YanMenu

18
Nis

Asen'de sendikasızlaştırma inadı, iş cinayeti getirdi.

Sözün Bittiği Yerdeyiz: Asen Metal’de İşten Atılan Üyelerimizin Yerine İşe Alınan İşçi Preste Sıkışarak Can Verdi

<

  • Sendikalaştıkları için işten atılan 84 üyemizin fabrika önünde direnişi sürdürdüğü Asen Metal’de dün gece vardiyasında çalışırken preste sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
  • Yaşamını yitiren işçi kardeşimiz, sendikalaştıkları için işten atılan üyelerimizin yerine bir ay önce işe alınmış, yeterli işbaşı eğitimi ve işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı koşullarda çalıştırılıyordu.
  • Sözün bittiği yerdeyiz. Sendikasızlaştırma inadı, iş cinayeti getirdi.

Üzücü haberi dün gece vardiyasında aldık.

Halen sendikalaşma mücadelesinin devam ettiği, işçilerin 86 gündür kapı önünde direnişlerini sürdürdüğü Kocaeli Dilovası OSB’de kurulu Asen Metal fabrikasında işten atılan işçilerin yerine bir buçuk ay önce işe alınan işçi kardeşimiz, preste sıkışarak can verdi.

Çok üzgünüz.

Çok da öfkeliyiz.

Bu olay, Artık her sendikalaşma örneğinde neredeyse sıradanlaşan işten çıkarma, baskı, tehdit, işçileri bölmeye çabalarının ne kadar ağır sonuçları olabileceğini gösterdi.

Bu olay, işverenlerin sendikalaşma hakkını önlemeye çalışırken sadece işçi haklarını değil onların yaşama hakkını da yok sayıldığını gösterdi.

Neredeyse tüm kalifiye presçilerin işten atıldığı Asen Metal’de 3 aydır direniş sürüyor. 84 üyemiz sendikalaştıkları için işten atıldı. Asen Metal işvereni, sırf o presleri çalıştırabilmek ve sendikal mücadeleyi kırmak amacıyla işe aldığı yeni işçileri apar topar tezgah başlarına geçirdi. İşbaşı eğitimleri verilmeden, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmadan işçiler çalıştırıldı.

Asen Metal işçilerinin sendikalaşma taleplerinin başında da, işyerinde alınmayan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri geliyordu. İşe girerken gereken sağlık raporları yoktu. Makina güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işbaşı eğitimleri fiili olarak verilmiyordu.

Asen işçileri sadece ücret ve bağlı hakları için değil güvenli çalışma ortamına kavuşmak için de sendikalaşmışlardı.

Sendikasızlaştırma çabasının şartları daha da kötüleştirdiği, sağlıksız çalışma koşullarının işçinin canına mal olduğunu gördük.

Yaşamını yitiren işçi kardeşimize rahmet, ailesine baş sağlığı diliyoruz.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı işçilerin en temel hakkıdır. Sendika bu temel işçi hakkının güvencesidir.

İşçilerin sendikalaşma hakkına saygı gösterin. Yaşama haklarını ellerinden almayın.

Birleşik Metal-İş
Genel Yönetim Kurulu