YanMenu

23
Tem

Konfederasyonumuz DİSK 56 yaşında...

56 yıldır bu ülkede toplumsal mücadelenin en önemli aktörlerinden biri olan Konfederasyonumuz DİSK’in her zamanki gibi yol gösterici olarak nice nice yıllara kavuşmasını dileriz.

Tüm ülkeyi ve hatta dünyayı yasa boğan 6 Şubat Depreminin acısı hepimizi allak bullak etti; Tarifsiz kederler içindeyiz. 10 ilimiz ilçe ve köyleriyle neredeyse tamamen yerle yeksan olurken merkezi otoritenin hazırlıksız, yetersiz ve acizliğine bir kez daha tanık olduk. Bütün bu acı ve olumsuzluklara karşın halkımızın göstermiş olduğu dirayet, dayanışma ve beraberlik bu zorlukların üstesinden gelebilme gücünde olduğumuzu da göstermektedir.

Konfederasyonumuz DİSK’in 56. Kuruluşu yılını böylesi bir ortamda idrak etmekteyiz.

“Biz devrimciliği; bugünkü tutucu, gerici, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin Anayasa uyarınca değiştirilmesi ve Anayasa ilkelerinin hayata uygulaması anlamına alıyoruz”

13 Şubat 1967 yılında kurulan DİSK’in Kuruluş Bildirgesinin son bölümünde yeralan bu ifade sadece DİSK’i ve hedeflerini anlatmakla kalmıyor bugün yaşadıklarımız karşısında DİSK’e olan ihtiyacı ve varlık amacını da çok net olarak ortaya koyuyor.

Aslında DİSK sadece bir konfederasyon değil, işçi sınıfının bir isyanıdır. Kuruluş Bildirgesinden de anlaşılacağı gibi, ülkeyi satanlara, bağımsızlığı ve demokrasiyi çıkarları için feda edenlere, emekçiyi ezenlere, toplumu hiçe sayanlara, sömürüye ve gericiliğe karşı bir isyandır.

2023 yılı aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüdür. Bu nedenle DİSK aynı Kuruluş Bildirgesinin başlangıç bölümündekine benzer sorumluluk, anlayış ve devrimci yaklaşımla, ”Emeğin Türkiye’si için Demokratik ve Sosyal Cumhuriyet” başlığıyla “İşçilerin Yüzüncü Yıl Bildirgesini” açıklamıştır. Emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi yalnız ekonomik mücadele ile mümkün değildir. Bunun yanı sıra demokratik haklarını kullanarak, siyasi mücadele yapmaları da gereklidir. Bu mücadele, işçi sınıfını varlığının tam bilincine kavuşturularak, insanın insanı sömürmesi esasına karşıt bir amaç gütmektedir.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak yurt çapında yaşadığımız bu büyük felaketin acılarıyla yoğrulduğumuz bu günlerde, her şeye rağmen büyük bir toplumsal direniş ve dayanışma içinde yaralarımızı sarmaya çalışırken örgütlülüğün, mücadelenin ve dayanışmanın simgesi olarak 56 yıldır bu ülkede toplumsal mücadelenin en önemli aktörlerinden biri olan Konfederasyonumuz DİSK’in her zamanki gibi yol gösterici olarak nice nice yıllara kavuşmasını dileriz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU