YanMenu

21
Haz

Denetimsizlik, Örgütsüzlük ve Kâr Hırsı İşçilerin Hayatlarını Yok Ediyor

Birleşik Metal-İş Sendikası, işçilerin insanca koşullarda çalışması ve yaşaması, meslek hastalıkları ve iş cinayetleri sonucu sağlıklarını ve hayatlarını yitirmemesi için işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesini yükselterek sürdürecektir.

Denetimsizlik, Örgütsüzlük ve Kâr Hırsı İşçilerin Hayatlarını Yok Ediyor

Bugün BirGün gazetesinin “İşçiyi Bile Bile Zehirlediler” başlıklı manşet haberi ile Tokat Çamlıbel’de bulunan Kılıç Ayakkabıcılık fabrikasındaki işçilerin çalışma koşulları gözler önüne serildi.
Bu fabrikada işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ve denetimlerin olmadığı koşullarda ölümüne çalıştırılan ve sonra da tek başına bırakılan işçiler, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sendikal örgütlülüğün ve sendikal denetimlerin de olmadığı bu işyerinde, işçilerin çalışırken aylarca yoğun kimyasala maruz bırakıldığı görülüyor.
Çalışma yaşamında işverenin sorumluluklarının çerçevesi net bir şekilde belirlenmiştir. İşçilerin anlattıklarından anlaşılıyor ki işveren daha fazla kâr hırsıyla, bilerek ve göz göre göre işçilerin hayatını hiçe saymış, işyerinde ne kaynağında önlem ne de mühendislik önlemlerini uygulamıştır. Daha da ötesi denetim sorumluluğu olan devlet, sorumluluğunu yerine getirmemiştir.
Sağlıklarını yitiren işçiler, tek başına uzadıkça uzayan yargı süreçlerinin içinde bir yandan adalet mücadelesi, diğer yandan hayatta kalma mücadelesini veriyorlar.
Türkiye’de meslek hastalığı tanı süreçlerinin uzunluğu, işçilerin mağduriyetlerini daha da artırıyor.
Bir an önce işçilerin yaşadıkları mağduriyet giderilmeli, yaşam kalitelerini artıracak rehabilitasyon süreçleri başlatılmalı ve işçilere en az yaşamlarını idame ettirecek düzeyde bir gelir sağlanmalıdır. Bugüne kadar sorumluluğunu yerine getirmeyen devletin, bu işçilerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri için derhal harekete geçmesi gerekmektedir.
Birleşik Metal-İş Sendikası, işçilerin insanca koşullarda çalışması ve yaşaması, meslek hastalıkları ve iş cinayetleri sonucu sağlıklarını ve hayatlarını yitirmemesi için işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesini yükselterek sürdürecektir.
Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu