YanMenu

25
May

“Hayat Pahalı, Emek Ucuz! Bu Böyle Gitmez!” bildirilerini dağıttık

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri ve sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük ve DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri 28 Şubat Cuma günü İzmit Yürüyüş Yolu’nda “Hayat Pahalı, Emek Ucuz! Bu Böyle Gitmez” bildirilerini dağıttı.

DİSK'in 5 talebi:

Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, faturalar vergi ve kesintiden muaf tutulmalıdır.

Tüm maaş ve ücretler en az asgari ücret artış oranı kadar artırılmalı, yılın daha başında enflasyon karşısında eriyen asgari ücret yeniden belirlenmelidir. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çekilmeli, EYT’lilerin emeklilik hakları verilmelidir.

Asgari ücretin üzerindeki vergi dilimi yüzde 10’a çekilmeli, dâr ve faiz gelirlerinin vergilendirildiği, çok kazananın çok vergi verdiği adil bir vergi politikası benimsenmelidir.

Esnaf kuryelik/kendi hesabına çalışma/özel istihdam bürosu/taşeron adı altındaki tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmeli, herkese güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grev hakkıdır. Bu hakların kullanımın önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldırılmalıdır.