Grev eğitimlerinden...

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde grev kararı alınınca, yaşama geçirilmeye başlanılan ilk plan, grev eğitimleri oldu...
İşyerlerinde, şubelerde toplanan grev komiteleri grev eğitimlerine alındı...