YanMenu

24
Tem

ZF’de hak gaspına izin vermeyeceğiz...

Basına ve Kamuoyuna

ZF Grubunun Türkiye’deki ZF Lemförder ve ZF Sachs fabrikalarında uzun yıllardır yetkili sendika Birleşik Metal-İş’tir.

İzmir’deki ZF Lemförder fabrikasında yapılan işlerin bir kısmının Sakarya’da bulunan başka bir tesise kaydırılacağı yönünde bilgiler, sendikamıza ulaşmış bulunmaktadır.


ZF Lemförder fabrikasında çalışan üyelerimiz, uzun yıllar içinde işyerinde yetişmiş, kaliteli ve düzenli üretim yapan, fedakârca çalışarak şirkete olağanüstü kârlar kazandıran kalifiye işçilerdir.

Gerektiğinde ailesinden ve kendi hayatından fedakârlık yaparak işyerinin gelişimi için alın teri döken üyelerimizin çalıştıkları işyerinin, sendikamız ile müzakere edilmeden, iki yüze yakın işçiyi işsiz ve ekmeksiz bırakacak şekilde bir çırpıda başka bir kente taşınması hazırlığı, bizler için kesinlikle kabul edilemez.

İşverenin bu girişimi nedeniyle işçiler, işini kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Eğer şirketin gerekçesi bina güvenliği veya alan yetersizliği ise, aynı bölgede başka bir lokasyonda üretim yapılması önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Ancak bunlar bahane edilerek, işyerinde örgütlülüğümüzün zayıflatılmasına ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesine Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyesi ZF işçileri, göz yummayacaktır.

Şirketin karar aşamasına geldiğini anladığımız bu sürecin arkasındaki nedenin, işyerinde son yıllarda yapılan toplu sözleşmeler sayesinde kazanılan hakların tırpanlanması, grup bünyesinde reel ücretlerin ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi amacı taşıdığının farkındayız. Aynı zamanda bu taşınma hazırlığının başka bir sendikanın yetkili olduğu işletme bünyesinde yapılması, grup içinde sendikal güç dengesinin değiştirilerek, işçilerin örgütlülüğünün zayıflatılmasını hedeflediği açıktır.

Sendikamız, işverene ve işveren sendikası MESS’e gönderdiği yazılarda, yıllarını bu fabrikaya vermiş üyelerimizin, işlerine mevcut fabrikada veya yakın bir bölgede devam etmeleri gerektiğini açıkça belirtti ve gerektiğinde ZF işçilerinin demokratik eylem haklarını kullanmaktan geri durmayacağı konusunda şirketi uyardı.

Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, ZF işçisi kardeşlerimizin haklarına veya işlerine yönelik herhangi bir saldırı olduğu takdirde, hep birlikte buna karşı duracağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU