İHALE İLANI

İHALE İLANI

                Genel Yönetim Kurulu kararı gereğince, Sendikamız kadın üyelerine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle dağıtılmak üzere “3.000 civarı şal tedarik edilmesi ve dağıtımı” işi için Sendikamız Genel Merkez binasının bulunduğu “E-80 Yanyol Cd. NO:2 P.K. 34744 Bostancı KADIKÖY/İSTANBUL” adresinde 06.02.2023 tarihi saat 15.00’da kapalı zarf usulü ihale yapılacaktır.

                Teklif vermek isteyenlerin ihale saatinden 2 saat öncesine kadar tekliflerini kapalı zarf ile ihale adresine ulaştırmaları Sendika Anatüzüğünün 40. Maddesi ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası İhale Yönetmeliği gereğince ilan olunur.