Fabrikalardan yükselen bir ses: "İstanbul sözleşmesi uygulansın"

5 Ağustosta, işyerlerimizde "İstanbul sözleşmesi uygulansın" bildirimiz okunurken, kadın-erkek tüm üyelerimiz aynı sloganı atıyordu: "Kadına karşı şiddete hayır!"

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken, bunun kadına yönelik bir ayrımcılık olduğunu vurgulayan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasa yapıcılara ve uygulayıcılara “önleme, koruma, kovuşturma ve destek” politikalarını hayata geçirme yükümlülüğü sunan İstanbul Sözleşmesi’nin yanında yer aldığımızı belirtiriz.

Kadına yönelik şiddetin temelinde yatan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı, eşitsizliği besleyen geleneksel, kültürel tüm normlarla mücadele edilmelidir. Yaşamın her alanında, evde, sokakta işyerlerinde, demokratik kitle örgütlerinde, meslek örgütlerinde, sendikalarda kadınları güçlendirecek, onları şiddete karşı koruyacak, varlıklarını güvence altına alacak politikalar hayata geçirilmelidir.

Daha fazla kadın erkek şiddetine uğramadan, yaşamdan koparılmadan, en temel haklarının kullanımının önündeki şiddete son vermek için Sözleşme’den çekilmenin değil, tam tersine Sözleşme’nin en etkin şekilde uygulanmasının yolları kadınlarla, kadın örgütleriyle birlikte aranmalıdır. Başta sendikalar olmak üzere, demokratik kitle örgütlerini, meslek örgütlerini İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Okunan bildirinin metni: Hedef İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak değil, en etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır!