YanMenu

17
Au

Barış İşçilerin Ellerinde Yükselecek

Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak biliyoruz ki,  bu karanlık dönemleri barışa, eşitliğe ve kardeşliğe olan umudumuzla geride bırakacağız. Barış mücadele eden işçilerin ellerinde yükselecek. Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.

Bundan tam 82 yıl önce, faşist Hitler liderliğindeki Almanya 1 Eylül 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek 2. Dünya Savaşını başlattı. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, evinden yurdundan edildiği bu tarihten insanlık bir ders çıkarabilsin diye 1 Eylül Dünya Barış günü olarak ilan edildi.

2.Dünya Savaşı 1945 yılında sona erdi. İnsanlık bir üçüncü dünya savaşını henüz görmedi. Ancak aradan geçen onlarca yıl içerisinde birçok savaşlara, emperyalist yağmalara ve işgallere tanık oldu. Kapitalist dünya kan dökerek, yoksul insanları o cepheden bu cepheye sürükleyerek kendisine yeni pazarlar bulma, yeni sömürü alanları yaratma politikasını sürdürdü. NATO’nun ve Amerikan emperyalizminin öncülük ettiği bu savaşlar dünyadaki eşitsizliklerin, açlığın, sömürünün en önemli kaynağı olmaya devam ediyor. 

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ABD’de gerçekleştirilen 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001'de işgal ettiği Afganistan’dan tam 20 yıl sonra çekildi. ABD, 20 yıl önce girdiği topraklarda dinci gericiliği kökleşmiş, yoksulluğu derinleşmiş, kadınları esaret altına alınmış, geleceği karartılmış bir ülke bıraktı. Tıpkı Irak’ta, Suriye’de ve tüm Ortadoğu’da yaptığı gibi. Bu emperyalist zihniyet yağmacı emellerle dünyanın dört bir yanında kendisine yeni olanaklar, kaynaklar yaratmanın peşinde. Dün Irak’ta, bugün Küba’da, Venezuela’da,  yarın Çin’de, Rusya’da…

2020 yılının ilk yarısından itibaren dünyayı saran Kovid-19 pandemisi kapitalist dünyanın çaresizliğini ve yıkıcılığını bir kez daha ortaya koydu. Ekonomik, sosyal ve siyasal olarak çok önemli sonuçlar ortaya çıkaran pandemi, emek ve sermaye arasındaki çelişkileri berraklaştırırken, kamusal erişilebilir sağlık hizmetlerine, ücretsiz eğitim hakkına, insanca bir ücretle çalışma hakkına yani sosyal devlete olan ihtiyacı çok net bir biçimde ortaya çıkardı. Kapitalizmin yarattığı eşitsizliklerin tam göbeğinde yaşadığımız pandemi, sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için hayatını kaybeden, işinden olup açlıkla mücadele eden, aşı hakkına ulaşamayıp hastalanan milyonlar yaratmıştır.

Ülkemizde de sermayenin çıkarlarını korumayı birinci önceliği haline getirmiş AKP iktidarı, pandemi süresince Türkiye işçi sınıfını, “açlık mı, ölüm mü” tercihi arasında sıkıştırmıştır. Ülkenin tüm kaynaklarını sermaye için seferber eden AKP, milyonlarca işçiyi, emekçiyi, açlıkla ve hastalıkla baş başa bıraktı.  Emekçiler gerekli önlemleri alınmamış sağlıksız koşullarda çalışmaya, ücretsiz izin uygulamasına, açlık sınırında ücretlere mahkum etti. İşsizlerin iş bulma umutları tamamen ortadan kalktı.

Pandemi koşullarında çarkları döndürerek, ekonomiyi ayakta tutan emeğiyle geçinen insanlara, esnafa, işsizlere kalkan olunacağı yerde tüm teşvikler, destekler, muafiyetler sermayedarlar için seferber edildi. Paramızın değer kaybetmesiyle, yüksek enflasyonla emekçiler her geçen gün daha fazla yoksullaştı, işsiz kalma korkusuyla yaşamaya daha fazla alıştırıldı.

Emeğin ve doğanın vahşi bir biçimde sömürüldüğü bu koşullarda barıştan da söz edilemez. Barış çiftçilerin, köylülerin büyük tekellere karşı desteklenmesi, korunmasıyla gelir. Barış işçilerin, sendikalı, yaşanabilir bir ücretle, iş güvencesiyle çalışmasıyla gelir. Barış, ancak gelir adaletsizliğinin ortadan kalkmasıyla, emekçilerin refahıyla gelir.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak biliyoruz ki,  bu karanlık dönemleri barışa, eşitliğe ve kardeşliğe olan umudumuzla geride bırakacağız. Barış mücadele eden işçilerin ellerinde yükselecek. Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.

Birleşik Metal-İş
Genel Yönetim Kurulu