YanMenu

11
Au

Basın açıklaması

İmalat sanayinde aktif vaka sayısı en az 112 bin. İmalat sanayinde 3 milyon 280 bin işçi, çalışma ortamından kaynaklı yakın salgın riski altında çalışmaktadır. Sendikamızdaki oran nüfusu temsil etseydi; vaka sayısı 2 Milyon 162 bin olacaktı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 362 TL’dir.  Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 8 bin 169 TL olarak gerçekleşmiştir.

"İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” içerisinde işçilerin "kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını” gasp etmeyi hedefleyen maddelere karşı verdiğimiz mücadele kazandı.