YanMenu

25
May

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KANUN TEKLİFİ

50 AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunulan ve bugün TBMM Genel Kurulu’nda gündem maddeleri arasında görüşülecek olanİcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 7. Maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 308. Maddesinde değişiklik teklif edilmektedir. Teklif edilen değişiklik ile geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar esas olarak kredi borçları işçilik alacaklarından daha imtiyazlı hale getirilmektedir.


2004 sayılı İcra İflas Kanunun 206. Maddesine göre İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatlarıbirinci sıra alacaklardandır.

İşçilerin, işverenin iflasının açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş akdinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları kıdem ve ihbar tazminatı imtiyazlıdır yani rehinli alacaklardan sonra gelmektedir.

Ancak yeni teklif ile konkordato sürecinin iflas ile sonuçlanması halinde, geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar esas olarak kredi borçları işçilik alacaklarından öncelikli hale getirilmektedir. Böylece işçilik alacakları üçüncü sırada imtiyazlı alacak haline gelecektir. Değişiklik teklifinde belirtilen kredi borçları yani işverenlerin bankalara olan borçları, konkordato sürecinin iflas ile sonuçlanması halinde, işçilik alacaklarından daha imtiyazlı sayılmaktadır.

Yapılan bu son düzenleme ile batan şirketlerden zaten zor olan işçi alacaklarının tahsili artık imkansız hale gelecektir...

 

Teklifte yer alan madde değişikliği aşağıdadır:

MADDE 7- 2004 sayılı Kanunun 308/c maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dâhil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi değildir, temerrüt hâlinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilir ve 206 ncı madde kapsamında rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenir; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta 248 inci madde kapsamında masa borcu sayılır.”

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu