Genişletilmiş Başkanlar Kurulu: "Mücadeleyi yükselterek devam ediyoruz"

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 8 Ocak 2024 tarihinde Genel Merkezimizde toplandı. Daire çalışmalarına dair sendikamız uzmanları tarafından yapılan sunumlarla başlayan toplantıda, şubelerimiz 2024 programlarını aktardı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

Sendikamızın 21. Genel Kurulu’nun ardından düzenlenen ilk Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, genel merkez ve şubelerimizin 2023 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesini ve 2024 yılı çalışma programlarını gündeme almak üzere 8 Ocak 2024 tarihinde Genel Merkezimizde toplandı. Daire çalışmalarına dair sendikamız uzmanları tarafından yapılan sunumlarla başlayan toplantı, şubelerin 2024 programlarının değerlendirilmesiyle sürdü.

Kurulumuzda başta grev aşamasına gelinen 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci olmak üzere, sendikamızın Toplu Sözleşme, Örgütlenme, Eğitim, Hukuk, İSİG, Kadın, Uluslararası İlişkiler, Araştırma ve Basın Yayın çalışmaları değerlendirildi.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda MESS’de uyuşmazlık aşamasının ardından hazırlanan arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasının ardından hızlıca grev kararlarının alınacağı kararlılıkla ifade edildi.

Toplantıda metal işçilerini açlığa ve sefalete mahkûm edecek bir toplu sözleşme düzenine karşı mücadelemizin yükselerek devam edeceği vurgulandı. Dayatmacı toplu sözleşme düzenine ve erteleme adı altında gerçekleşecek olası grev yasaklamalarına karşı sendikamızın mücadele kararlığı ortaya kondu.

Bursa Şahinkul Makina’da 21 Aralık günü başlattığımız grevimiz 18 gündür devam ediyor. Kurulumuz tarafından Şahinkul Makina’da işverenin işçi ve sendika düşmanı uygulamalarına karşı onuruyla grev hakkına sahip çıkan metal işçileriyle dayanışmayı ve mücadelemizi büyüteceğimiz ilan edildi.

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Kromevye fabrikasında etnik köken, mezhep ve cinsiyet ayrımcılığına karşı çıktığı için işten atılan ve işyeri önünde direnişini sürdüren üyemiz Besra’nın işine geri dönene kadar mücadele kararlılığımız ortaya kondu.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, geçen süre içinde çok sayıda işyerinde örgütlenme yaptığını ve bu örgütlenmelerin toplu sözleşmeye dönüşmemesinin önündeki en büyük engelin uzayan yetki davaları olduğunu tespit ederek, hayati bir mücadele başlığı olarak bu engelin ortadan kaldırılmasını gündemine aldı.  1980 askeri darbesinin ruhunu taşıyan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun yetki prosedürlerinin değiştirilmesi konusunda mücadele hedefini önüne koydu.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda iç ve dış örgütlenme konusunda değerlendirmeler yapıldı. Örgütlülüğümüzü hedef alan işverenlerin saldırı girişimlerine karşı iç örgütlülüğümüzü pekiştirecek adımlar ve gerekli eğitim planlamaları değerlendirildi.

Sendikamız örgütsüz metal işçilerini sendikamızla buluşturmak için örgütlenmeyi öncelikli gündem olarak belirledi. Kurulumuz örgütlenme konusunda atılacak adımları hayata geçirmek adına kararlılığını ortaya koydu.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzda sayısı artan kadın ve genç üyelere yönelik çalışmaların çeşitlendirilerek hayata geçirilmesi kararı alındı.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz aldığı kararlar ve belirlediği gündemler doğrultusunda metal işçilerinin hakları için mücadeleyi yükselterek yoluna devam edeceğini ilan etti.

Fotoğraflar