Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

20 Mart 2023 Pazartesi günü Sendikamız Genel Merkezi’nde toplanan Başkanlar Kurulumuz gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşma kararı almıştır.

Basına ve Kamuoyuna

Maraş ve Hatay depreminin meydana getirdiği büyük yıkımın etkisi devam etmektedir. On binlerce yurttaşımızın yaşamına mal olan bu yıkımının ilk gününden itibaren sendikamız, başta depremden etkilenen üyelerimiz olmak üzere bölgedeki emekçilere yönelik dayanışma çalışmalarına gücü oranında destek olmaya çalışmıştır. Ancak yaşanan deprem bir kez daha göstermiştir ki emekçi halkımızın ihtiyacı, her türden toplumsal mal ve hizmetin parayla alınıp satılması anlamına gelen piyasacılığın son bulmasıdır. Memleketin şirket gibi yönetilmesinin bedeli çok ama çok ağır olmuştur. Bir daha enkaz altında kalmamak için kamu yönetiminde köklü dönüşümler kaçınılmazdır. Sendikamız bu konuda yürüyen mücadelenin parçası olmaya devam edecektir. Öte yandan bölgede acil ihtiyaçlar sürmektedir.

Konfederasyonumuz DİSK, bağlı sendikalarının ve uluslararası sendikal hareketin desteğini de alarak yürüttüğü işçi sınıfı dayanışmasını Hatay Defne’de kalıcı bir psikososyal destek merkezinin kurulması ile büyütme kararı almıştır. Sendikamız, DİSK’in bölgede organize edeceği bu merkezi destekleyecek ve çalışmalarına katılacaktır.

Sendikamız 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde deprem enkazında kalan on binlerce yurttaşımızı unutmadan, piyasaçılığa karşı kamuculuğu, bilim dışı anlayışlara karşı ilericiliği ve aydınlanmacılığı, uluslararası tekellerin ve emperyalist merkezlerin hesapçılığına karşı bağımsızlığı ve yurtseverliği, işçi sınıfının talepleri olarak gündeme getirecektir. Seçim sonuçları ne olursa olsun sendikamız örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarının ilerleyeceği, sendikal hakların özgürce kullanılabileceği bir çalışma yaşamı için mücadelesini kesintisiz sürdürecektir.

Bu mücadelenin en önemli uğraklarından biri önümüzdeki 1 Mayıs olacaktır. 2023 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nün tarihsel ve güncel anlamına uygun olarak coşkulu, güvenli ve kitlesel bir biçimde kutlanması için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız.

Sendikamızın metal işkolunda yürüttüğü örgütlenme, toplu sözleşme ve grev mücadeleleri sürmektedir. Sene başında metal grup sözleşmesinde, sözleşme harici ek zam talebiyle elde ettiğimiz büyük kazanım, grup dışında kalan pek çok işletmede de sağlanmıştır.

Sendikamız tüm bölgelerde örgütlenme çalışmalarını sürdürmekte, pek çok yeni işletmede metal işçileri sendikamız bünyesine katılmaktadır. Bu doğrultuda ek zam ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle başlattığımız Mata direnişi 22. günü geride bırakmıştır. Yüzlerce üyemizin katıldığı bu direniş, işverenin işten çıkarma ve sendikasızlaştırma saldırısıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Mata işçileri haklıdır. Taleplerimiz meşrudur. Mata’da patronun saldırısına karşı direnişimiz kararlılıkla devam edecektir.

Gebze’de süren MKS Transformatör grevimiz ise 21. gününe girmiştir. Yıllar süren mahkeme süreci, sarı sendika Çelik-İş’in devreye sokularak sendikal hakların engellenmesi ve son olarak grev öncesi işten çıkarmalar ve grev kırıcılığına karşı mücadelemiz bu işyerinde de devem etmektedir.

Bir diğer direnişimiz ise İstanbul Arnavutköy’deki Cengiz-Kolin grubuna ait Satere Elektrik işyerindedir. Burada da işveren hiçbir kural ve yasa tanımadan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgemizin geldiği gün 18 üyemizi işten çıkarmıştır. Atılan işçiler ve üyelerimizin direnişi ikinci haftasındadır.

Deprem nedeniyle yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımız için ülkemizin başı sağ olsun.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu