İHALE İLANI

İHALE İLANI

Genel Yönetim Kurulu kararı gereğince, yeni dönemde Trafik ve Kasko Sigorta Poliçe süreleri bitecek olan “Sendikamıza ait 13 adet binek aracın Zorunlu Trafik Sigorta Poliçeleri ve aynı araçların Kasko Sigorta Poliçelerinin (“full kasko” niteliğinde, ikame araç teminatı en az iki hafta olan, muafiyetsiz, ihtiyari mali mesuliyet limiti yüksek, yetkili serviste onarım teminatı olacak nitelikte kasko poliçeleri) yapılması” işi için Sendikamız Genel Merkez binasının bulunduğu “E-80 Yanyol Cd. NO:2 P.K. 34744 Bostancı KADIKÖY/İSTANBUL” adresinde 27.11.2023 tarihi saat 11.00’de kapalı zarf usulü ihale yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin ihale saatinden 2 saat öncesine kadar tekliflerini kapalı zarf ile ihale adresine ulaştırmaları Sendika Anatüzüğünün 40. Maddesi ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası İhale Yönetmeliği gereğince ilan olunur.