YanMenu

23
Tem

Basın açıklaması

İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan ABD sermayeli GATES fabrikalarında 350 üyemizin 12 gündür sürdürdüğü grev, kazanımla sonuçlandı.


     Sendikamız ile GATES işvereni arasında 27 Eylül 2023’te başlayan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, kadın işçilerin çoğunlukta olduğu bu işyerinde üyelerimizle, tam da kadınların uluslararası mücadele günü olan 8 Mart’ta grev pankartını asmıştık.

     GATES grevimizin dün 12’nci gününde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Genel Başkanımız Özkan Atar, Genel Sekreterimiz Ali Çeltek ve Şube Başkanımız Evren Aktürk ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ve işveren heyeti arasında saat 12.30’da başlayan ve gün boyu uzun saatler süren müzakereler yapıldı.

     Müzakerelerin işçileri memnun edecek, beklentilerini karşılayacak bir düzeye gelmesi üzerine anlaşma sağlandı.

     Genel Başkanımız Özkan Atar, Genel Sekreterimiz Ali Çeltek ve İzmir Şube yöneticilerimiz, bugün grev alanında sözleşmenin detaylarını üyelerimizle paylaştı. Yapılan açıklamada, sözleşmeyle elde edilen kazanımlar şöyle sıralandı:

    -2024 Ocak ayı için ortalamada işçi ücretlerine yüzde 105 zam

    -2024 ikinci 6 ay için asgari ücret korumalı enflasyon oranında zam

    -2025 Ocak ayı için asgari ücret korumalı, enflasyon + 4 refah payı eklemeli zam

    -2025 son 6 ay için enflasyon + 4 zam

    -2025 Ocak ayı itibarıyla tamamlayıcı sağlık sigortası

    -Yılda 90 gün olarak uygulanan ikramiye, yılda 120 güne çıkarıldı (4 ikramiye oldu)

    -Yeni hak kazanımlarıyla birlikte sosyal haklara yüzde 140 zam

    -Yılda 1 adet 1500 lira olarak uygulanan erzak yardımı, yılda 3 adet 3’er bin lira olarak uygulanacak.

     Üyelerimiz, birçok yeni kazanım içeren bu toplu sözleşmeyi coşkuyla karşıladı.

     İşçilere seslenen Özkan Atar, grevin ertelenmesi için işverenin girişimde bulunduğunu hatırlatarak,  “Grev yasaklarına başvurulması durumunda bu yasağı asla tanımayacağımızı söyledik. ‘Yasaklarınız bize sökmez! Grevimiz, üyelerimizin alkışlarla karşılayacağı bir toplu sözleşme imzalanana dek sürecek’ dedik. Ve bugün grev hakkına sonuna kadar sahip çıkan siz Gates işçileri, bir destan yazdınız! Sendikamız adına, verdiğiniz bu onurlu mücadeleden dolayı sizi kutluyorum, size saygılarımı sunuyorum!” dedi.

    “Direne direne, direnişten zafere!”, “Yaşasın onurlu grevimiz”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” sloganları atan GATES işçileri, üretimden gelen güçlerini kullanarak elde ettikleri kazanımları meşaleler ve halaylarla kutladı.

Omuz omuza mücadeleyi yükselttiler

     Bakanlıktaki müzakerelerin ardından sendikamızın Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

    “GATES grevinde üyelerimiz, ilk günden son güne kadar omuz omuza, dayanışma içinde iş, ekmek ve hak mücadelelerini yükseltti.

     GATES işçileri, 12 gün boyunca tarihsel ve şanlı bir direniş gerçekleştirdiler.

     Ve yine BİZ KAZANDIK!

     Başta GATES işçileri olmak üzere, grevimizin başarıyla sonuçlanmasını sağlayan, grevimize destek ziyaretlerinde bulunan, dayanışma içinde olan, işçi sınıfının yanında olan, moral desteği sunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.”

 

 

 

GATES işvereni, işçilerin haklı taleplerini karşılamak yerine grevi erteletmeye çalışmaktadır. Çözüm grev yasaklarıyla değil, işçilerin haklı taleplerini karşılamakla olur. GATES işçilerinin hakkını alacağımız toplu sözleşmeyi imzalayana kadar grevimizi her koşulda sürdüreceğiz.


İzmir’de, Ege Serbest Bölge’de faaliyette bulunan ve bir ABD şirketi olan Gates Endüstriyel Metal Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GATES) işyerinde 27 Eylül 2023’te başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından sendikamız, üç fabrikada 350 işçi ile 8 Mart 2024’te greve çıkmıştır.

Sendikamız ilk günden beri işçilerin sorunlarının çözümünü masa başında aramaya çalışmış, yapıcı ve çözüme yönelik önerilerde bulunmuştur. Ancak, işverenin işçilerin yaşama koşullarını dikkate almayan ve uzlaşmaya da yanaşmayan, dayatmacı tutumu karşısında, üyelerimizin iradeleri doğrultusunda grev kararı almıştır. Bugün (13.04.2024) grevimizin 6’ncı gününe girmiş bulunmaktayız.

İşveren, işçilerin haklı taleplerini karşılamak, haklarını vermek yerine grevi erteletmeye çalışmaktadır ve bu amaçla Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki işverene düşen görev, grev erteletme/yasaklama çabası yerine işçilerin sözlerine kulak kabartmak, işçilerin açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışmasına ve yaşamasına son verecek bir zammı vermektir.

Grev yasaklarından hiç kimse medet ummamalıdır. Sendikamızın şanlı tarihi grev yasaklarını çöpe göndermenin örnekleriyle doludur.

Sendikal haklar bölünemez. Örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve grev hakkı bir bütündür. Bu haklardan birinin herhangi bir gerekçe ile ortadan kaldırılması bir bütün olarak sendikal hakların engellenmesi demektir. Buna hakların bölünmezliği ilkesi denilmektedir. Dolayısıyla, grev yasakları, sendikal örgütlenme hakkına açık bir müdahaledir.

“Grev erteleme” adı altında grev yasakları tümüyle yasada belirtilen sınırlamalar yok sayılarak ve keyfi biçimde yapılmaktadır. 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na göre, “bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise” ertelenebiliyor.

Grev erteleme başvurusunun yapıldığı bu işyeri, otomotiv yan sanayisi için üretim yapmakta ve gergi rulmanı üretmektedir. Üretilen bu mallar da ihraç edilmektedir. Zaten, işyeri de Ege Serbest Bölge’dedir; serbest bölgede bulunmasının anlamı, ihracat eksenli üretim yapmasıdır. Dolayısıyla yurt içi üretimle de ilgisi olmayan ve otomotiv yan sanayi için üretim yapan bir işyerinin ülkenin milli güvenliğini bozması abesle iştigaldir.

Bu ürünlerin üretiminin aksaması milli güvenliği bozucu nasıl bir etkide bulunacaktır, bunu anlamak mümkün değildir. Çalışma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığının böylesi bir yanılsama içine girmeyeceğini, grevimizi yasaklama girişimde bulunmayacağını düşünüyoruz.

Grev yasaklamaları, yasa ile belirlenen çerçeveye ve Anayasa’ya aykırı olarak yapılmaktadır. Ayrıca, ILO’nun 87 sayılı Sözleşmesine de açıkça aykırıdır. Konuyla ilgili ILO denetim organlarının çok sayıda kararı vardır.

Bunlara karşın, olası bir grev yasağına karşı bazı hatırlatmalar yapmakta yarar görüyoruz.

Son yıllarda bazı sözleşme süreçlerinde grev yasakları ile karşılaşıyoruz.

  • 2015 yılında MESS Grup TİS sözleşmesi kapsamında 38 işletmede,
  • 2017 yılında Bursa’da bulunan Asil Çelik işyerinde,
  • 2017 yılında enerji sektöründe bulunan 4 işletmede, 
  • 2018 yılında MESS Grup TİS sözleşmesi kapsamında Sendikamızla birlikte 3 sendikanın örgütlü olduğu 179 işletmede,
  • 2022 yılında Kocaeli’nde bulunan Bekaert işyerinde,
  • Ve son olarak 2023 yılında Gebze/Kocaeli’nde bulunan Green Transfo Energy işyerinde,

grevlerimiz yasaklandı.

Binlerce işçinin grev iradesi iktidar tarafından çiğnendi ve grev erteleme adı altında yasaklandı. Böylece, binlerce işçinin grev silahı ellerinden alındı.

Çeşitli işyerlerinde Anayasa’dan doğan ve hukuksuz biçimde yasaklanan grev hakkımıza sahip çıktık ve grevlerimizi filen yaptık. Örneğin, 2022 yılında grevi yasaklanan Bekaert işyerinde 18 gün fiilen grev yaptık.

2016 yılında (Elektromekanik İşverenler Sendikası) EMİS ile yaptığımız grup toplu iş sözleşmesi sürecinde de grevimizin ertelemesine karşı devam ettirdiğimiz grevin 3’üncü gününde sözleşme imzalandı.

Geçen yıl da Gebze/Kocaeli’nde bulunan Green Transfo Energy işyerinde 1 gün fiilen grev yaptık ve aynı günün akşamında sözleşmemiz anlaşma ile sonuçlandı.

Ayrıca, 2015 yılında MESS Grup TİS sözleşmesi kapsamında 38 işletme için yapılan grev ertelemesi için Anayasa Mahkemesine yaptığımız başvuru sendikamız lehine sonuçlanmıştır ve mahkeme hükümete 50 bin TL para cezası vermiştir.

İktidarı ve işvereni uyarıyoruz: İşçilerin anayasal ve yasal haklarını kullanmalarına engel çıkarmayın. Grevlerimizi yasaklamayın. İşçilerin grev ve toplu sözleşmelerle elde edecekleri hakları patronlara peşkeş çekmeye kalkmayın. İşçilerin temel haklarına saygı gösterin.

Çözüm grev yasaklarıyla değil, işçilerin haklı taleplerini karşılamakla olur.

GATES işçilerinin hakkını alacağımız toplu sözleşmeyi imzalayana kadar grevimizi her şart ve koşulda sürdüreceğiz.

 

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

Gün, mücadele ve dayanışmayı yükseltme günü; gün, grev günüdür!

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölgesi’nde bulunan ABD sermayeli GATES ENDÜSTRİYEL METAL KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. işletmesinde, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçiler, toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, yarın saat 11.00’de greve çıkacak.