İşyeri Sendika Temsilcileri Eğitimi

7-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Sapanca Sardunya Eğitim tesislerimizde yapılan eğitime, Yeni seçilen Sendika Temsilcilerimiz katıldı..  

İşyeri sendika temsilcileri Eğitimlerimizin amacı ; 
• Sendikamız temsilcilerinin örgütsel ve sınıf çıkarları doğrultusunda, temel ve güncel sendikal bilgilerle donatılması,
• Demokratik kültürün temel ilkelerinin derinleştirilmesi yönünde birlikte çaba harcanması, 
• Temsilcilerimizin sorumluluk alma, insiyatif kullanma ve görev bilincinin daha da geliştirilmesi,
• Temsilcilerimizin, daha cesur, daha aktif, daha duyarlı, daha sorumlu ve daha yaratıcı birer işçi önderi olmalarının sağlanmasıdır.

İletişimin esasları dersinden Fotoğraflar

Sendikaların doğuşu ve gelişimi dersinden fotoğraflar

2. gün, İSİG eğitiminden fotoğraflar

3. Günün sabah bölümünde “Haklar ve Borçlar” başlıklı Hukuk eğitimimizden fotoğraflar

3. Günün ikinci bölümünde “internet, Web ve Sosyal Medya kullanımı” başlıklı eğitimimizden fotoğraflar

3. Günümüz "Örgütlenme ve Mücadele” başlıklı eğitimimiz ile sonlandı.

4. Gün, ”Kıdem Tazminatı, Bordro Hesaplaması ve formülleri” başlıklı eğitimimizden fotoğraflar

4. Günü “Toplu iş sözleşme politikaları” başlıklı eğitimimiz ile devam etti...

Hafta başından itibaren devam eden yeni temsilci eğitiminin son gününde, Genel Başkanımız Adnan Serdaroğlu ve Genel Eğitim Sekreterimiz Seyfettin Gülengül’ün katılımıyla eğitimin değerlendirmesi yapıldı

1 haftalık eğitimimiz, düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.