İhale ilanı

İHALE İLANI

 Genel Yönetim Kurulu kararı gereğince, yeni dönemde Kasko poliçe süreleri bitecek olan “Sendikamıza ait 12 adet binek araç ile Sendikamız iktisadi işletmesine ait 1 adet ticari araç olmak üzere toplam 13 adet aracın Kasko poliçelerinin yapılması” işi için Sendikamız Genel Merkez binasının bulunduğu “E-80 Yanyol Cd. NO:2 P.K. 34744 Bostancı KADIKÖY/İSTANBUL” adresinde 28.11.2022 tarihi saat 11.00’de kapalı zarf usulü ihale yapılacaktır.

 Teklif vermek isteyenlerin ihale saatinden 2 saat öncesine kadar tekliflerini kapalı zarf ile ihale adresine ulaştırmaları Sendika Anatüzüğünün 40. Maddesi ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası İhale Yönetmeliği gereğince ilan olunur.