YanMenu

24
Tem

Basın açıklaması

Otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde 275 işçi ile yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre, metal işçisinin çalışırken birbirine mesafesi 1 metrenin altında, metal işçisi kendini işyerinde risk altında hissediyor, virüs riskinin artacağını düşünüyor.
Metal işçisi destek ve ücretli izin talep ediyor.

Bu araştırma metal sektöründe örgütlü Birleşik Metal İş Sendikası'na üye, üretimde çalışan 154 kadın işçi tarafından doldurulan ankete dayandırılmıştır. Araştırmanın ana kütlesi toplu sözleşme kapsamındaki Birleşik Metal İş Sendikası üyesi kadınlardır.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, bağlı şubeleri ve örgütlü olduğu işyerleri çerçevesinde yürütmekte olduğu faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayış ortaya koymak amacını güden bu belge ile bütün organlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak hareket edeceğini taahhüt eder.