İhale İlanı

İHALE İLANI

Genel Yönetim Kurulu kararı gereğince, yeni dönemde sigorta poliçe süreleri bitecek olan “Sendikamıza ait 13 adet binanın sigorta poliçelerinin yapılması” işi için Sendikamız Genel Merkez binasının bulunduğu “E-80 Yanyol Cd. NO:2 P.K. 34744 Bostancı KADIKÖY/İSTANBUL” adresinde 04.01.2023 tarihi saat 15.00’de kapalı zarf usulü ihale yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin ihale saatinden 2 saat öncesine kadar tekliflerini kapalı zarf ile ihale adresine ulaştırmaları Sendika Ana tüzüğünün 40. Maddesi ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası İhale Yönetmeliği gereğince ilan olunur.