İlk kez, "Engelli İşçiler Eğitimi"...

Sendikamızın Sapanca Eğitim Tesisleri’nde 17 - 20 Aralık 2018 tarihleri arasında ilk kez düzenlenen 1 haftalık “Engelli İşçiler Eğitimi” tamamlandı.

İşçi sınıf mücadelesi, bütün ezilenlerin ve farklılıklarından dolayı ötekileştirilen tüm kesimlerin mücadelesini içerir aynı zamanda. Birleşik Metal-İş Sendikası engelli işçilerin daha görünür olması, temel ihtiyaç, sorunlarının anlaşılması ve çözüme dönük çalışmalar yürütülebilmesi için engelli işçilerle ilgili faliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Engelliliğe dair duyarlılığın oluşmasına ve artmasına katkı sunacağını düşündüğümüz engelli işçi eğitiminin örnek teşkil etmesini umuyoruz.

Eğitimin ilk dersi, Sosyal Hizmet Uzmanı Elmira Elgezdi'nin  “Engelilik Olgusu ve Yaklaşımlar” sunumu ile başladı.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar, ekran ve iç mekan

Fotoğraflar

Sapanca Tesislerimizdeki eğitim "Sendikal Anlayışlar ve İlkelerimiz" konu başlığı ile devam ediyor..

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve iç mekan

Fotoğraflar

Engelli işçi eğitimimizin 3. Gününde; “Engelli İşçilerin Hakları sunumu” yapıldı, soru ve cevaplar ile ders tamamlandı.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve ekran

Fotoğraflar

1 haftalık eğitimimizde; "Engelilik Olgusu ve Yaklaşımlar” ve “Engelli Hakları"nın yanı sıra sendikamızın "Örgütlenme ve İşleyiş"i de paylaşıldı ve tartışıldı.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, iç mekan

Fotoğraflar

Engelli işçilere yönelik eğitimimizin 3. günü son ders: "Kapitalizm Kent ve Ötekiler" konusu...

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar

Fotoğraflar