Kılavuz Kitap

İşçiler ve Sendika Temsilcileri için Kılavuz Kitap.
İş Güvencesi, Performans Değerlendirmesi 

Yayın Tarihi: 2013