MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Uyuşmazlık tutuldu

7 Ekim’de başlayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 4 Aralık 2019 tarihinde yapılan beşinci toplantıda anlaşma sağlanamadı ve Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu. Süreç arabulucu ile devam edecek.

MESS’TEN SEFALET ZAMMI ÖNERİSİ

60 Günlük Görüşme Süreci Bitti ve Uyuşmazlık Tutuldu

 

7 Ekim’de başlayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bugün (4 Aralık 2019) yapılan beşinci toplantıda anlaşma sağlanamadı ve Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu. Süreç arabulucu ile devam edecek.

Bugün yapılan toplantıda, ücret ile ücrete bağlı maddeler ve sosyal ödeneklerin ağırlıklı olduğu 29 madde ve 2 yönetmelik görüşüldü. Görüşülen maddelerden 1’i kabul edildi.

Sendikamızın TİS teklifi 93 madde ve 3 yönetmelikten oluşmaktadır. Yapılan 5 toplantıda 36 madde kabul edilirken, 66 madde ve 2 yönetmelik kabul edilmedi ve bu maddeler için Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu.

MESS, ücret teklifi olarak birinci 6 aylık dönem için yüzde 6,05 oranında (1 Eylül 2019 öncesindeki 6 aylık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı) ücret zammı önerdi. Bu oran ortalama ücrette ikramiye dahil net 204 TL’dir. Diğer altışar aylarda ise enflasyon oranında zam önerdi. MESS, 3 yıllık TİS teklifini devam ettirdiğini belirtti.

Sendikamızın ücret zammı talebi ortalama ücrette seyyanen ikramiye dahil net 1.150,00 TL’dir. Buna göre ilk 6 aylık dönem için ücret zammı teklifimizin karşılığı ortalama ücret bazında yüzde 34’dür.

MESS, sosyal haklarda da yüzde 15,01 oranında (1 Eylül 2019 öncesindeki 1 yıllık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı) artış teklif etti. Sendikamızın sosyal haklara ilişkin teklifi ise ortalamada yüzde 55.

MESS, sosyal haklarla ilgili herhangi bir ilave teklifi kabul etmeyeceğini belirtti.

Ayrıca, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının kaldırılmasını önerdi.

MESS’in tekliflerinin kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir. MESS yetkililerine de belirttiğimiz gibi metal işçileri açlık ve sefalet ücretlerini asla kabul etmeyeceklerdir. Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir.

MESS’in bu teklifi göstermiştir ki patronlar ekonomide yaşanan kısmi sorunları fırsata çevirmek istemektedir. Yapılan 5 toplantıda, değişiklik önermediğimiz bir çok madde bile kabul edilmemiş, tersine MESS tarafından karşı teklifler verilerek, mevcut haklar geriye götürülmek istenmiştir.

MESS, metal işçilerine açlık ve sefaleti reva görüyor.  İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları hakkımızdır ve bunun için mücadele etmekten geri durmayacağız.

Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz önümüzdeki günlerde toplanarak, gelişmeleri değerlendirecek ve mücadele kararları alacaktır.