YanMenu

01
Eki

Manisa Termokar işyerinde direnişimiz başladı...

İzmir Şubemize bağlı Termokar işyeri önünde direnişimiz başladı.

TERMOKAR’da ve Tüm İşyerlerinde

Keyfi Yetki İtirazlarına, İşverenlerin Hukuk Tanımaz Uygulamalarına Son Verilmelidir!

 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Termokar Isıtma, Soğutma ve Klima Sistemleri A.Ş. işçileri 4 yıldır sendikal hakları için mücadele ediyor.

Termokar işçisi, 2018’in Nisan ayında Sendikamızda örgütlenmiş, Bakanlık tarafından Sendikamızın toplu iş sözleşmesi imzalayabileceğine dair yetki yazısı düzenlenmiştir. Ancak işveren haksız itirazlarla sendikanın yetkisine karşı açtığı dava ile süreci 4 yıldır uzatmaktadır.

İşçilerin sendikal haklarına karşı adeta savaş açan işveren, bu süreçte 150’ye yakın üyemizi işten çıkarmış, üyelerimizin sendikal nedenlerle çıkarıldığı mahkeme kararlarıyla ispatlanmıştır.

Pandemi döneminde de sendikasızlaştırma faaliyetlerinden geri durmayan işveren, ‘ücretsiz izin’ uygulamasından faydalanarak üyelerimizi aylarca ücretsiz izne göndermiş, yerlerine kaçak olarak işçi çalıştırmıştır. İşverenin hukuk tanımazlığı ve işçi düşmanlığı iş müfettişlerinin hazırladığı raporla da ortaya konmuş, raporda sendikalı işçilere ayrımcılık yapıldığı, işçilerin ücretsiz izne gönderilme nedenlerinin sendika üyeliği olduğu, işyerinde ücretsiz izni gerektirecek durumun olmadığı, fazla çalışma yapıldığı ve kaçak olarak yabancı işçi çalıştırıldığı tespit edilmiş, işverene idari para cezası kesilmiştir.

Ayrıca Sendikamız ücretsiz izne gönderilen işçiler için “sendikal tazminat, ayrımcılık tazminatı ve yoksun kalınan ücret alacakları” için dava açmış, bu davalarda yakın zamanda lehe kararlar çıkmıştır.

Son olarak, gerek ücretsiz izin uygulaması nedeniyle açılan davalarda işçilerin lehine kararların çıkması, devam eden yetki davasında Yargıtay’ın lehimize kararı bozması ve yakın zamanda dava sürecinin lehimizde sonuçlanacak olma ihtimali, işveren tarafından sendikamıza ve üyelerimize karşı yeni bir saldırı başlatılmıştır.

İşveren tarafından fabrikada çalışan işçiler başka bir işyerine geçirilmeye çalışılmakta, kabul etmeyenler istifaya zorlanmaktadır. Ve bu baskı sonucu 6 üyemiz işten atıldı.

İşveren açıkça sendikamızın iç örgütlülüğünü ve üyelerin iradesini kırmaya çalışmaktadır.

Ancak unutmamalıdır ki Termokar işçileri 4 yıldır pes etmemiş, sendika hakları için mücadeleyi sürdürmüştür ve yine sürdürecektir. Üyelerimiz işyeri önünde direnişe başlamıştır.

İşçilerin Anayasal haklarına ve mahkeme kararlarına saygı göstermeyen, hukuk tanımaz uygulamaları defalarca Sendikamız tarafından gün yüzüne çıkarılan Termokar işvereni kaybedecek, üyelerimiz kazanacaktır.

Bir kez daha sesleniyoruz;

Termokar’da hukuksuz uygulamalara son verilmeli, işçilerin sendika hakkı tanınmalıdır.

Baskılara dün de teslim olmadık bugün de teslim olmayacağız.

Mücadelemizi üyelerimiz haklarına kavuşana kadar sürdüreceğiz!