Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi

4 Şubat 2020 tarihinde Başkanlar Kurulumuz toplanarak, başta imzalanan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi olmak üzere gündemdeki konular değerlendirilmiştir.


DİSK/BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ


DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası 4 Şubat 2020 tarihinde Genel Merkezde Başkanlar Kurulunu yapmıştır.

Başta imzalanan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi olmak üzere gündemdeki konular değerlendirilmiştir.

Bu sözleşme sonuçları itibariyle, sendikamızın kararlı tutumu ve eylemliliklerinin etkisiyle metal işçilerinin önemli bir çoğunluğunun yanı sıra tüm kamuoyunca da başarılı olarak görülen bir sözleşme olmuştur.

Toplu iş sözleşmesi Merkez Yönetimi ve tüm Şube Başkanlarının işyeri temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda onay alınarak imzalanmıştır.

Son dönemde farklı işkolları ve alanlarda imzalanan sözleşmelerle kıyaslandığında ekonomik olarak getirdiği artılar bir yana, MESS’in sözleşmeye girmesi konusunda ısrar ettiği sözleşme yürürlük süresinin tekrar üç yıllık olarak belirlenmesi başta olma üzere,  ikramiyelerin fiili çalışma sürelerine bağlanarak budanması, deneme süresi ile denkleştirme süresinin dört aya çıkarılması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının tamamen kaldırılması gibi dayatmalar, sendikamızın dik duruşu sayesinde geri püskürtülmüştür.

Ücretlere yapılacak olan birinci altı ay için % 17 zammın, tüm metal işçilerinin ortak mücadeleleri ve katkılarıyla elde edildiği de açıkça ortadadır.

Hal böyleyken ve gerçekler apaçık ortadayken, geçmişten beri sendikamızın varlığından ve işkolumuzdaki aldığı kararlı tutumlardan rahatsız olan bazı çevrelerin; imzalanan emsal sözleşmelerle kıyaslandığında birçok kesimin gıptayla baktığı bir sözleşmeye imza atmamız nedeniyle saldırmalarını, yıllardır sürdürdükleri düşmanca tavırların bir devamı olarak değerlendiriyoruz.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası özellikle son on yılda MESS Grup Toplu İş Sözleşmeleri ve EMİS ile sürdürdüğümüz Grup Toplu İş Sözleşmeleriyle sadece metal işkolunda değil tüm yurt sathındaki işçilerin örnek aldığı bir sendika olmayı başarmıştır.

Gelinen noktada sendikamızın cansiperane katkıları ile imzalanan sözleşmenin tüm işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyor, diğer işkollarında imzalanacak sözleşmeler için örnek olacağını umut ediyoruz.

Üyemiz olsun olmasın metal işçilerinin sermayenin ve hükümetin ağır saldırıları karşısındaki yegâne ve sarsılmaz kalesi olan DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Başkanlar Kurulu olarak, her ne olursa olsun birlik ve beraberliğimizi bozmadan her türlü saldırıya karşı aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğimizin herkes tarafından bilinmesini isteriz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Başkanlar Kurulu