YanMenu

28
ub

Basın açıklaması

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri, sendikamız Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Çorum'da Ekmekçioğlu işçileriyle buluştular.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 478 liradır.  Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 570 lira olarak gerçekleşmiştir.

Salgınlara karşı en etkin ve güvenilir korumanın aşı olduğu insanlık tarihinin tecrübelerinden bilinirken, birçok ülkede yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayan aşılama çalışmaları ülkemizde siyasi iktidarın açık ve şeffaf olmayan tutumu nedeniyle tartışmaların merkezindedir.