SERMAYE KALEMŞÖRLERİ DEVREDE

İşçiler mücadeleyi yükseltirken, bir yanda sermaye kalemşörleri, diğer yandan ne idiğü belirsiz fake sosyal medya hesapları o bildiğimiz eller tarafından devreye konulmuş durumda. Amaç belli, metal işçilerinin mücadelesini engellemek, karalamak ve itibarsızlaştırmak.

SERMAYE KALEMŞÖRLERİ DEVREDE

Metal işkolu grup toplu iş sözleşme görüşmeleri sürüyor. İşçilerin yoksullaşması, geçinemeyecek halde olmaları nedeniyle bu dönem gerilim ve mücadele erken başladı. İşçiler mücadeleyi yükseltirken, bir yanda sermaye kalemşörleri, diğer yandan ne idiğü belirsiz fake sosyal medya hesapları o bildiğimiz eller tarafından devreye konulmuş durumda. Amaç belli, metal işçilerinin mücadelesini engellemek, karalamak ve itibarsızlaştırmak.

Ancak, hiç ama hiç kimsenin gücü metal işçilerinin haklı mücadelesini itibarsızlaştıramaya, karalamaya ve yalan yanlış bilgilerle etkisizleştirmeye yetmeyecektir. Benzer yöntem ve girişimler daha önceki yıllarda da denendi ve sonuç alınamadığı ortada.

Yanlış bilgilerle kamuoyu oluşturma konusunda bugün (20 Ekim 2023) sipariş bir köşe yazısı ile karşılaştık. Sonraki günlerde neler olacak, hangi sipariş yazı ve karalama kampanyaları ortaya konulacak göreceğiz.

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarlarından Vahap Munyar köşe yazısında bugün grup sözleşmesine yer vermiş. Yazının tümünün sermayedarlar tarafından hazırlanarak verildiği açık olarak belli. Yazıda yer alan teknik bilgiler MESS tarafından bizlere de çeşitli vesilelerle aktarılan bilgiler.

Yazıda yer alan önemli iddia ve bilgi, MESS yönetiminin ülkenin ekonomik koşullarında işçiler mağdur olmasın diye avans ödeme kararı aldığını ancak Sendikamızın bunu kabul etmediği şeklinde. Yazıda şöyle deniliyor:

“Özgür Burak Akkol Başkanlığındaki MESS yönetimi, son 3 dönemki (2017-2019, 2019-2021 ve 2021-2023) toplu sözleşmeleri inceledi, görüşmelerin 4-5 ay sürdüğünü gördü. MESS yönetimi bunun üzerine tarihinde ilk kez şu kararı aldı:

* Ülkemizdeki ekonomik koşullar malum. Toplu sözleşme süreci tamamlanana kadar, kapsamdaki çalışanlara avans ödeyelim.”

Vahap Munyar, öncelikle kendine servis edilen bilgiyi bile tam anlamamış. Munyar yazısında, “MESS’in söz konusu 3 işçi sendikası ile 2021-2023 dönemini kapsayan 3 yıllık toplu sözleşmesi, 31 Ağustos 2023 tarihinde sona ermişti” diyor. Oysa biten sözleşmenin 3 yıl değil 2 yıl olduğunu konuyla az çok ilgisi olan herkes bilir.

"Avans" uygulaması MESS’in tek taraflı olarak oturup karar verdiği bir uygulama değildir. Şimdi güncel adıyla “avans” olarak kavramlaştırılan konuyu ilk olarak Sendikamız gündeme getirmiştir.

Grup toplu iş sözleşme görüşmelerinin yasal prosedürler nedeniyle geç başlaması ve bitmesinin ayları bulması, bundan kaynaklı olarak hem zamların geç yansıması hem de farkların geç alınması nedeniyle işçiler mağdur olmaktadır. Kışa girilmesi nedeniyle de giderlerin artmakta, diğer yandan da bir üst vergi dilimine girilmesi nedeniyle de gelir azalmaktadır. Özetle, zamlar geç yansımakta, giderler artmakta gelirler ise azalmaktadır. Bu süreçte işçilerin mağduriyetinin biraz olsun giderilmesi amacıyla Sendikamız saat ücretlerine yüzde 30 oranında bir zam yapılmasını talep etmiştir.

Konuyla ilgili olarak 5 Ağustos 2023 tarihinde MESS’e durumu özetleyen bir yazı ile başvuruda bulunulmuş, talebimiz aynı gün kamuoyuna ve metal işçilerine açıklanmıştır.  Ayrıca bu talebimiz toplu sözleşme teklifimizde de yer almıştır.

Yapılan görüşmeler sonucunda, bizim talebimiz farklılaştırılmış, teklifimize uygun çözme iradesi gösterilmemiştir. Sendikamız da bu durumu kabul etmemiş ve işçiler çeşitli yöntemlerle mücadeleye başlamıştır.

Yok sayılmaya, dayatmalara izin vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmekte yarar görüyoruz.

İşçilerin bu haklı talebinin ve mücadelesinin sermaye çevrelerini ve diğer bir takım güçleri ürküttüğü görülüyor. Mücadelemiz henüz yeni başlamıştır. Metal işçileri tüm taleplerinde haklıdır ve haklarını almak için ne gerekli ise onu yapacaktır.

Bunu engellemeye sermaye kalemşörlerinin gücü yetmeyecektir.

Bunu engellemeye fake sosyal medya hesaplarıyla Sendikamızı ve metal işçilerinin mücadelesini karalamaya çalışanların gücü de yetmeyecektir.

Biz haklıyız, biz kazanacağız.

Metal işçileri döktüğü alınterinin karşılığını ve hak ettiğini alacaktır.