YanMenu

08
Ara

Diğer

Hali hazırda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ve ilgili yönetmeliklerin erkek işçi odaklı çerçevesi, kadın işçiler için yeterli koruma ve ihtiyaçlarına bir çözüm üretmiyor. Bunun için cinsiyete ve toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı bir işçi sağlığı ve güvenliği politikasının hayata geçirilmesi önemli ve elzemdir.

1 Mayıs 2021 Cumartesi günü, zorunlu işkollarında çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu büyütmeye, pandemiye karşı mücadele ayrımcılığı ve halka gelir güvencesi sağlanmamasını protesto etmeye çağırıyoruz.

Herkese sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için aklın ve bilimin emrettiği tedbirlerin alınması talebiyle 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 21:00’de herkesi bulunduğu her yerden “ses vermeye” çağırıyoruz.