendiği Termokar işyeridir.
Bu işyerinde sendikamız 2018 yılında örgütlenmiş, yasanın aradığı çoğunluğu sağlayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan toplu iş sözleşmesi için yetki belgesini almıştır. Ancak işverenin sendikalaşmayı önlemek için başından bu yana gösterdiği çaba işçilerin sendikal haklara erişimini geciktirmiştir. İşyerinin sendikal yetki mahkemesi lehimize sonuçlanmış, şu anda Yargıtay aşamasının sonuçlanması beklenmektedir.
Zaten sendikal yasalar işçilerin sendikal haklara erişimini engellemek üzerinedir. Bunu Terkomar’da da en açık haliyle yaşıyoruz. Yetkiye itiraz, mahkeme süreçleri, işçilerin toplu iş sözleşmesine ve sendikal güvenceye erişimini geciktirmektedir. Bu yetmezmiş gibi pandemi sürecinde yeni düzenlemelerle sendikalaşma daha da güçleştirilmiştir. Tek taraflı ücretsiz izin uygulaması bunların başında gelmektedir.
Termokar’da da işveren son olarak işçilerin sendikalaşmasını kırmak için ücretsiz izin uygulamasına başvurmuştur. Sendika üyelerimiz, tümüyle tek taraflı ve sendikal nedenlerle işyerinden uzaklaştırılmak amacıyla ücretsiz izne yollanmıştır. Bu girişim hukuksuzdur. Ücretsiz izin, pandemiden olumsuz etkilenip üretimi önemli ölçüde azalmış, işini neredeyse kaybetmiş işyerlerinde işçi çıkışlarını önlemek için gündeme gelmiştir. İşler durma noktasına gelmemişse ücretsiz izin uygulanamaz. Termokar’da uygulanan ücretsiz izin işçilerin sendikal örgütlülüğüne karşı yapılmıştır. Yasaya aykırı olarak gündeme getirilen ücretsiz izin uygulaması hakkında İşkur İş Teftiş Kuruluna şikayetimizi gerçekleştirdik. Devletin bu konuyla ilgili derhal harekete geçmesini bekliyoruz.
Bu hukuksuzluk ve istismar yetmezmiş gibi, bir de göçmen işçileri kullanmaya kalkmaktadır. Ücretsiz izne yollanan işçilerin yerine çok sayıda göçmen işçi işe alınmıştır. Bu işçiler son derece güvencesiz, korumasız durumdadır. Örgütlenmemeleri ve sendikaya üye olmamaları konusunda büyük bir baskı görmektedirler.
Göçmen işçilerin sendikasızlaştırma aracı olarak kullanılması hem insanlık dışı bir uygulamadır hem de yasalara aykırıdır. Biz bu konuda da Manisa Valiliği Göç İdaresi Başkanlığı’na gerekli girişimlerde bulunduk. Devlet kurumları patronların istismarlarına payanda olmamalı, önüne geçmelidir.
Göçmen işçilerin sendikalaşmasının önü açılmalıdır. Birleşik Metal-İş Sendikası göçmen işçileri de Türkiye işçi sınıfının parçası olarak görmektedir. Birlikte sömürülüyorsak birlikte örgütlenmeliyiz.
Sendikamız başta Termokar işçileri olmak üzere, Manisa’da metal işkolunda çalışan ve benzer hukuksuz girişimlere ve uygulamalara maruz kalan tüm işçilerin mücadelesini kesintisiz bir biçimde sürdürmeye devam edecektir. Manisa, işverenlerin yasa tanımadan faaliyet gösterdiği bir kent olmayacak.
BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu