YanMenu

25
May

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi

CEDAW kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan tek sözleşmedir, ülkemizde de uygulanmalıdır.

(CEDAW) KADINA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

19 Aralık, Birleşmiş Milletlerin dokuz temel sözleşmesinden biri olan "Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi" (CEDAW)’nin kabul edildiği tarihin yıldönümü.
Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 19 Aralık 1979 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılmıştır. Sözleşme 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye tarafından 1985 yılında onaylandı.
Bundan 40 yıl önce yürürlüğe giren uluslararası sözleşme, sözleşmeyi imzalayan taraf devletleri kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için somut adımlar atmakla ve CEDAW Komitesi’ne düzenli olarak kadının insan haklarının geliştirilmesi konusunda ülkedeki devlet uygulamalarını raporlamak ve sunmakla yükümlü kılar.
CEDAW, sözleşmeyi imzalayan devletlerin, kadınlara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerini önlemek, kadınların toplumsal durumlarını iyileştirmek, toplumsal cinsiyet ilişkilerini ve toplumsal cinsiyete dayalı basmakalıp yargıları değiştirmek üzere taahhütlerde bulunmasın ve hayata geçirilmesini talep eder.
CEDAW’ın kadın insan haklarını kullanmasına yönelik tüm engelleri kaldırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve yaşamın tüm alanında kadınlara yönelik ayrımcılık ile mücadele etmek, güç ve iktidar ilişkileri eşitlikçi bir hale dönüştürmek, kadına yönelik geleneksel bakışı ve cinsiyetçi dili ortadan kaldırmak başta devletler olmak üzere sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin, toplumun tüm ilerici kurum ve kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır.
CEDAW bu anlamda önemli bir rehber niteliğinde bir sözleşmedir.
CEDAW kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan tek sözleşmedir.
Bu sözleşme ülkemizde de uygulanmalıdır.
BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu