YanMenu

05
Ara

Ücretsiz Aşıya Erişim Temel Sağlık Hakkıdır!

Salgınlara karşı en etkin ve güvenilir korumanın aşı olduğu insanlık tarihinin tecrübelerinden bilinirken, birçok ülkede yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayan aşılama çalışmaları ülkemizde siyasi iktidarın açık ve şeffaf olmayan tutumu nedeniyle tartışmaların merkezindedir.

Bir yılı aşkın süredir Covid-19 salgınıyla mücadele dünyanın gündemine yerleşti. Söz konusu salgın olunca, mücadelenin bir başlığı da salgını ortadan kaldıracak aşının bulunması oldu. Kimi ülkeler geliştirilecek aşıyı beklerken, insanı merkezine alan ekonomik ve sosyal politikalarla, salgının vatandaşları üzerindeki etkilerini azaltmayı başardı. Ancak siyasi iktidarın, ne pahasına olursa olsun çarklar dönmeli diyen sermayenin taleplerine göre kararların alındığı bizim gibi ülkelerde; salgının yükü işçi sınıfına ve kadınların ücretsiz bakım emeğine bindirildi.

Ülkemizde salgından etkilenen yoksul halka bir devlet eli uzanmadı. İşsizler, işten atılanlar, kayıt dışı çalışanlar, göçmenler çaresiz bırakıldı. Kırıntıları kalmış sosyal devlet uygulaması dahi terk edildi. İşçilerin birikimi olan İşsizlik Fonu’ndaki para karşısında her daim iştahı kabaran sermaye, salgın fırsatçılığı yaparak fondan aslan payının kendisine gelmesini sağladı. İşçilerin payına da ücretsiz izin ödeneği 1168 TL ile yaşama ya da kısa çalışma uygulamasının kıskacında ücretlerinin yüzde 60’ı ile geçinmek düştü. O da sigortalı bir işte çalışıyorlarsa. Kayıt dışı çalışan, çoğunluğu kadın işçilerden oluşan en az yüzde 35’lik dilim ise kendi kaderine terkedildi.

Hükümet, başından bugüne salgınla mücadelede şeffaf bir yol izlemedi. Verileri her daim tartışıldı. Covid-19 hasta sayılarından, hayatını kaybedenlere kadar birçok veri kamuoyundan saklandı. Siyasi iktidar hastanelerde gecesini gündüzüne katan, hayatlarını ortaya koyan sağlık emekçilerinin, bilim insanlarının örgütleri ile işbirliği yapmak yerine, siyasi kaygılarla hareket etti.

Salgınlara karşı en etkin ve güvenilir korumanın aşı olduğu insanlık tarihinin tecrübelerinden bilinirken, birçok ülkede yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayan aşılama çalışmaları ülkemizde siyasi iktidarın açık ve şeffaf olmayan tutumu nedeniyle tartışmaların merkezindedir. Bu nedenle, bugün aşı konusunda yürütülen tartışmaların bir nedeni de hükümetin salgının başından bugüne ısrarla sürdürdüğü, sağlık alanında çalışan meslek örgütlerini ve sendikaları dışlayıcı tutumu, tutarsız açıklamaları, vatandaşını yalnız bırakan, onları aldatmaya yönelik politikalardır. Gelinen noktada, hükümetin salgın yönetim politikası geniş halk kitleleri karşısında güvenilirliğini yitirmiştir.

İşbirliği Şart, Ücretsiz Aşı Hak
Türkiye göçmenlerle beraber yaklaşık 90 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Bugün yarın diye beklenirken ülkeye gelen aşı miktarı 3 milyondur. Yani yaklaşık nüfusun 30’de 1’ine yetecek bir aşı gelmiştir. Bilim insanlarının yaptığı açıklamalardan, salgının kontrol altına alınabilmesi için ilk elden nüfusun en az yüzde 60’nın aşılanması gerektiği ve uygulanmaya başlayan aşının/aşıların niteliğine göre belli periyodlarda uygulanmak üzere daha fazla aşıya ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Hükümet henüz gelen bu yetersiz sayıdaki aşının kime yapılacağı ile ilgili net bir açıklama yapmamışken yapılan açıklamalar ise spekülasyona açıktır.

Etkinliği ve güvenilirliği konusunda gerekli aşamaları tamamlamış, bilimsel kurumlar tarafından onaylanmış aşı miktarının hızla arttırılması, aşılama çalışmalarına başlanması salgının ortadan kaldırılması için önemlidir. Getirilecek aşı miktarından, uygulanmasına, korunmasına ve ülkenin en ücra köşelerine ulaştırılmasına kadar sağlık alanında çalışan meslek örgütleri ve sendikalar ile bir işbirliği yapılmalıdır.

Birleşik Metal-İş Sendikası Yönetim Kurulu olarak, ücretsiz aşıya erişimin temel bir sağlık hakkı olduğunun altını çiziyoruz. Hükümeti dışlayıcı tutumundan vazgeçerek, sağlık alanında çalışan meslek örgütleri ve sendikalarla iş birliği içinde, salgın ve aşı sürecini yöneterek tüm vatandaşlara yetecek kadar ücretsiz aşıyı sağlamaya çağırıyoruz.

BİRLEŞİK METAL-İŞ
Genel Yönetim Kurulu