Üye Kimlik Araştırması

Üyelerimizin ekonomik ve sosyal durumunu, siyasal ve sendikal konulara yaklaşımını ortaya koymak amacı ile gerçekleştirdiğimiz “üye kimlik araştırması” 

Yayın Tarihi: 2008